hn90 - Haugesundregionens Næringsforening

Report
Industribedriftene i Håndverkerforeningen besluttet å danne
egen forening, og danner Haugesund Industriforening den 6.
februar 1920.
Den nye Industriforeningen og Håndverkerforeningen fortsatte
sammen i Haugesund Håndverker- og Industriforening.
Begge betalte til denne felles organisasjonen.
 Første styre i foreningen:
 Verkseier Otto Pedersen, formann
 Oscar Osmundsen, styremedlem
 Sigvald Pedersen, styremedlem
 Foreningens første generalforsamling 24. januar 1921, der
styret ble gjenvalgt.
 Foreningen teller 25 bedrifter.
 Årlig kontingent kr. 25
Interessen de første par årene var heller liten.
Aktivitetene var:
 Turer, besøk til bedriftene, øke interessen, få
byens befolkning til å handle innenbys produserte varer.
Håndverkerforeningen foreslår at foreningene igjen blir en
forening. Det avslås, og Industriforeningen beslutter å trekke
seg ut av den felles organisasjonen. (1927)
1929 ber man Håndverkerforeningen om å stille seg i spissen for
opprettelse av et råd for alle næringsorganisasjoner i byen.
Etter dette går foreningen i dvale frem til 1933.
Aktivitetene skyter fart – foreningen opplever en blomstringstid.
Vurderer varemesse i Haugesund (Rabinowitz)
Drar med seg de andre foreningene
Vurderer opprettelse av et Handelskammer
Permanent utstillingslokale på Flotmyr sammen med et parkanlegg.
Vurderer muligheter for å få ny industri til byen
Felles markedsføring for industribedriftene
Hydreringsanlegg for sildolje
Medlemsturer – som igjen blir en suksess.
Krigen setter en stopper for virksomheten.
Foreningen markerer
seg
Chr. Buch fortsetter etter krigen som leder, og foreningen fortsetter sin blomstring.
o Etablering av Handelsgymnasium
oReguleringsplanen for Haugesund
oHavnelinjen – for industri og trafikk
oIndustriareale r til den kommende jernbane øst/vest
oNy sentralholdeplass – Flotmyr ble nevnt som aktuell.
oPermanent utstillingsplass (Industriens hus)
oSalhusbroen
oEt Næringslivets sekretariat
oChr. Buch går av som formann i 1948
o I 1952 blir tidligere styreleder Chr. Buch minnet
av styreleder Sven Sandved:
o
”En gang – når Haugesund Industriforening er
blitt større, og mer betydningsfull enn i dag
– vil hans bilde pryde vår vegg – som den
første formann i ordets videste forstand og
som industriens forkjemper i Haugesund”
 Deltagelse i planlegging av byens jubileum 1954. Man var opptatt
av å få til en varemesse/utstilling.
 Ønsker å etablere en ”Industriens dag”
 Foreningen vurderer skifte av navn til Haugesund og Omegns
Industriforening. (1954)
 Transportforhold for byens næringsliv.
 Haukelibanen.
 Næringslivets sekretariat, en gjenganger.
 Bedriftsbesøk av skoleelever.
 Foreningen vokser og teller nå 84 medlemmer inkl. personlige
medlemmer. 1955.
Viktige saker:
Flere overnattingssteder
Energiforsyningen – (også en Vestlandssak)
Reguleringsplanene for byen.
Foreningen er aktiv med mange møter med bl.a. faglig innhold
Bygging av Alnor (Hydro) gir presset lønnsnivå som
bekymrer.
Medlemstallet nå 97 totalt. 1958
•PR-mann for industrien ønskes ansatt.
Geir Worum
Leder 1980-1984
•Drive aktiv medlemsverving.
•Uttalelse til reguleringsplanen for byen.
•Engasjere seg i etablering av Cuxhavnferjen.
•Arbeide for at hydrofoilen skal gå til Haugesund hele året.
•Øke budskapet om behov for flyplass.
•Ønsker om en ”Industriens dag ev. uke”.
•Haugesund Industriens Informasjonstjeneste etableres. Senere
hetende IKS. Industriens Konsulenttjeneste. 10 medlemsbedrifter
inngår med kapital. (1969)
•Foreningen feirer sin 50 års dag 6. februar 1970. Medlemstallet er 100
totalt

Slitne Vardspillere haler ut
tiden.

