PowerPoint-presentation

Report
Hälsa och
Beroendeframkallande medel
Hälsa
• Vad är det som gör att vi mår bra?
– Näringsrik och varierad mat
– Sömn
– Motion
– Vänner
Hälsa
• Vad är det som gör att vi inte mår bra?
– Brist på mat/brist på goda matvanor
– För lite sömn
– För lite motion
– Beroendeframkallande medel som tobak, alkohol
och narkotika
– Inga vänner
– Sjukdomar
– Stress
Beroendeframkallande medel
- Tobak
• Röken från cigaretter, cigarrer o annan tobak
innehåller bl a:
– Nikotin
– Tjära
– Koloxid
Nikotin är ett starkt gift som har använts som
bekämpningsmedel mot insekter!
Tjära är ett tjockt och kletigt ämne som förstör
flimmerhåren och täpper till lungblåsorna.
Koloxid är en mycket giftig gas som tar
syrets plats i de röda blodkropparna.
Ca 5,4 miljoner människor dör varje år därför att de
använt tobak.
Även fimparna dödar, men då främst vattenlevande djur
som fiskar, musslor och alger.
Beroendeframkallande medel
- Alkohol
• Den alkohol vi har i öl, vin o sprit kallas etanol.
• Etanol är ett giftigt ämne som bedövar
hjärnan
och utvidgar blodkärlen.
Mängden alkohol i blodet mäts i promille.
1 ml alkohol per liter blod = 1 promille
Gränsen för att få köra bil/moped är 0,2 promille
• Hur påverkas vi av alkohol?
• Kroppen kyls ner (p g a utvidgade blodkärl).
• Tappar omdömesförmågan.
• Svårt kontrollera muskelrörelser.
• Balanssinnet försämras.
• Vid stora mängder (över 4 promille) kan
hjärtat sluta att slå eller andningen
upphöra.
Beroendeframkallande medel
- Narkotika
• Ämnen som påverkar hjärnan och snabbt skapar
ett beroende.
• Delas in i fyra grupper
– Opiater (morfin o heroin): lugnande o smärtstillande
– Cannabis (hasch o marijuana): hallucionogena droger
(ger hallucinationer)
– Stimulerande (kokain o amfetamin): gör att man
känner sig upprymd och pigg, hungerdämpande
– Partydroger (LSD, ecstasy, GHB): hallucinogena droger,
förstärker sinnesintryck, ej beroendeframkallande
Beroendeframkallande medel
- Narkotika
• Några negativa effekter:
– Opiater (morfin o heroin): ger bl a svår ångest,
psykoser, sömnsvårigheter, förstoppning
– Cannabis (hasch o marijuana): giftet THC ger
hjärnskador, koncentrationssvårigheter och
inlärningssvårigheter.
– Stimulerande (kokain o amfetamin): förvirring, risk för
plötsligt dödsfall
– Partydroger (LSD, ecstasy, GHB): ger hallucinationer,
kan ge psykoser, GHB bedövar (”våldtäktsdrog”)

similar documents