Alati u Gimpu

Report
WIBLER-GIMP
OPEN

SAVE AS

EXPORT
SPREMANJE

CTRL+A=SELEKTIRAJ SVE

CTRL+Z=VRATI

CTRL+SHIFT+A=ODSELEKTIRAJ
SELEKTIRANJE
ALATI U GIMPU
1.Alati za odabir
2.Alati za boju nekog dijela slike
3.Alati za pretvaranje i oblike
4.Alati za boju cijele slike
5.Ostali alati
IZBORNIK TOOLS-SVI ALATI
ALATI ZA ODABIR
ALATI ZA CRTANJE
ALATI ZA OBLIKE
ALATI ZA BOJU
OSTALI ALATI

1) Rectangle select tool

Elipse select tool
*Ako stisnemo shift dobijemo krug ili kvadrat
*ctrl-širenje iz centra na sve strane
*moguće zajedno ctrl+shift
*Ovaj alat služi za selekciju i pravljenje jednostavnih oblika
*Edit-copy, paste as new layer
*select – invert
*select-none za poništiti
*select by color
*edit-paste as

2) Free selection tool

Isto što i lasso tool


obreži po rubovima, moguće
invert selections -cut

Fuzzy select tool

Isto što i čarobni štapić

Odabire određeno područje do linije

Sa shift dodajemo područja

Sa ctrl oduzimamo područja

Select by color tool

Odabire sve koji su iste boje

Scissors Select Tool(magnetic lasso)

Obrati pažnju na dva krugića koji se spajaju kad završiš krug

2xklik u područje ili enter za aktivaciju

Možemo dodavati točke

Pomoću quick mask u donjem lijevom uglu vidimo selekciju

Za odselekciju odaberi drugi alat

Foreground Select Tool

Path tool – za putanje

Crtamo linije, krivulje, sve oblike, ako želimo na putanju dodamo
okvir ili liniju pomoću izbornika paint along the path

Na taj način crtamo preko slika

Color picker

Zoom tool

Measure tool

Move tool

Uhvati i pomakni

Aligmnet tool

Za poravnanje dva objekta ili layera

Klikni na alat pa na gornji i poravnaj pomoću pomoćnog
izbornika

Crop tool

Za izrezivanje i smanjivanje

Sa enter ili 2xklik potvrđujemo odabir

Rotate tool

Rotira oblik ili layer ili selekciju

Pazi na selekciju

Dodatni izbornik

Scale tool

Povečava ili smanjuje sliku

Shear tool

Potkosuje cijelu sliku

Daje osječaj dubine

Perspective tool

Mjenja perspektivu slike

Flip tool

Cage transform

Okruži sliku i rasteži da približiš ili udaljiš neki njezin dio

Sa enter potvrdi završetak

Text tool

Za pisanje texta

Daje svoj layer

Moguća ispuna, ali prvo selekcija

Bucket fill tool

Ispunjava selekciju

**Pazi u kojem si layeru

Ako želiš neku sliku crno bijelu otvori ju, colors, desaturate

Blend tool

Za sjenčanje

Za spajanje slika, ubaci 2 slike, layer,mask-alpha channel (ili desni
klik na sliku u desnom izborniku, add layer mask-alpha), pa
razvuci blend

Pencil tool

Olovka za crtanje

Crta samo u aktivnom layeru preko selekcije

Sa CTRL mijenjamo olovku u color picker

Sa SHIFT crtamo ravne linije

Eraser tool

Za brisanje ili pretapanje
Dvije slike
*stavi dvije slike pokraj, pazi na kojem si layeru i obriši lagano

Airbrush

Zračni kist

Crta samo preko selekcije

Sa CTRL mijenjamo airbrush u color picker

Sa SHIFT razvlačimo ravne linije

Ink

Crta samo u aktivnom layeru preko selekcije

Clone tool

Healing tool

Popravlja dijelove slike

Stisni ctrl i odaberi selekciju

Primjeni na neki dio

Perspective clone tool

Odaberi modifay perspective

Sa ctrl suzi područje selekcije

Idi na perspective clone

Pod alignment odaberi alignment

Odaberi clone perspective

Stisni ctrl i pređi preko djela koji želiš klonirati

Pusti ctrl i na slici kloniraj prelazeći pritisnutom lijevom tipkom
preko nekog područja

Blur

Smudge

Razvlači boju

Dodge/burn

Dodge za posvjetljivanje

Burn za potamljivanje

Layeri su slojevi ili zasebne slike u gimpu

Gimp radi na osnovu layera

Gornji layer je uvijek iznad

Ako nema neke selekcije slobodno crtamo po layeru

Layere možemo uhvatiti i premještati pa je gornji prvi

Layere možemo uhvatiti i pomaknuti lijevo desno

Oko za vidljivost

Lanac za povezivanje layera

Za vidljiv layer preko layera koristi izbornik u layeru OVERLAY

similar documents