ombudssessie 2012 12 04 Clothilde

Report
Navigeren door het OER
Onderwijs- en examenreglement online
• Vindplaats
o
o
http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer/
Ook op facultair studentenportaal?
• Inhoud
o
o
Artikels met procedures, bepalingen voor internationale
studenten en studenten met een functiebeperking
Facultaire reglementering (aanvullingen en afwijkingen)
• Navigatie
o
o
Flexibele zoekmogelijkheden
FAQ voor personeel (veelgestelde vragen / toelichtingen)
Onderwijs- en examenreglement online: startpagina
Onderwijs- en examenreglement: faculteiten
Onderwijs- en examenreglement online: faculteiten
Onderwijs- en examenreglement: zoekfunctie
Opm. url =bv. www.kuleuven.be/onderwijs/oer/#art122
Onderwijs- en examenreglement: zoekfunctie
Onderwijs- en examenreglement: zoekfunctie
Onderwijs- en examenreglement online
Onderwijs- en examenreglement: toelichting
Onderwijs- en examenreglement: toelichting
Vervroegde
examenplanning
Ombuds
• Ombuds wordt automatisch examentoekenner vanaf 5
weken voor aanvang van examenperiode indien de
ombuds toegevoegd is aan de examencommissie in SAP.
• IER consulteren van alle studenten ingeschreven in een
opleiding van eigen faculteit + verplaatsingstool Kuloket
• Student verplaatsen naar ander examenmoment op
voorwaarde dat:
o Examenmoment is vrijgegeven
o Examenmoment nog niet volzet
Examenverplaatsing: wanneer?
• Art 114: examenverplaatsing
Soevereiniteit?
-
Zwaarwichtigheid reden afwezigheid
Haalbaarheid verplaatsing
Student met examenfaciliteiten (Art. 134)
Samenvallende examens: keuze student  examenrooster na afsluiten ISP
Cfr: juridische principes:
- transparantie
- kennelijke onredelijkheid ?
- gelijke behandeling in gelijke gevallen
Verplaatsing hoe? => consultatie via IER
(examentoekenner in Kuloket)
! Deze tool niet bij voorkeur te gebruiken
Examenverplaatsing
=> 2. consultatie: examenverantwoordelijke in KULoket
! Deze tool = voorkeur voor verplaatsingen
Rooster docent = bovenbalk
Student
Student
Student
W0AA1A = opo van dit overzicht met het examenrooster
van alle studenten die dit opo volgen en van de docent
Kiezen voor
“openen in
nieuw venster
!!!”
Werk in IE voor correcte
weergave !!!
•
geef de module in (vakcode)
•
•
'overzicht studenten'
'smalle uitvoer’ indien klein scherm
Examenverplaatsing per opo
=> 2. consultatie: examenverantwoordelijke in KULoket
per opo
Oranje =
examenmoment
volzet
Blauw =
docent
beschikbaar
Rood =
examenmoment
niet vrijgegeven
Student
Student
Student
Ander
examenmoment
van student
Examen
opgevraagd vak
Student
Student
Student
Student
Student
Student
Student
Student
Student
Student
Student
Verplaats het opgeroepen
opo door:
Student
1. student(en) aan
te vinken
Student
2. In vakje docent op groen moment klikken (eventueel nog
verder onderverdeeld) => opslaan! (°diskette linksboven)
3. Ander opo? => klik op grijs vak => vergrootglas linksboven
Examenverplaatsing => 3.via SAP
YC307
Student 1
Student 2
Student 3
Student 4
Student 5
Student 6
Student 7
Student 8
Student 9
Student 10
Student 11
Niet bij voorkeur als verplaatsingstool!!!
Geeft aan
hoeveel
studenten
toegevoegd
kunnen
worden
Student 1
Student 2
Student 3
Student 1
Student 2
1 of meerdere studenten verslepen naar ouder (dagdeel) of kind (blok binnen dagdeel)
Ombudstaken naast verplaatsingen
1. Examenspreiding (art 122):
o Per student aangeven in welke examenperiode de inplanning en
beoordeling verwacht wordt. (! Overleg hoe met examenplanner wellicht invoer GR als resultaat pas na vrijgave punten zal komen)
o Zo verkrijgen we een correcte invoer van resultaten.
2. Faciliteiten (art 134):
o Ombuds vraagt aan examenplanner een ‘private’ moment. =>
Ander lokaal, meer tijd.
o Ombuds of examenplanner verplaatst student naar dat moment via
het IER of SAP (YC307).
o Private moment is enkel zichtbaar voor examentoekenner en
student die eraan toegewezen is.
Ombudstaken naast verplaatsingen
3. Student meldt zich af:
!!! De student kan dit zelf via zijn IER !!! (= nieuw)
o
o
Studenten verplaatsen naar dummy examenmoment?
(zou in principe automatisch moeten gebeuren bij IERafmelding van de student?)
Lege plaats kan opgevuld worden door een andere
student, bv: de laatste.
Niet bij voorkeur als verplaatsingstool!!!
Voorkeursinstrument = kulokettoepassing (zie boven)
De SAP – toepassing voor ombudsen
Hoe kan ik een student verplaatsen?
academiejaar: 2012
examenperiode: 005
module: vakcode
beoordelingssoort:
klik op icoontje
daarna kort wachten
totdat de vakcode
in het vak wordt
omgezet.
Student meldt zich af
YC307
Dummy examenmoment
Student 1
Student 2
Student 3
Student 4
Student 5
Student 6
Student 7
Student 8
Student 9
Student 10
Student 11
Student 1
Student 2
31
Student uit examenregeling halen, punt invoeren blijft
mogelijk.
Student 1
Student 2
Student 3
Student meldt zich af
YC307
Student 1
Student 2
Student 3
Student 4
Student 5
Student 6
Student 7
Student 8
Student 9
Student 10
Student 11
Student 1
Student 2
32
Student 1
Student 2
Student 3
Punt invoeren niet
mogelijk.

similar documents