מר אסף מלחי, מאפייני התעסוקה של המגזר החרדי

Report
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫‪1‬‬
‫מאפייני התעסוקה של המגזר החרדי‬
‫מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת‬
‫מציג‪ :‬אסף מלחי‬
‫המכון הישראלי לדמוקרטיה ‪ 13 ,‬באוקטובר ‪2010‬‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ 1.‬נתונים מרכזיים‬
‫האוכלוסייה החרדית מהווה "מוקד עוני"‬
‫‪ 56%‬מהחרדים עניים והם מהווים כ‪20%-‬‬
‫משיעור העניים בישראל‬
‫הסיבה המרכזית לעוני – שיעורי תעסוקה‬
‫נמוכים ומספר נפשות גדול למשק בית‬
‫מקור‪ :‬המועצה הלאומית לכלכלה‪ ,‬משרד רה"מ‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫נתונים דמוגראפיים ורמת השכלה‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :2.‬האוכלוסיה החרדית – מבנה הגילאים‬
‫כלל האוכלוסיה החרדית‬
‫‪ 635‬אלף‬
‫בישראל‪)1‬‬
‫‪ 8.8%‬מכלל האוכלוסיה בישראל‬
‫עד גיל ‪ 405 - 20‬אלף‬
‫גילאי ‪ 235 - 20-64‬אלף‬
‫‪ 63.4%‬מהאכ' החרדית בישראל‬
‫גברים‪)2‬‬
‫‪ 120‬אלף‬
‫נשים‬
‫‪ 115‬אלף‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫חלקה של האוכלוסייה החרדית מכלל האוכלוסייה‬
‫הישראלית‪ ,‬שתי חלופות‪2025 ,2010 ,2005 ,‬‬
‫‪25.0%‬‬
‫‪20.0%‬‬
‫‪15.5%‬‬
‫‪15.0%‬‬
‫‪12.0%‬‬
‫‪9.1%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪8.4%‬‬
‫‪9.0%‬‬
‫‪10.1%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪2025‬‬
‫‪2010‬‬
‫חלופה נמוכה‬
‫‪2005‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2025‬‬
‫חלופה גבוהה‬
‫מקור‪ :‬שינויים במבנה האוכלוסייה לפי מגזר תרבותי‪-‬דתי‪ ,‬א‪ .‬בן משה (טרם פורסם)‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :4.‬תעודה אחרונה לפי רמת דתיות ומגדר‪ ,‬סה"כ‬
‫באלפים ובאחוזים מהסה"כ‬
‫המשתנה‬
‫חילונים ומסורתיים‬
‫חרדים‬
‫סה"כ‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫סה"כ‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫סה"כ‪ , )1‬באלפים‬
‫‪233‬‬
‫‪118‬‬
‫‪115‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪986‬‬
‫‪1025‬‬
‫סה"כ באחוזים‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪36.5‬‬
‫‪27.7‬‬
‫‪22.2‬‬
‫‪25.1‬‬
‫‪19.3‬‬
‫תעודת בגרות‬
‫‪10.6‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪11.9‬‬
‫‪23.7‬‬
‫‪22.1‬‬
‫‪25.2‬‬
‫על תיכוני‬
‫‪26.5‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪42.7‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪19.3‬‬
‫אקדמי‬
‫‪10.5‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪29.4‬‬
‫‪27.7‬‬
‫‪31.1‬‬
‫אחר‬
‫‪20.3‬‬
‫‪33.9‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.1‬‬
‫ממוצע שנות לימוד‬
‫‪14.2‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪13.3‬‬
‫עד תיכוני ללא‬
‫בגרות‪)2‬‬
‫מקור‪ :‬סקר חברתי‪ , 2002-2007 ,‬עיבודים מיוחדים מינהל מחקר וכלכלה‪ ,‬תמ"ת‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :5.‬שימוש במחשב וידיעת אנגלית לפי רמת דתיות‬
‫ומגדר‪ ,‬סה"כ באלפים ובאחוזים מסה"כ‬
‫המשתנה‬
‫חילונים ומסורתיים‬
