A TDM rendszer a Nemzeti turizmusfejlesztési koncepcióban

Report
A TDM rendszer a Nemzeti
turizmusfejlesztési koncepcióban, fejlesztési
lehetőségek 2014-2020 között
Bozzay Andrásné
szakmai főtanácsadó
A turizmusfejlesztés stratégiai irányai
Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció
2014-24

készülő tervezési dokumentum
a magyarországi turisztikai fejlesztések
irányainak meghatározására
és forrásainak megteremtéséhez
2
Stratégiai céljaink 2024-ig
A turizmus teljes GDP hozzájárulásának
10%-ra növelése
A turizmusban közvetlenül foglalkoztatottak számának
növelése 50%-kal
Magyarország legyen a világ első 30 országa között a
turizmus versenyképessége alapján
A legfontosabb nemzeti turisztikai termékek sikeres
fejlesztése
Stabilan működő turisztikai szervezeti rendszer teljes
kiépítése
3
2014-2020 között Operatív Programokból
elérhető források – turisztikai fejlesztésekhez
• Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program
(GINOP)
• Versenyképes Közép-Magyarország operatív program
(VEKOP)
• Terület és településfejlesztési operatív program (TOP)
• Vidékfejlesztési Operatív Program (VP)
4
A Gazdaságfejlesztési és innovációs OP prioritásai
1. Vállalkozások versenyképességének javítása
2. Tudásgazdaság fejlesztése
3. Infokommunikációs fejlesztések
4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi
helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén
keresztül
5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség
fejlesztése
6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
7. Technikai segítségnyújtás
5
A GINOP 1. prioritás intézkedései
1. Támogató üzleti környezet fejlesztése
– A vállalkozói együttműködések ösztönzése: a hazai és
határon átnyúló klaszterek, beszállítói hálózatok, turisztikai
desztináció menedzsment szervezetek kialakítása és
továbbfejlődése támogatható.
2. Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált
komplex gazdaságfejlesztési programjai
– A jelentős növekedési potenciállal rendelkező alapozó
ágazatokban (például turizmus) a kkv-k programszerű
támogatása: az üzleti turisztikai szolgáltatások
fejlesztése illeszkedik ebbe a támogatási intézkedésbe.
6
A GINOP 1. prioritás intézkedései
3. Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai
• A Balaton térség komplex fejlesztése több fejlesztési
terület összehangolásával. Ennek egyik részterülete a
turizmus.
• Formája: a térség minden településére kiterjedő
integrált beruházás (ITI), amely a különböző
témakörökre rendelkezésre álló forrásokat területi
lehatárolásnak megfelelően koncentrálja.
• Balatonnál megvalósuló turisztikai szolgáltatások
fejlesztése
7
GINOP 4. prioritás 1. intézkedése
Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az
örökségi helyszínek hasznosítása
– Hálózatos fejlesztések (pl. tematikus-, kerékpár-,
zarándok útvonalak, nemzeti parkok)
– Kiemelt beruházások (világörökségi helyszínek, tartós
állami tulajdonú műemlékek)
8
GINOP 4. prioritás 1. intézkedése
– Gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése:
• A meglévő gyógyászati szolgáltatások színvonalának emelése
• Komplex kínálat létrehozása a hiányzó elemek kialakításával,
egységes arculat a gyógyhelyi profilnak megfelelően
9
GINOP 4. prioritás 2. intézkedése
A Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása
– Szezon hosszabbítására alkalmas kínálat kialakítása
– Átfogó fejlesztési program mentén megvalósítható projektek:
pl. időjárás-független attrakciók, szolgáltatások
10
Versenyképes Magyarország OP
prioritásai
1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a
foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése
2.Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
3. Településfejlesztés
4. Társégi integrált, közösségvezérelt fejlesztési programok
(CLLD)
6. Társadalmi befogadást szolgáló programok
7. Foglakoztathatóságot szolgáló programok
8. Technikai segítségnyújtás
11
VEKOP 4. prioritás 1. intézkedése
Közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztések
Az intézkedésben a turisztikai vonzerők (pl. természeti- táji-,
kulturális attrakciók) minőségének javítása, valamint a
kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények, programok, fesztiválok
támogatása jelenik meg.
A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésének területi
fókuszát a régió világörökség várományos helyszínei valamint
helyi kulturális, örökségvédelmi és jelentőséggel bíró egyedi
vonzerők helyszínei jelentik.
12
Terület- és településfejlesztési OP prioritásai
1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
2.Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet
fejlesztése, megújítása
3.Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken
4.A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű
fejlesztése
5.Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú
fejlesztések)
6.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és
foglalkoztatás-ösztönzés
7.Technikai segítségnyújtás
13
TOP 5. prioritás 1. intézkedés
Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés
• A köz- és a magánszféra szereplőinek
együttműködésével megvalósuló komplex fejlesztések
• A megyei területfejlesztési koncepciókban foglalt
fejlesztési csomagok megvalósítása
• A turisztikai elemeket is tartalmazó program
megvalósítása
14
Vidékfejlesztési OP
• A térségen belüli, általában 3-5 település együttműködésén
alapuló fejlesztések támogatása, a közös identitás erősítése
céljából.
• Turisztikai támogatási jogcímek:
– falusi, és agroturisztikai szolgáltatások;
– vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások;
– erdei turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások;
– horgászturisztikai szolgáltatások fejlesztése.
15
A TDM szervezetek működésének szabályozása
• Elkezdődött a jogszabály előkészítése a Magyar TDM
Szövetséggel együttműködésben, 2014. januárjától rendszeres
egyeztetés a jogszabályról
• A szabályozás lehetséges tartalmi elemei:
– TDM szervezetek típusai, formája (helyi, térségi, regionális /
egyesület, nonprofit Kft.)
– A tagsági kör
– Feladatok
– Finanszírozás forrásai
16
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents