hikmah_disebalik_ketentuan_allah

Report
Di
kesempat
an berada
pada hari
Jumaat
yang
mulia ini,
saya
berpesan
kepada
diri saya
dan
kepada
sidang
Jumaat
sekalian
marilah
samasama kita
meningkat
kan
ketaqwaa
n kita
kepada
Allah SWT
dengan
bersunggu
h-sungguh
melaksana
kan segala
perintahNya
meninggalka
n segala
laranganNya. Mudahmudahan kita
memperolehi
keberkatan
dan
keredhaan
serta
perlindungan
Allah SWT di
dunia dan di
akhirat.
Sebagai seorang Islam, beriman
kepada qada’ dan qadar
merupakan rukun keenam dari
rukun-rukun iman.
Beriman kepada qada’ dan qadar
bermaksud mempercayai bahawa
Allah SWT adalah Zat yang Maha
Berkuasa untuk menentukan dan
mengatur sesuatu yang ada di
seluruh alam dengan
kebijaksanaan dan kehendak-Nya
sendiri tanpa campur tangan
kuasa lain.
Selain itu, menyakini bahawa apa
yang dikehendaki Allah SWT pastinya
terjadi dan demikian juga apa yang
tidak dikehendaki-Nya tidak terjadi.
Yakinlah bahawa
sesuatu perkara yang telah
berlaku, atau yang sedang
berlaku, dan yang akan
berlaku, kesemuanya adalah
tertakluk di bawah kehendak
Allah SWT.
Percayalah,
apa sahaja yang terjadi di alam
semesta ini, semuanya berjalan
sesuai dengan ilmu dan iradat
Allah yang telah direncanakan
oleh-Nya sejak azali mengikut
peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan oleh Allah.
Firman Allah SWT di dalam surah al-Furqan ayat 2:
Firman Allah SWT di dalam surah
al-Furqan ayat 2:
‫ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ‬
‫ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ‬
‫ﯞ ﯞ ﯞ‬
Maksudnya:
“Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi, dan
yang tidak mempunyai anak, serta tidak mempunyai sebarang
sekutu dalam pemerintahan-Nya; dan Dialah yang mencipta
segala sesuatu lalu menentukan keadaannya dengan ketentuan
takdir yang sempurna. ."
Mimbar yang mulia
ini ingin menyatakan
bahawa sebagai
seorang yang
beriman, maka kita
hendaklah menerima
segala ketentuan
Allah SWT dengan
penuh rasa keinsafan
dengan merasakan
bahawa betapa
kerdilnya diri kita di
sisi Allah SWT.
Oleh sebab itu setiap
kejadian yang
berlaku dalam
kehidupan kita ini
pasti terkandung
ribuan hikmah yang
sememangnya
menguji tahap
keimanan kita
sebagai seorang
hamba.
Firman Allah SWT di dalam surah alAnkabut ayat 3
   
    
 
