percaya kepada nabi dan rasul

Report
1
TOPIK MINGGU KE 3
Manusia dan Kepercayaan
- Pengertian Iman Kepada Manusia
- Pengertian Iman
- Rukun Iman
2
PENGERTIAN IMAN
 Secara harafiah dalam Islam adalah bererti
percaya kepada Allah
 Dengan itu, orang yang beriman adalah
ditakrifkan sebagai orang yang percaya
(Mukmin).
 Diambil dari kata kerja ‘aamana’ dan ‘yukminu’
yang membawa maksud ‘percaya’ dan
‘membenarkan’.
 Perkataan iman yang membawa makna
‘membenarkan’ itu ada disebutkan didalam alQuran.
3
 Antaranya, surah Taubah ayat 62 yang
bermaksud:
“ Dia (Muhammad) itu membenarkan
(mempercayai) kepada Allah dan
membenarkan kepada para orang yang
beriman”.
4
 Iman menurut istilah ialah seperti yang diucapkan
oleh Ali Bin Abi Talib r.a. yang bermaksud “ iman itu
ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar
dengan hati dan perbuatan dengan anggota”.
 Aishah r.a. pula berkata, “ iman kepada Allah SWT
itu mengakui dengan lisan dan membenarkan
dengan hati dan mengerjakan dengan anggota”.
 Imam al-Ghazali : Pengakuan dengan lidah (lisan)
membenarkan pengakuan itu dengan hati dan
mengamalkannya dengan rukun-rukun (anggotaanggota).
5
Menyatakan
dengan lisan
Membenarkan
dengan hati
Melakuk
an
dengan
anggota
badan
Iman
6
Percaya
Kepada
Allah
Percaya
kepada Qada
dan Qadr
Percaya
Kepada
Malaikat
Rukun
Iman
Percaya
kepada Hari
Akhirat
Percaya
Kepada Nabi
& Rasul
Percaya
Kepada
Kitab
7
Percaya Kepada Allah SWT
 Konsep yang paling asas ialah percaya bahawa
tuhan itu satu (tauhid). Konsep keesaan Allah
ini adalah mutlak dan tidak relatif kepada apaapa jua yang wujud di dunia ini.
 Dalam surah al-Ikhlas ayat 1-4,
“ Katakanlah (wahai Muhammad) bahawa Allah
itu tunggal. Allah tempat meminta. Tidak Dia
beranak dan tidak juga Dia diperanakkan.
Dan tiada yang serupa denganNya, Dialah
Tuhan yang Esa”.
8
 Dalam bahasa melayu, perkataan Allah
sememangnya dikhaskan untuk merujuk Tuhan
dalam Islam. Walaubagaimanapun, perkataan
arab Allah boleh diterjemahkan juga kepada
perkataan tuhan kerana Allah bukanlah nama
khas untukNya.
 Ini berbeza dengan Yahudi kerana nama Yahweh
adalah nama khas tuhan mereka. Walaupun
tiada imej visual tuhan atau gambaran
mengenaiNya (disebabkan larangan dalam
memuja sesuatu), muslim mendefinasi Tuhan
melalui sifat-sifatnya yang dikenali sebagai 99
9
Nama Allah.
 Wajib bagi orang islam lelaki dan perempuan yang telah
baligh dan berakal untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi
Allah, sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat harusnya.
 Sifat-sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat-sifat mustahil juga
ada 20 dan sifat harusNya ada 1.
 Allah ialah nama bagi tuhan yang sebenar. Allah yang
mencipta seluruh alam dan isinya. Allah yang mengatur dan
menjaganya. Allah tidak boleh dilihat, tetapi bukti-bukti
sangat banyak untuk menunjukkan pada akal yang waras
dan adil bahawa Allah itu wajib ada.
 Untuk mempercayai Allah dan menyembah Nya, wajib bagi
kita untuk mengenal Allah dengan betul. Untuk mengenali
Allah dengan betul, manusia hendaklah mencari dan
10
mengkaji dalil-dalil dari al-Quran, Hadis dan Akal.
WAJIB
Sifatsifat
Allah
MUSTAHIL
HARUS
11
SIFAT SIFAT WAJIB DAN MUSTAHIL
BAGI ALLAH
12
SIFAT HARUS BAGI ALLAH
 Sifat yang harus bagi Allah hanya satu
iaitu harus Allah melakukan atau
meninggalkannya. Ertinya Allah itu
harus melakukan sesuatu mengikut
kehendak dan kudratNya, tidak
dipengaruhi oelh sesiapapun, Allah
bebas melakukan atau menjadikan
sesuatu tanpa diikut oleh sesuatu
peraturan atau tidak melakukannya.
13
PERCAYA KEPADA MALAIKAT
 Setiap individu islam wajib mempercayai kewujudan malaikat.
 Malaikat juga adalah makhluk Allah yang diciptakan dari
cahaya. Zat malaikat adalah halus dan tidak dapat dilihat dari
mata kasar manusia biasa tetapi mampu dilihat oleh para Nabi
dan Rasul.
 Rupa malaikat yang sebenar hanya Allah sahaja yang tahu.
Namun berdasarkan hadis, malaikat mampu menjelma dalam
pelbagai rupa manusia dan bentuk mahkluk yang lain.
 Ia berakal, boleh berkata-kata dan boleh bergerak ke suatu
jarak yang jauh dalam masa yang singkat. Keadaan malaikat
semata-mata adalah untuk taat dan menjalankan titah
perintah Allah
 Malaikat itu tidak makan dan minum, tidak juga mengantuk
dan tidak tidur, tidak juga ia berasa penat dan letih.
14
10 MALAIKAT YANG WAJIB
DIKETAHUI
JIBRIL
MIKAIL
RIDWAN
MALIK
MUNKAR
• Membawa wahyu dari Allah SWT kepada para Nabi dan
Rasul.
• Meniup sangkalala.
• Menjaga syurga
• Menjaga Neraka
• Menyoal di dalam kubur
15
NAKIR
RAKIB
ATID
IZRAIL
ISRAFIL
• Menyoal di dalam kubur
• Mencatat amalan baik
• Mencatat amalan buruk
• Mencabut nyawa
• Menurunkan hujan (rezeki)
16
Firman Allah SWT dalam surah at-Tahrim ayat 66:
“Malaikat itu tidak menderhakan kepada Allah mengenai
apa yang Dia perintah kepada mereka dan mereka
membuat apa jua perintah oleh Nya”.
Malaikat dijadikan Allah untuk menjalankan tugas-tugas yang
tertentu dan berlainan. Setiap tugasan yang diberikan Allah
kepada Malaikat akan dilakukan Malaikat tanpa kompromi.
17
PERCAYA KEPADA NABI DAN
RASUL
Beriman kepada nabi dan rasul ialah meyakini
bahawa nabi dan rasul itu benar-benar diangkat oleh
Allah SWT untuk membimbing manusia ke arah jalan
hidup yang baik yang diredhai Allah.
Islam
mengajar
umatnya
bahawa
Allah
menyampaikan wahyu Nya melalui malaikat kepada
Nabi dan Rasul.
Nabi ialah seorang lelaki yang dipilih Allah untuk
menerima wahyu untuk kegunaan dirinya dan tidak
wajib untuk menyebarkannya.
Rasul ialah lelaki yang dipilih Allah untuk menerima
wahyu dan wajib menyebarkan kepada orang lain
18
Rasul dan Nabi adalah manusia biasa. Islam
menghendaki penganutnya untuk mempercayai setiap
Nabi dan Rasul ini dan tidak membezakan antara satu
sama lain.
Terdapat 313 rasul, 124,000 Nabi (termasuk Rasul) .
Tetapi yang wajib diketahui hanyalah 25 orang rasul.
Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir dan
tiada lagi nabi dan rasul selepas baginda.
Secara umumnya, tugas nabi dan rasul adalah
membawa kebenaran, memberikan khabar gembira
dan buruk.
19
Sifat-sifat Wajib Nabi dan Rasul
Amanah
Siddiq
(Benar)
Fatanah
(Bijaksana)
Tabligh
(Menyampai
kan)
20
Sifat-sifat Mustahil Nabi dan Rasul
Kizzib
(Dusta)
Khianat
Kitman
(Menyembu
nyikan)
Jahlun
(Bebal)
21
Sifat Harus bagi Rasul dan Nabi
• Bersifat seperti
Aradhul
manusia biasa. Makan,
Basyariyah minum, nafsu dll.
22
PERCAYA KEPADA HARI AKHIRAT
 Kita wajib percaya akan datangnya Hari akhirat
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam alQuran.
 Akan datang pada satu hari dimana semua mahkluk yang
ada akan menjadi rosak dan binasa, dimusnahkan dan
akan dibangunkan semula. Kerana itu, hari akhirat juga
mendapat julukan hari kiamat dan kebangkitan.
 Siapa yang amalannya penuh dengan kebaikan akan
mendapat keuntungan dan sesiapa yang penuh dengan
kejahatan, maka rugi la dia.
23
PERCAYA KEPADA QADA’ DAN QADAR
 Segalanya yang berlaku dan akan berlaku
semuanya menurut apa yang ditentukan dan
ditetapkan oleh tuhan Allah, sejak sebelumnya
(zaman azali). Jadi segala sesuatu itu (nasib
baik dan buruk) sudah diatur dengan rencanarencana tertulis atau batasan-batasan yang
tertentu.
 Tetapi kita tidak dapat mengetahuinya sebelum
terjadi. Qada’ bermaksud keputusan perbuatan
( pelaksanaan) dan Qadar bermaksud takdir
atau ketetapan.
24
Terima Kasih
25

similar documents