Sistem analizi ve tasarımı-3

Report
SİSTEM ANALİZİ VE
TASARIMI
SİSTEM VE BİLGİ SİSTEMLERİ
BÖLÜM 3 - BİLGİ SİSTEMİ TARAFLARI
Bilgi Sistemi Tarafları
•
•
•
•
•
Kullanıcı
Yönetici
Programcı
Bilgi sistem destek personeli
Sistem analisti
Kullanıcı
• Sistemin önemli bir parçasıdır.
Kullanıcılar tarafından kullanılabildiği sürece sistem var
olabilir.
• Geliştirilen sistem kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.
• Bütün müşteriler aynı kategoriye konmamalıdır.
Her kullanıcının bilgisayar bilgisi ve deneyimi aynı
olmayabilir.
Yönetici
Sistemin büyüklüğüne göre;
• Proje yöneticisi :
Büyük ölçekli projelerde, projenin uzun vadede başarılı olması
için gerekli kriterlerin belirlenmesinden ve proje ekibinin
idaresinden sorumludur.
• Üst düzey (işletme) yöneticisi:
Sistemin geliştirilmesi için gerekli olan kaynağı sağlar.
Bilgi sistemine olan yaklaşımı sistemi kullanacak olan
kullanıcılar üzerinde etkili olur.
Programcı
• Yapısal analiz ve tasarımın ilk yıllarında analist, sistem için
gerekli verileri toplayarak sistemi geliştirip kodlayan programcı
idi.
• Zaman içinde analist ve programcının görevleri ayrılmıştır.
• Programcılar, zamanlarını optimizasyon ve üretilen kodların
sisteme entegrasyonuna ayırmaktadırlar.
• Günümüzde, CASE (Computer Aided Software Engineering –
Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği) araçları kullanılarak
kodun büyük bölümü otomatik olarak üretilmektedir.
Bilgi Sistem Destek Personeli
(Operasyonel Personel)
Sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla destek sağlar:
•
•
•
•
Ağ iletişimi
Donanım ve veri güvenliği
İlgili bilgisayar programlarının çalışması
Çıktıların düzenlenmesi
Sistem Analisti
• Projenin kilit üyesidir.
• Ancak tek başına sistemin başarısı analiste bağlı değildir.
Sistem Analistinin Beceri ve
Görevleri
• Hem işletme yönetimi hem de bilgi sistemleri konusunda bilgi
sahibi olması gerekir.
• İşin ihtiyaç ve sorunlarını ortaya koyarak, işin gelişmesi için
bilgi teknolojilerini kullanarak bilgi sisteminin nasıl
kullanılacağına karar verir.
Analistin Problem Çözümüne
Yaklaşımı
• Problemi araştırmak ve anlamak
• Problemin çözümünün maliyetine karşılık sağlayacağı faydaları
belirlemek
• Çözümün ihtiyaçlarını belirlemek
• Alternatif çözümleri belirlemek
• En iyi çözümü belirlemek
• Seçilen çözümün ayrıntılarını belirlemek
• Çözümü uygulamak
• İstenilen sonuçların elde edildiğinden emin olmak için izlemek
Sistem Analistinin Yararlandığı
Kaynaklar
Analitik Düşünme Bilgi ve
Becerileri
• Analist, problemi tam olarak belirleyip tanımlayabilmelidir.
• Sistemin parçalarını inceleyip ilişkileri belirlemelidir.
• Çözüm alternatifleri belirleyerek en uygununun seçilmesine
karar vermeli ve bilgi teknolojilerini kullanarak sisteme
uyarlayabilmelidir.
Teknik Bilgi ve Beceri
Analist aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmalıdır:
•
•
•
•
•
Donanım
Programlama dilleri
İşletim sistemleri
Veri tabanı yönetim sistemleri
Haberleşme protokolleri
Teknik Bilgi ve Beceri
Analistin, sistem geliştirme için gerekli olan araçlar ve
teknolojiler hakkında bilgi sahibi olması gerekir:
• CASE araçları (Rational Rose, Visual Analyst, vb.)
• Sistem geliştirme için kullanılan yazılım paketleri (MS Access,
VisualAge, PowerBuilder, vb.)
• Bütünleşik geliştirme ortamları (Integrated Development
Environments-IDE, Sun Forte Java, MS Visual Studio, vb.)
Teknik Bilgi ve Beceri
• Sistemin içinde yer alacak farklı teknolojilerin, nasıl
kullanılacağının ve sisteme nasıl uyum sağlayacağının bilinmesi
gerekir.
• Analist, sistem geliştirme projesini nasıl planlayıp yöneteceği,
sistem analizi ve tasarım, projeyi gerçekleştirme ve test
işlemleri konularında da bilgi sahibi olmalıdır.
Yönetim ve İş Bilgi, Beceri
Analistin işin işleyişine ve organizasyona hakim olması gerekir:
• kurumun çalıştığı sektör,
• hedefleri,
• iş stratejileri ve planları,
• kurum kültürü
Analist aşağıdaki yönetim bilgi ve becerilerine sahip olmalıdır:
• Kaynak yönetimi
• Proje yönetimi
• Risk yönetimi
• Değişim yönetimi
İnsan İlişkileri
• Sistem analisti diğer çalışanları ile bir ekip çalışması içindedir.
• Çalışanların becerileri, bilgi teknolojilerine yaklaşımları
hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
• İnsanlarla rahat iletişim kurmalıdır.

similar documents