Webbtidbokning i Mina vårdkontakter

Report
Webbtidbokning
i Mina vårdkontakter
Presentation för vårdpersonal
I Stockholms läns landsting
Senast uppdaterad 2013-03-14 (KR)
Kontaktuppgifter journalsystem SLL
Takecare SLSO
08-123 360 60
[email protected]
Takecare Karolinska
Ulrika Brockstedt, SLL IT
Tel: 08-123 180 15 Mobil: 070-0017641
[email protected]
Takecare övriga
CGM 08-533 340 09.
[email protected]
Takecare
Södersjukhuset
Petri Remonen, Avdelning eHälsa
Tel: 08-616 16 22 Mobil: 073-668 16 57
[email protected]
Fristående tidbok
MVK support 08-123 135 25
[email protected]
Teknisk
anslutningsinfo,
tidbokning.
https://softronic.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId
=22053331
Hur ansluter sig en mottagning till
webbtidbokning?
 Mottagningen måste vara ansluten till Mina vårdkontakter.
-
Läs mer på www.minavardkontakter.se/personal/stockholm
 Koppla tidboken i sitt journalsystem till Mina vårdkontakter.
-
Kontakta leverantör av mottagningens journalsystem för uppgifter
om anslutning, utbildning och ev. kostnad.
-
Alla tidbokningssystem stödjer idag inte full uppsättning av boka,
omboka och avboka.
 Finns även en fristående tidbok om journalsystemet ännu
inte kan kopplas till Mina vårdkontakter.
E-tjänsten Mina vårdkontakter
 Sveriges största e-hälsotjänst
– Inloggning sker bl.a. på 1177.se och vårdguiden.se
– Över 1 miljon användare nationellt (355 000 i Stockholm)
 Säker inloggning - både invånare och personal är säkert
identifierade.
 Kontakt med vårdmottagningar för att bl.a. boka tider,
rådgivning och förnya recept.
- Beställa tid via formulär (läses i MVK).
- Boka tid direkt via webbtidbok (kopplas till
journalsystem).
 Tjänster för att bland annat se sina recept, beställa
klamydiatest eller internetpsykiatri.
Webbtidbok i Mina vårdkontakter
 Invånaren kan bokar / omboka / avboka.
 Direkt koppling till mottagningens journalsystem.
 Personalen bestämmer själva vilka tider som ska göras tillgängliga för
invånaren.
Patienten ser ärendetypen på mottagningens
kontaktkort i Mina vårdkontakter.
Mottagningen väljer
om det ska gå att
• Boka tid
• Av- och omboka
Villkorstext måste godkännas av patienten.
Mottagningen får
själva skriva in
en lämplig
villkorstext som
patienten måste
ta del av innan
bokning.
Bokning av ny tid
Mottagningen väljer vilken
typ av tider som ska visas,
t.ex. Läkarbesök eller
Provtagningstid.
Patienten ser bekräftelse
på sin bokade tid och kan
lägga till en smspåminnelse.
Mottagningen ser
bokningen i sin tidbok.
Funkar på samma sätt i smartphone
eller på surfplatta.
Invånare loggar in med
mobilt bank-id eller
lösenord och engångskod.
Lokal MVK-administratör aktiverar
ärendetypen i Mina vårdkontakter
Mottagningens lokala MVKadministratör aktiverar den
nya ärendetypen när alla
inställningar är klara i
tidboken.
Lokal MVK-administratör kan ändra
villkorstexten i Mina vårdkontakter
Skriv in information och
villkor i punktform.
Invånare måste
godkänna dessa
villkor för att kunna
boka en tid.

similar documents