Trafik İşaret Levhaları Konuşuyor - iop-33-bsimsek

Report
YAYA TEMASI
Ders adı:
• TRAFİK DERSİ
• Sınıf Seviyesi
•5
• Ünite Sunumu
ÜNİTE ADI
YAYALAR
Asla Çapraz Geçmeyin
KONU BAŞLIKLARI
• Trafik İşaret Levhaları Konuşuyor
• Kaldırımlar Yayalarındır
• Ya Kaldırım Yoksa
ÜNİTE KAZANIMLARI
• 1. Yaya iken karşılaşabileceği trafik işaret ve
levhalarını tanır ve korur.
• 2. Yaya kaldırımında yürürken dikkat etmesi
gereken kuralları uygular.
• 3. Yaya kaldırımsız yollarda yürürken uyulması
gereken kuralları uygular.
21. Yüzyıl Becerileri
Öğrenciler aşağıdakileri gerçekleştirerek üst düzey 21. Yüzyıl becerilerini geliştireceklerdir:
• Çalışma hayatında orijinalite ve yaratıcılık
sergilemek
• Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek
• Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri
açık ve etkili bir şekilde birleşitirip kullanmak
• Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye
yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel
ve yeterli düzeyde değerlendirmek, doğru ve
yaratıcı bir şekilde kullanmak
• Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve
hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri
kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak
• Bilginin ekonomik kullanımına yönelik olarak,
bilgiye erişmek, yönetmek, bütünleştirmek,
değerlendirmek ve yaratmak üzere dijital
teknolojileri, iletişim araçlarını ve/veya ağları
uygun kullanmak
• Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak
• Kendi anlayışını ve öğrenme gereksisinimlerini
gözlemlemek
• Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde
çalışmak
• İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için
yüksek standart ve hedefler belirlemek ve
bunlara ulaşmak
• Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek
ve yönlendirmek üzere bireylerarası ve
problem çözme becerileri kullanmak
• Dürüst ve etik davranışlar sergilemek
Ünite Vizyonu
• Öğrencileri trafikte sorumlu hale getirmek
• Trafik kurallarının hayat kurtardığını kavratmak
• Trafik hayattır düşüncesini benimsetmek
• Trafik işaretleri hayat kurtardığını öğretmek
Öğretim Programı Tasarım Soruları
• Temel Soru
Yaşamak bir şans mıdır?
• Ünite Soruları
Trafik sorununa nasıl çare bulabiliriz?
• En güvenli yolu seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
• Yayaların karşılaşabileceği işaretler nelerdir?
• Yayaların karşılaşabileceği levhalar nelerdir?
• İçerik Soruları
Trafik ışıklarının anlamları nedir?
• En güvenli yol nasıl seçilir?
ÜNİTE ÖZETİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trafik İşaret Levhaları Konuşuyor
Okul civarındaki trafik unsurlarını öğrencilere tanıtmak için, öğrenciler okula en yakın ve güvenli
trafik ortamına götürülerek gözlemleri hakkında konuşulur.
Kaldırımlar Yayalarındır
Öğrencilere, yaya olarak karşılaşabilecekleri trafik işaretleri (yaya geçidi, okul geçidi, ışıklı işaret
cihazı, mecburi yaya yolu, yaya giremez), levha şekilleri (yasaklama/bilgi/uyarı) çizdirilerek, daha
sonra bu işaretlere uygun davranmaları istenir.
Ailesi veya yakınındaki bir yetişkin ile birlikte çevresindeki trafik işaretlerine bakarak, zarar verilip
verilmediğini tespit eder. Not alma, fotoğraf çekme, resim çizme vb. etkinlikler sonucu yaptığı
tespitleri, sınıfta arkadaşlarıyla paylaşabilir. Ayrıca, zarar verilen levhaların maliyetlerini
hesaplayabilir, bu maliyetlerle neler yapılabileceği konusunda tartışılır.
Ya Kaldırım Yoksa
Okul koridorunda, sınıfta, varsa çok amaçlı salonda yaya kaldırımlı yol ortamı oluşturularak yaya
ile ilgili uygulamalar yaptırılır. Uygulamalar gözlenerek, yaya kaldırımında yürürken yapılan doğru ve
yanlış davranışlar tartışılır.
Öğrenciler, okula en yakın ve en güvenli yaya kaldırımlarına götürülerek, engelliler için alınmış ve
alınması gereken önlemler hakkında, gördüklerini yazmaları ve sınıfta tartışmaları istenir.
DEĞERLENDİRME ZAMAN ÇİZELGESİ
• Proje Başlamadan Önce
Düşün-Eşleş-Paylaş
K-W-L Şeması
Beyin fırtınası
Öğrenci yönlendirmeli görüşmeler
DEĞERLENDİRME ZAMAN ÇİZELGESİ
• Öğrenciler Projelerini Gerçekleştirmek için
Çalışırken
Öğrenci yönlendirmeli görüşmeler
Yazılı günlükler
Akran geri bildirimi
K-W-L Şeması
Yazılı ve Sözlü sınav
DEĞERLENDİRME ZAMAN ÇİZELGESİ
• Proje Tamamlandıktan Sonra
K-W-L Şeması
Yazılı ve Sözlü sınav
Portfolyolar
Yansıtmalar
DEĞERLENDİRME ÖZETİ
• Proje Başlamadan Önce;
Öğrencilerden önce Yaşam alanlarımız olan
toprak su ve hava hakkında düşünmelerini sonra
birbirleriyle eşleşmelerini, sözlü olarak yanıtlarını
paylaşmalarını ve ortak fikirlerini sınıfa
özetlemelerini, eski bilgileriyle yeni olasılıklar
arasında yaratıcı bağlantılar kurarak , K-W-L
şemasını işler.Konu ile ilgili sorular yöneltilir,
öğretmen-öğrenci iletişimi sağlanır, projenin
taslağı şekillendirilir.
DEĞERLENDİRME ÖZETİ
• Öğrenciler Projelerini Gerçekleştirmek için
Çalışırken;
Öğrenci yönlendirmeli görüşmeler belirli
zaman dilimlerinde yapılarak yazılı günlüklerin
kilit noktalarda kullanılmasının önemi
vurgulanır.Akran geribildirimi ile öğrencilerin
akranlarının çalışmalarını değerlendirerek, kaliteli
çalışmanın özelliklerini içselleştirmelerine
yardımcı olur.K-W-L şemasını işlenir.Konunun kilit
noktalarda sınavlar yapılarak pekiştirmeler
sağlanır.
DEĞERLENDİRME ÖZETİ
• Proje Tamamlandıktan Sonra;
K-W-L şemasını işlenerek öğrenciler ,
gelişimi,hangi kazanımları kazandıklarının
çıkarımını görürler. Portfolyolar bakılarak
öğrencinin süreç içindeki performanslarının
göstergesi , yazılı-sözlü sınavların bilgi edinimi
ve anlamanın doğrudan kanıdı ,projeyi
yansıtma faaliyeti de sürecin tamamı ile
kavrandığı saptanır.

similar documents