PowerPoint-presentatie

Report
KENNEN / KUNNEN NA BESTUDERING PAR 2.
-Beschrijf en verklaar de klimatologische
kenmerken van Indonesië.
-Welke natuurlijke vegetatie kenmerkt
Indonesië en welke samenhang is er met het
klimaat?
-Van welke natuurlijke hulpbronnen kan
Indonesië gebruik maken?
Vijf factoren die de temperatuur op aarde bepalen:
Die moet je kennen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1-Breedteligging. (Let op de seizoenen!)
Begrippen:
-Bolvorm
-Invalshoek
-hoge breedte
-lage breedte
2-Hoogteligging.
Begrip: Temperatuurgradiënt
3-Gesteldheid van het aardoppervlak.
Niet alle soorten aardoppervlak worden door de
zon even sterk verwarmt.
Begrip: albedo =
Hoeveelheid
weerkaatst zonlicht.
Vier redenen
waarom land
sneller opwarmt
dan water ! ?
Verschillen in verwarming tussen water en land.
4-De ligging van gebergten.
Gebergten kunnen transport van warmte en koude
belemmeren  klimaatscheiding.
-Loef- en lijzijde / regenschaduw.
-Wel / geen matigende invloed van de zee.
5-Transport van warmte en koude door
zeestromen en wind.
Temperatuurverschillen  luchtdrukverschillen
 wind
Wet van Buys Ballot.
1-Lucht stroomt van een
hogedrukgebied naar een
lagedrukgebied.
2-Lucht krijgt op het noordelijk halfrond een
afwijking naar rechts en op het zuidelijk
halfrond naar links. (Als je met je rug in de
wind staat)
Dit komt door de rotatie van de aarde.
(Corioliseffect).
Eenvoudig schema van de grote windsystemen.
Let op: -gelijke verdeling van land en zee !
-rechte aardas  geen seizoenen !
Köppen  kennen
Hoofdletter A, C of D + …..:
-f = droge periode ontbreekt / fehlt
-w = wintertrocken / droge winter
-s = sommertrocken / droge winter
Beschrijf en verklaar de verschillen in neerslag !
Het verschuiven
van de ITC.
Waarom
verschuift de
ICT?
Waarom is het
geen rechte lijn?
Teken de wind in!
Denk aan
Buys Ballot!
Het grote windsysteem. (Rechte aardas !)
http://home.planet.nl/~kalsb004/geobronnen
bb/animaties/Windsystemen.htm
Moesson.
Waarom kent het
Zuidoosten van
Indonesië een Awklimaat?
Köppen kennen !!
Begrippen:
Hogedrukgebied
Lagedrukgebied
Wet v Buys Ballot
ITC
Stijgingsregen
Stuwingsregen
Dit is de situatie in……………….. (maand ?)
Waarom ?
H
Wind ?
L
Dit is de situatie in ………………….. (maand ?)
Want ?
Wind ?
Gevolg ?
L
In juli ligt de ITC boven het Aziatische vaste land.
-Deze landmassa warmt in de zomer gemakkelijk
op. (geen matigende invloed van zee / hoge stand
van de zon)
-Sterke verwarming  opstijgende lucht 
lagedrukgebied.
-Relatieve afkoeling boven Australië zorgt daar
voor hoge druk.
-Droge lucht stroomt (dankzij Buys Ballot) van
Australie, via een kort stukje overzee = weinig
opname van vocht, over Indonesië in de richting
van de ITC boven Azië.
-Op aantal eilanden in deze periode wel meer
neerslag als gevolg van stuwingsregen
(Gebergte) en wat langere weg over zee.
In januari ligt de ITC boven Australië, omdat…..
Boven het Aziatische vaste land ligt dan een
omvangrijk hogedrukgebied omdat…
De wind komt dan in Indonesië uit ………
richting, omdat…….
De aangevoerde lucht is dan DROOG /
VOCHTIG, omdat………
Mangrovebossen.
Tropisch regenwoud
Indonesië is
rijk aan
natuurlijke
hulpbronnen

similar documents