‫חרדים‬
‫סה"כ‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫סה"כ‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫סה"כ‪ ,‬באלפים‬
‫‪233‬‬
‫‪118‬‬
‫‪115‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪986‬‬
‫‪1025‬‬
‫יש מחשב בבית‬
‫‪41.6‬‬
‫‪40.6‬‬
‫‪42.6‬‬
‫‪79.2‬‬
‫‪80.7‬‬
‫‪77.7‬‬
‫מהם‪ :‬חיבור לאינטרנט‬
‫‪24.6‬‬
‫‪26.9‬‬
‫‪22.5‬‬
‫‪85.3‬‬
‫‪86.1‬‬
‫‪84.5‬‬
‫יודע אנגלית היטב‬
‫‪26.4‬‬
‫‪18.8‬‬
‫‪33.9‬‬
‫‪45.9‬‬
‫‪45.5‬‬
‫‪46.2‬‬
‫מידת השימוש במחשב בקרב נשים (‪ )39.4%‬וגברים (‪ )38.4%‬חרדים נמוכה‬
‫בהשוואה למידת השימוש במחשב בקרב חילונים (‪ 75.8%‬גברים ו‪ 71.0%-‬נשים)‬
‫מקור‪ :‬סקר חברתי‪ , 2002-2007 ,‬עיבודים מיוחדים מינהל מחקר וכלכלה‪ ,‬תמ"ת‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫תעסוקה ורמת חיים‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ 6.‬סקירת עיקר החסמים להשתתפות נמוכה‬
‫בשוק העבודה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫(גברים) חובת השירות הצבאי‬
‫חסרים בהון אנושי תעסוקתי‬
‫(נשים) מספר רב של ילדים‬
‫כדאיות כלכלית נמוכה לתעסוקה‬
‫מרבית החרדים (נשים וגברים כאחד) עובדים‬
‫בשירותים ציבוריים‪ ,‬בעיקר בתחום החינוך‬
‫מערכת חברתית ותפישת עולם לא מעודדות תעסוקה‬
‫ביקושים נמוכים לעובדים חרדים במגזר הפרטי‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :7.‬היקף העסקת עובדים חרדים במגזר העסקי‬
‫בישראל מועסקים ‪ 48,000‬עובדים חרדים במגזר העסקי שהם ‪2.3%‬‬
‫בלבד מכוח העבודה במגזר העסקי‬
‫‪ 27%‬בלבד מהעובדים החרדים במגזר העסקי מועסקים ע"י מעסיק‬
‫חילוני‬
‫‪ 95%‬מהמעסיקים החילונים מעריכים שללא הפרדה בין נשים לגברים‬
‫במרחב העבודה‪ ,‬יתקשו עובדים חרדים להשתלב בעסק‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :8.‬ענף כלכלי לפי רמת דתיות ומגדר‪,‬‬
‫סה"כ באלפים‬
‫ובאחוזים מהסה"כ‬
‫המשתנה‬
‫חילונים ומסורתיים‬
‫חרדים‬
‫סה"כ‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫סה"כ‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫‪100‬‬
‫‪44‬‬
‫‪56‬‬
‫‪1464‬‬
‫‪756‬‬
‫‪708‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫חקלאות‬
‫‪0.9‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.9‬‬
‫תעשיה‬
‫‪10.0‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪17.1‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪12.0‬‬
‫חשמל מים ובינוי‬
‫‪2.7‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫מסחר‬
‫‪12.5‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪12.9‬‬
‫שירותי אוכל ואירוח‬
‫‪2.2‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪5.2‬‬
‫תחבורה‬
‫‪3.1‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪4.9‬‬
‫בנקאות וש‪ .‬עסקיים‬
‫‪10.6‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪18.4‬‬
‫‪18.9‬‬
‫‪17.9‬‬
‫מנהל ציבורי‪ ,‬חינוך‪,‬‬
‫בריאות וש‪ .‬קהילתיים‬
‫‪56.5‬‬
‫‪42.7‬‬
‫‪66.6‬‬
‫‪31.1‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪41.9‬‬
‫סה"כ‪ ,‬באלפים‬
‫ענף‬
