Erhvervsstyrelsen CVR-data

Report
1
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen varetager blandt andet registrering af
virksomheder og offentliggørelse af registrerede
virksomhedsdata
Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på at lette adgangen til
Erhvervsstyrelsens data. Det sker bl.a. gennem udvikling af nye
services, samt en ny offentliggørelsesløsning for virksomhedsdata
under Virk Data
2
CVR
Det centrale virksomhedsregister:
• CVR er statens stamregister for virksomhedsoplysninger
• CVR indeholder oplysninger om alle registrerede
virksomheder i Danmark.
• Der er ca. 600.000 aktive virksomheder i CVR
3
CVR-data
CVR omfatter data vedrørende:
• Virksomhed
• Produktionsenhed
• Deltager
• Antal beskæftigede (interval)
• Tilgængelighed: Gratis fuldt tilgængeligt via total + deltaudtræk
4
Virksomhed
Oplysningerne om virksomheder i CVR omfatter blandt andet
følgende grundoplysninger:
• Virksomhedens CVR-nummer (Unikt 8-cifret nummer)
• Virksomhedens navn
• Virksomhedens adresse (vejnavn, husnr., postnr.)
• Virksomhedens branche (branchekode)
• Virksomhedsform (fx A/S eller ApS)
• Virksomhedens antal ansatte
5
Produktionsenhed
En virksomhed har altid mindst ét såkaldt P-nummer for hver
fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra.
Der kan således være tilknyttet flere P-numre til samme CVRnummer.
• Produktionsenhedens P-nummer (Unikt 10-cifret nummer)
• Produktionsenhedens navn
• Produktionsenhedens adresse (vejnavn, husnr., postnr.)
• Produktionsenhedens branche (branchekode)
• Produktionsenhedens antal ansatte
6
Antal ansatte(interval)
Oplyser antallet af ansatte i en virksomhed eller i en
produktionsenhed i intervaller:
0
1
2–4
5–9
10 – 19
20 – 49
50 – 99
100 – 199
200 – 499
500 – 999
1000+
7
Fuldt Ansvarlig Deltager (FAD)
Fuldt Ansvarlige Deltagere (FAD) er ejere i personlig ejede
virksomheder, dvs. enkeltmandsvirksomheder og
interessentskaber. Der leveres ikke oplysninger om selskabers
bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller andre.
I CVR findes følgende FAD-oplysninger:
• FAD navn
• FAD adresse (vejnavn, husnr., postnr.)
8
CVR-data i spil – et eksempel
• Bisbase er et browserbaseret analyseværktøj
• Bisbase analyserer bl.a. CVR- og regnskabsdata
• Viser egen eller andre virksomheders økonomiske styrker og
svagheder
• Udstiller en given branches økonomiske udvikling og tendenser
• Giver et billede af hvordan min virksomhed ”ligger” i feltet i
forhold til mine konkurrenter
9
10
11
• God fornøjelse! :-)

similar documents