Denne spilleren virker kjent – er
det ikke
Egil ”Hårfagre” Severeide????
Vår nåværende adm.dir.
Må alle fremtidige
ledere ha spilt
cupfinale?
 Styrevedtak: Bredriftene sto fritt.
*
Utarbeider sitt syn på Fagerheimsområdet (til
industri).
* Holder kontakt med Haugesund kommune i
planarbeidet og i næringspolitiske spørsmål.
Sigurd A. Børgesen
Leder 1984 -1986
* Arbeider for å få INKO-kontoret til Haugesund
* Ny organisasjonsform diskuteres.
* Nytt navn vedtas under leder Sigurd A. Børgesen:
Haugaland Industriforening
* Vervekampanje igangsettes – foreningen ser seg som
en regionbygger med slagordet:
Rolf Thuestad
Leder 1990-1992
”Fra lokal konkurranse til regional styrke”
* Foreningen overtar totalansvar for Haugalands-konferansen
* Mange spennende næringspolitiske saker tas opp.
* Kjøp av aksjer i Rogaland Næringstjeneste.
Lorentz B. Nilssen.
Leder 1992-1994
 Haugaland Næringsutvikling (HNU) overtar f lere
viktige næringspolitiske spørsmål.
 Foreningen feirer sin 75 og sin 80 års dag.
John Midtbø.
Leder 1994-2001
 Styrestall Haugaland etableres i perioden sammen med NHO-Rogaland.
 Det arbeides med etablering av Haugaland Investorforum.
 Styret setter fokus på hvilken rolle foreningen skal ha i forhold
til andre organisasjoner.
 Forslag fra kulturetaten i Haugesund om at Haugalandskonferansen skal inngå
i en kultur- og næringsfestival avslås.
 Foreningens første trykte medlemsblad utkommer: HIN -INFO.
 Foreningen inngår samarbeidsavtaler som gir gode inntekter.
 Næringscafe etableres som faste medlemsmøter.
 Forankring av EnergiRiket tar mye tid.
 Foreningen utgir egen brosjyre om Haukelivegen.
 Haugalandskonferansen samler fulle hus og medlems -
tallet øker til 141 bedrifter og 34 personlige medlemmer
Stein Alendal
Foreningens
første daglige
leder. Jan. 1999.
Først 50% så 80%
stilling
Rolf L. Sjursen. Leder
2001 HNU går inn i Haugaland Industriforening og danner grunnlag for organisasjoner som
medlemmer. Foreningen har i 2001 162 bedrifter og 8 organisasjoner som medlemmer.
Det nedsettes div. utvalg bl.a. Næringspolitisk utvalg, Arbeidsgiver forum m.f l.
Endringer i den kommunale vannavgiften vedtas i Haugesund etter innspill fra HI.
Foreningen aksepterer bompenger for å få bedre veier. Samferdsel engasjerer.
Sekretariatet f lyttes fra Ressurssenteret til ”Meieriet” i Haugesund
Vi deltar med midler i prosjektet ”Northern Maritime Corridor” som går over 3 år.
Foreningen endrer navn til Haugaland Industri - og Næringsforening (2001).
Endrer navn til HaugesundRegionens Næringsforening (2007).
Det lages brosjyrer og film om ”Haugalandet – Vestlandets viktigste
knutepunkt” og ”Vestlandsbyen”
Ønsker å påvirke til sterkere samarbeid mellom Haugesund og Karmøy i
Norheimområdet.
Rolf L. Sjursen. Leder
2001 -
Det arbeides mye med strategiske planer med økt aktivitetsnivå. Pen trykksak utgis.
Til støtte for Saudautbyggingen får vi med NHO og LO på Vestlandet.
Leverandørprosjektet ”Marut” gjennomføres sammen med Maritimt Forum.
Geir Kvam engasjeres som redaktør til Næringsmagasinet.
Historisk møte mellom Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og
Bergen avholdes i Haugesund. Kamp sak nr. 1 er veier. Fører til møte med
Stortingsbenkene for Rogaland og Hordaland om Kyststamvegen og Haukelivegen.
Årets Bedrift innstiftes som pris som deles ut under Haugalandskonferansen
Økning i kommunale avgifter tas opp med kommunene på Haugalandet.
Høgskolen kjører et prosjekt på avgiftene.
Bedriftscup i golf arrangeres
Deltar i ”Skole-Næringsliv” sammen med Haugaland Vekst.
Salg av aksjer i Rogaland Næringstjeneste
Salg av aksjer i flyplassutvidelsen
Rolf L. Sjursen. Leder
2001 Sammen med Høgskolen utarbeides Verdiskapningsrapport og Eierskap og
bedriftserverv i industrien på Haugalandet.
Sammen med konf liktrådet utarbeides egen brosjyre for SMB.
Ny konferanse ”ByggArena Vest” arrangeres sammen med Byggforum (2006).
Prosjektet Prosessklyngen i vår region gjennomføres sammen med f lere. Bl.a.
Haugalandrådet.
Medlemstallet øker til 220 medlemsbedrifter og 18 organisasjoner.
Haugalandskonferansen går i disse årene med fulle hus og ventelister. Feirer 20
år jubileum (2008)
I juni 2008 ansettes adm.dir. Egil Severeide.
Tiden etter Egil er ikke med i oversikten.
 Selv om mange saker går igjen og
tar tid gir det vekst til foreningen.
 Etter nitti år har planten vokst og vil
fortsette å vokse.
Formenn:

1920-1922 Oscar Osmundsen

1922-1923 Andr. Wathne

1923-1924 Oscar Osmundsen

1924-1933 Sven Sandven

1933-1948 Chr. Buch

1948-1952 Sven Sandven

1952-1955 Hans Høines jr.

1955-1960 Egil Oftedal

1960-1962 Nik Erlandsen

1962-1963 Johs. Østensjø

1963-1964 Per Hammer Lund

1964-1965 Hans Aanensen

1965-1967 Axel Sausjord

1967-1971 Halvor Urrang ????? Mangler klar avgrensning. Mangler
en????

1971-1973 Olav Baur-Nilsen

1973- 1976 Thorbjørn Haukås

1976-1977 Gunnar Birkeland

1977-1980 Oscar Aanensen

1980-1984 Geir Worum
 1984-1986 Sigurd Andreas Børgesen
 1986-1987 Hans-Henrik Hollum
 1987Bengt R. Jacobsen .
1988-1989-1990 Mangler oversikt

1991 Atle Andreaswen
 1991-1992 Rolf Thuestad
 1992-1994 Lorentz B. Nilssen
 1994-2001 John Midtbø
 2001Rolf L. Sjursen
Hederspris -Tåkeluren :
•Kjell Kvinnesland
•Kjell Netland
•Finn M. Vallersnes
•Johs. Østensjø
Hederstegn – Plakett
•Lorentz B. Nilssen
•Ludvig Stangeland
•Eva Husby Trchova
•Tinny Odland
•Kåre Steinsvik
•John Midtbø

similar documents