Lokus_logge_inn_på_Min_side

Report
Lokus.no
Elevressurs
Basis uten
innlogging
Lærerens
digitalbok,
med Feide
eller
fellesinnlogging
for alle lærerne
på en skole
Det ligger demo
versjoner av
Lærerens
digitalbok i flere
fag på lokus i dag
Har du ett brukernavn og passord du har fått fra
kommunen/skolen din som brukes «alle steder»
kan det være Feide brukeren din.
Har du lisens til lærerressursen?
Still inn profilen med fagene du har,
ressursen vil komme opp på «Min side»
Beriket lærebok
Du kan gå rett til en side i
boka.
Zoome inn der du vil ha
fokus
Benytte notat verktøy
Mediearkiv med bl.a
undervisningsfilmer fra
TWIG
Som FEIDE-lærer finner du oversikt over skolens kjøpte lisenser og ordre
under «Skolens kjøp»
Alle lærerlisenser følger skoleåret og er en skolelisens, slik at
alle lærer som har faget i sin profil har tilgang med det samme
lisensen er kjøpt.
Ta kontakt med din avdelingsleder eller skolens lokusansvarlig
for kjøp av lærerlisenser.
Vi har 50% rabatt på lærerlisenser ut skoleåret.
Lærerens digitalbok
er en digital versjon av læreboka til bruk i undervisningen.
I boka kan du:
- Zoome
- Markere
- Gjøre notater
Mange bøker er
også beriket med
bl.a film og lyd
som du finner i
Mediearkivet
For de som vil lese bøker digitalt, har vi alt nå
flere av våre bøker ute til salg på Brettboka.no.
Du kan laste ned første kapittel og se
funksjonaliteten gratis på www.brettboka.no

similar documents