Naturfag i spil

Report
Niels Kjeldsen
Ove Pedersen
Hvordan gøres regnskoven til det regionale og
eksemplariske neddyk i naturfagsundervisningen?
Kan fagene tilsammen give svar på: Hvor den
findes og hvorfor, kendetegn, sårbarhed, trusler og
bæredygtighed, er regnskov i Danmark en
mulighed? Og hvorfor planter vi ikke mere, hvis
biodiversiteten er så vigtig?
Geografiundervisningens temaer forankres i
minimum 2 af følgende dimensioner:
 Regionale eksempler.
 Geografiske mønstre.
 Geografiske problemstillinger.
Desuden tages der (ofte) afsæt i eksemplariske
typeeksempler, som kobler det elementære og det
fundamentale.
Med regnskoven er det muligt at indfange det
hele!
Hvad er en regnskov?
Hvor findes der regnskov?


Regnskov kan defineres som skove med rigelig
nedbør, ingen tørkeperioder og hvor nedbøren
overstiger fordampningen. Dermed
forekommer der regnskove i alle klimazoner,
undtagen den polare.
Regnskoven er mest udbredt i troperne. Knap
så meget i subtroperne (især Asien), men findes
også i en tempereret udgave:
The boreal rain forest is characterized by:
• •spruce forest often mixed with boreal
deciduous tree species (birch, rowen,
aspen and sallow)
• •high and frequent precipitation, annual
mean above 1200 mm, and more than
200 days with more than 0,1 mm.
• •A unique epiphytic flora containing a
number of species which have their
main or only European or world
distribution in these areas.
Klima
Plantebælte
Nedbør
Tropisk
Regnskov
Savanne
Busksteppe
Ørken
Helårsregn - måske kort tørtid
Over 150 cm regn pr. år
25-27° C hele året
3,5-7,5 måneders vintertørke
10-11 måneders vintertørke
Tørt hele året
Regnskov
Skov & Savanne
Græssteppe
Helårsregn, kort og mild vinter.
Sommerregn (eller helårsregn)
Vinter- eller sommerregn, 300-500 mm pr. år
Maki & skov
Busksteppe
Ørken
Vinterregn og sommertørke
Tørt - meget lidt regn i alle måneder
Tørt hele året
Regnskov
Helårsregn og mild vinter. Mere end 1200 mm nedbør. Minimum
200 dage over 0,1 mm.
Nedbør hele året
Mere end 5 måneder har over 8° C i gennemsnitsstemperatur
Subtropisk
Tempereret
Løvskov
Polar
Nåleskov
Nedbør hele året
5 måneder eller derover har under 8° C i gennemsnitsstemperatur
Græssteppe
Sparsom nedbør. Hovedsagligt sommerregn
Busksteppe
Ørken
Tundra og fjeldmark
Tørt - meget lidt regn i alle månder
Tørt hele året
Nedbør hele året
Manaus:
Tropisk regnskov er langt den mest
udbredte. Den findes især mellem
vendekredsene, i lave områder med
temperaturer året rundt på mere end
25 grader og ofte over 2 m nedbør om
året. Solvinkel og temperatur giver
sammen med stor nedbør enormt gode
vækstbetingelse. Biomassetilvæksten
er dobbelt så stor som i en dansk
løvskov.
Tværfagligt udgangspunkt i forhold til de
nuværende Fælles Mål: (3 udvalgte)
1.
Beskrive og forklare Jordens inddeling i
klimazoner og plantebælter og give eksempler på
arters tilpasning til forskellige typer af levesteder
og livsbetingelser.
2.
Anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i
beskrivelsen af fænomener der knytter sig til vejr og
klima, herunder vands tilstandsformer, temperatur,
tryk, luftfugtighed, gnidningselektricitet og
vindhastighed.
-
Opvarmning/afkøling, fordampning og fortætning,
lav- og højtryk – dugpunktskurven.
Røgen i flasken:
https://www.youtube.com/watch?v=E8AvfXar9zs
&feature=related
3.
Beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb
i naturen.
http://www.geos.gyldendal.dk/
(Flaskehaven s.64)
Hvad henter vi i regnskoven?
Udvalgte produkter fra planter og dyr i regnskove
produkt
kinin
kamfer
vinblastin, vincristin
kokain
hormoner og steroider
kurare
batrachotoxin
peber (frugt)
nellike (blomsterknop)
muskat (frugt)
vanilje (frugt)
naturgummi
anvendelse
mod malaria; i
læskedrikken tonic
mod gigt
plante eller dyr
især arter af kinatræ,
Cinchona
træarten Dryobalanops
aromatica
rosen-singrøn,
Catharanthus roseus
kokaplante, Erythroxylum
coca
arter af Dioscorea
mod Hodgkins sygdom og
leukæmi
lokalbedøvelsesmiddel,
rusgift
til fremstilling af p-piller og
kortison
bedøvelsesmiddel, nervegift bl.a. arter af Strychnos og
Chondrodendron
bedøvelsesmiddel, nervegift arter af giftfrøer, bl.a.
Phyllobates
krydderi
arter af peber, bl.a. sort
peber, Piper nigrum
krydderi
kryddernelliketræ,
Syzygium aromaticum
krydderi: muskatblomme
muskatnødtræ, Myristica
og -nød
fragrans
krydderi
vanilje, Vanilla planifolia
kondomer, bildæk
paragummitræ, Hevea
brasiliensis
oprindelsessted
Sydamerika
Sydøstasien
Madagaskar
Sydamerika
især Mellemamerika
især Sydamerika
Sydamerika
bl.a. Sydøstasien
Molukkerne
Molukkerne og Ny Guinea
Mellemamerika
Sydamerika
Regnskoven vil være væk år 2030, hvis:



Overbefolkning fortsætter – landbrugsjord
Udnyttelse af eksotiske træsorter fortsætter
Skoven fældes i jagten på råstoffer.
Regnskoven kan måske sikres, hvis
1. Befolkningstilvæksten kontrolleres (Sneen
smelter på Kilimanjaro)?
2. Træ FSC – certificeres
http://dk.fsc.org/om-fsc.185.htm
3. Landbrug i skoven – agroforestry
(3 billeder fra Thailand)
4. Fra kød til vegetabilske produkter
http://www.geos.gyldendal.dk/
(s. 75)
5. Internationale aftaler
Osv. osv.
GEOS A
GEOS B
GEOS C
Grundbog
A
Kopimappe
A
Lærerresurse
A
Grundbog
B
Kopimappe
B
Lærerresurse
B
Grundbog
C
Kopimappe
C
Lærerresurse
C
I-bog
I-bog
I-bog
Tak for nu.

similar documents