Maksudnya:
Bahkan patutkah orang yang melakukan kejahatan
menyangka bahawa mereka akan terlepas dari azab
Kami? Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan
itu.
Imam Ibnu Kathir RA.
menjelaskan dalam kitab
tafsirnya:
“Agar dibezakan orang yang
benar dalam pengakuannya dari
orang yang dusta dalam ucapan
dan pengakuannya. Sedangkan
Allah SWT Maha Mengetahui apa
yang telah terjadi, yang sedang
terjadi, dan yang akan terjadi.
Allah juga mengetahui cara
terjadi sesuatu bila hal itu terjadi.
Hal ini juga menjadi
pegangandan kesepakatan para
imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.”
Sebagai seorang
Islam kita
mempercayai
bahawa
kehidupan,
kematian dan
kehidupan
selepas mati
adalah peringkat
kewujudan yang
wajib dilalui oleh
semua manusia.
Pendek atau
panjang umurnya
tidak menjadi
persoalan kerana
akhirnya manusia
pasti mati kerana
ianya sudah
termaktub di
dalam qada’ dan
qadar Allah SWT.
Demikian pula sihat,
sakit, berkuasa,
kaya, miskin dan
apa saja taraf
kedudukan manusia
dan di mana tempat
mereka berada,
namun manusia
pasti mati dan
meninggalkan dunia
fana ini.
Begitu juga
kehidupan para
Nabi dan Rasul
manusia yang paling
dekat dengan Yang
Maha Esa, bahkan
menjadi kekasih
Allah SWT pun tidak
dapat lari dari
kematian,
menghadapi alam
barzakh dan hari
penghakiman di
padang Mahsyar.
Firman Allah SWT dalam surah anNisaa’ ayat 78:
‫ﯞ‬
‫ﯞ‬
‫ﯞ‬
‫ﯞ‬
‫ﯞ‬
‫ﯞ‬
‫ﯞ‬
‫ﯞ‬
‫ﯞ‬
Bermaksud:
“Di mana sahaja kamu berada, pasti mati mendatangi
kamu(bila sampai ajal), sekalipun kamu berada dalam
benteng-benteng yang tinggi lagi kuat”.
Dalam satu hadith Rasulullah SAW pernah
melewati di sebelah seorang wanita yang sedang
menangisi kematian anaknya. Baginda
bersabda kepadanya, “Takutlah kepada Allah
dan bersabarlah.” Wanita itu berkata, “Engkau
tidak merasai musibah yang sedang aku alami
ini.” Ketika Rasulullah SAW berlalu dari situ ada
di kalangan sahabat memberitahu kepada
wanita itu bahawa orang yang menasihatinya
tadi adalah Rasulullah SAW. Alangkah
terkejutnya wanita itu, dia segera pergi ke
rumah Rasulullah SAW dan berdiri di depan
pintunya. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, tadi
aku tidak mengenali dirimu. Sekarang aku
sabar.” Rasulullah SAW bersabda, “Sabar itu di
awal musibah.”(Riwayat Bukhari dan Muslim).
Dan sabda Rasulullah SAW:
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
َ
‫ك‬
‫ي‬
‫ل‬
‫و‬
‫ر‬
‫ي‬
‫خ‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ك‬
‫ه‬
‫ر‬
‫َم‬
‫أ‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ن‬
‫م‬
‫ؤ‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ر‬
‫م‬
‫أل‬
‫ا‬
‫عجب‬
َ
ُ
ً
ْ
َ ‫س َذل‬
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ ٌَ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
َ
‫ح‬
‫أل‬
‫ل‬
‫ال‬
‫إ‬
‫د‬
‫م‬
‫ل‬
‫م‬
‫ؤ‬
‫ فَ َكا َن‬,‫َصابَ ْتهُ َس َّراءُ َش َك َر‬
‫أ‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ن‬
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
‫صبَ َر فَ َكا َن َخ ْيراً لَ ُه‬
‫اء‬
‫ر‬
‫ض‬
‫ه‬
‫ت‬
‫اب‬
‫َص‬
‫أ‬
‫ن‬
‫إ‬
‫و‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ي‬
‫خ‬
َ
ْ
َّ
ً
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ ُ
ََ َ
Maksudnya:
" Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh
perkaranya adalah baik baginya. Dan tidaklah didapatkan pada seorang
pun hal tersebut melainkan pada diri seorang mukmin : Jika dia merasakan
kesenangan maka dia bersyukur. Dan itu lebih baik baginya. Jika kesusahan
menerpanya, maka dia bersabar. Dan itu lebih baik baginya.” (Riwayat
Memetik kata kata hikmah
yang pernah dilontarkan oleh
Junaid al-Baghdadi bahawa:
Bala dan ujian adalah pelita
bagi orang yang arif,
menyedarkan orang murtad,
memperbaiki orang mukmin
dan menghancurkan orang
yang lalai. Tidak seorang pun
mendapat manisnya iman
sebelum dia ditimpa ujian
dengan redha dan bersabar.
Di saat ini negara kita
sedang mengalami situasi
kepiluan ekoran berlakunya
misteri dan tragedi
kehilangan pesawat MH370
yang disahkan berakhir di
Lautan Hindi di Barat Perth,
Australia,
maka mimbar yang mulia
ini menyeru semua pihak
untuk bersabar di atas
ketentuan qada’ dan
qadar Allah SWT dan
menyedari ianya adalah
hak mutlak Allah SWT.
Tariklah nafas keimanan
dan bersabarlah, mudah
mudahan dengan kita
bersabar ini, rahmat Allah
SWT akan bersama dengan
kita.
Ingatlah bahawa kesabaran
saat ditimpa musibah dan
kesulitan yang tidak
diinginkan adalah senjata
bagi orang yang beriman
untuk merubah segala
kesulitan yang dihadapi itu
dengan penuh ketabahan.
Mimbar juga menyeru
sidang jumaat dan umat
Islam sekalian marilah
sama-sama kita berdoa
kehadrat Allah SWT agar
diberi kekuatan dan
ketenangan kepada
kaum keluarga yang
terlibat dalam peristiwa
ini.
Inilah masanya, seluruh
rakyat Malaysia mesti
bersatu hati, bertindak
dengan penuh
kematangan, berfikir
dengan kebijaksanaan
dan berilah kepercayaan
serta sokongan kepada
segala usaha pencarian
yang sedang dijalankan
oleh pihak kerajaan.
Usahlah mudah
mempercayai pelbagai
persepsi, dicipta
bermacam andaian,
dilempar segala kritikan
dan disebarkan teori
rekaan sendiri.
Serahlah perkara ini
kepada pihak
berkuasa
menanganinya dan
bertawakallah
kepada Allah SWT.
Selamilah hati,
sanubari dan
perasaan keluarga
dan sanak saudara
mangsa yang
terlibat ini, dan
elakkanlah dari
menambah
kesedihan dan
kepiluan mereka
dengan membuat
pelbagai spekulasi
dan tohmahan
fitnah.
Bagi kita laksanakan
apa yang termampu
seperti solat hajat untuk
memudahkan segala
urusan dan berdoa
kehadrat Allah SWT
agar mangsa-mangsa
tragedi yang beragama
Islam ini di bawah
perlindungan Allah SWT.
Di samping itu kita
sangat berbangga
dengan usaha gigih
yang terus dilaksanakan
oleh pihak berkuasa
Malaysia bersama-sama
pasukan Search and
Rescue (SAR) negaranegara sahabat di lokasi
tragedi iaitu lautan luas
yang sangat mencabar.
Semoga usahausaha tersebut
dipermudahkan
oleh Allah SWT.
Ingatlah segala
ketentuan yang berlaku
ini adalah qada’ dan
qadar Allah SWT yang
mempunyai pelbagai
hikmah di sebaliknya.
firman Allah SWT dalam surah alJin ayat 26-27:
‫ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ‬
‫ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ‬
‫ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ ﯞ‬
‫ﯞ‬
Maksudnya :
Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka
Ia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahui-Nya itu
kepada sesiapa pun. Melainkan kepada sesiapa yang di redhaiNya dari Rasul-Nya maka Ia mengadakan di hadapan dan di
Segala puji-pujian
hanya bagi Allah SWT

similar documents