‫כלכלי‪)2‬‬
‫שיעור גבוה מהנשים (‪ 66.6%‬והגברים (‪ )45.1%‬החרדים עובדים במנהל ציבורי‪ ,‬חינוך‪ ,‬בריאות‬
‫ושירותים קהילתיים‪ ,‬בהשוואה לנשים (‪ )41.9%‬וגברים (‪ )20.0%‬חילונים העובדים בענפים אלו‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :9.‬שעות עבודה והיקף משרה לפי רמת דתיות‬
‫ומגדר‪ ,‬באחוזים מהסה"כ‬
‫המשתנה‬
‫חילונים ומסורתיים‬
‫חרדים‬
‫סה"כ‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫סה"כ‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫ממוצע שעות עבודה‬
‫‪32.9‬‬
‫‪39.3‬‬
‫‪28.1‬‬
‫‪43.3‬‬
‫‪49.3‬‬
‫‪37.1‬‬
‫‪ %‬עובד בדרך כלל ‪ 35‬שעות ויותר‬
‫‪52.5‬‬
‫‪71.2‬‬
‫‪31.1‬‬
‫‪71.7‬‬
‫‪81.6‬‬
‫‪52.0‬‬
‫‪ 52.5%‬מהחרדים עובדים ‪ 35‬שעות בשבוע או יותר לעומת ‪ 71.7%‬מהחילונים‬
‫מקור‪ :‬סקר חברתי‪ , 2002-2007 ,‬עיבודים מיוחדים מינהל מחקר וכלכלה‪ ,‬תמ"ת‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :10.‬שעור התעסוקה בקרב האוכלוסיה החרדית‪,‬‬
‫ממוצע לשנים ‪2002-2007‬‬
‫שיעור התעסוקה של גברים – ‪37.4%‬‬
‫שיעור התעסוקה של נשים – ‪49.1%‬‬
‫שיעור האבטלה של גברים ‪10.2% -‬‬
‫שיעור האבטלה של נשים – ‪12.9%‬‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :11.‬מגמות בשיעורי התעסוקה בעשורים האחרונים‬
‫‪60.0%‬‬
‫‪60‬‬
‫‪54.5%‬‬
‫‪55‬‬
‫נשים‬
‫‪48.0%‬‬
‫‪50‬‬
‫‪45‬‬
‫‪41.5%‬‬
‫‪40.0%‬‬
‫‪40‬‬
‫גברים‬
‫‪33.1%‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪2002‬‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :12.‬הכנסה ושכר חודשי למשק בית (ברוטו בש"ח)‬
‫הכנסה חודשית למשק בית‬
‫שכר חודשי ברוטו‬
‫‪10000‬‬
‫‪8950‬‬
‫‪13100‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪6100‬‬
‫‪5700‬‬
‫‪14000‬‬
‫‪11000‬‬
‫‪7000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪3700‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪6350‬‬
‫‪5850‬‬
‫‪6100‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫חילונים‬
‫חרדים‬
‫‪0‬‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫חילונים‬
‫סה"כ‬
‫חרדים‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :13.‬האם ניתן להמשיך להניח שיהיו מקומות‬
‫עבודה לחרדים במגזר הציבורי ?‬
‫‪ ‬שיעור העובדים החרדים בש‪ .‬הציבורים – ‪( 56.5%‬נ‪ ,66% -‬ג ‪)43% -‬‬
‫‪ ‬האם השירותים הציבוריים ימשיכו להיות בסיס לתעסוקת חרדים?‬
‫‪ ‬מספר המסיימות סמינרים בית יעקב אשתקד עמד על ‪ 5,000‬מסיימות‬
‫‪ ‬מספר מקומות עבודה למסיימות סמינרים ‪1,000 -‬‬
‫‪ ‬אחוז העובדות משרות חלקיות – ‪69.9%‬‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫ש‪ :14.‬מסקנות חלקיות‬
‫שיעורי התעסוקה של גברים אמורים לגדול בעשור הבא ובקצב מהיר‬
‫שיעורי התעסוקה של נשים ימשיכו לגדול בעשור הבא ובקצב איטי יותר‬
‫המגזר הפרטי חייב לשמש תשתית להרחבת העסקתם של חרדים‬
‫בעלי הכשרה גבוהה ומקצועית‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד התעשייה‪ ,‬המסחר והתעסוקה‬
‫מינהל מחקר וכלכלה‬
‫תודה !‬
‫עיצוב ועריכה גרפית‪ :‬עידית מרדכי‬
‫‪120110.ppt‬‬

similar documents