Presentationsilver Apertin

Report
HAR DU TID EN
STUND - ATT
LÄSA DET HÄR?
-Vi undrar hur Ni har det på
Er arbetsplats och om vår
kunskap om kommunikation
och beteende i yrkeslivet kan
vara något för Er.
-Vi vill lämna ett erbjudande
om utbildning under 2014 om
ledarskap, medarbetarskap
och hur man skapar hållbara
team.
Stockholm 2014-01-04
Naturligt ledarskap - Effektiv kommunikation
Arbetslivet är den livsarena som vi tillbringar alltmer tid på. Av dygnets 24
timmar är många av oss på arbetet mer än åtta av dessa timmar. Det är då
viktigt för oss att arbetsmiljön är bra och att arbetsinnehållet känns
meningsfullt och stimulerande. I takt med att olika verksamheter ställs inför
snabba förändringar innehållsmässigt, utifrån såväl ekonomiska
förutsättningar som ideologiska tankegångar, inverkar detta ofta på
förutsättningarna att kunna utföra ett gott arbete. Har man inte i
arbetsgruppen acceptans för varandras olikheter och förutsättningar kan
det innebära att det sliter på relationerna mellan chef/medarbetare eller
mellan medarbetare/medarbetare och även utåt mot olika kunder eller
samarbetspartners. Konsekvensen av ett dåligt arbetsklimat är sämre
prestationer och mindre framgång. Motsatsen är trygga medarbetare med
förmåga att tänka kreativt, lösningsfokuserat och med en positiv inställning
till arbetet.
Intense management AB och Berghs SocialaTjänster AB har erfarenhet att
arbeta med utbildning och handledning samt teambuilding. I ett samarbete
kommer vi att kunna erbjuda en utbildning med möjlighet till
kompletterande handledning och coachning.
Vi använder en egen framtagen beteende- och kommunikationsmodell som
bl.a. bygger på DISK-analysen som grund. Den ger både en teoretisk
förståelse för vårt sätt att kommunicera och praktiska verktyg för att
underlätta kommunikationen i mellanmänskliga relationer. Metoden är
framtagen för att kunna hjälpa medarbetare och chefer i arbetslivet att öka
medvetenheten om den egna och andras kommunikation samt hur denna
kunskap kan användas för att hantera olika situationer..
Ledarskap
Medarbetarskap
Teambuilding
Vår metod förklarar på ett förenklat sätt hur människors olikheter
påverkar kommunikationen i arbetslivet. Vi kan med hjälp av metoden
komma förbi “låsningar” i samarbeten, bli bättre på att förebygga och
hantera konfliktsituationer, öka genomslagskraften vid presentationer,
lättare få med oss omgivningen i förändringsarbete m.m.
Göran Rosenberg är VD och grundare till Intense management AB. Göran
som är psykolog har sedan mitten av 70-talet arbetat med utveckling av
framgångsbeteenden såväl individuellt som i grupp. Han har bl.a. coachat
idrottslandslag och enskilda idrottsmän. Han har lång erfarenhet av att
arbeta med beteendeförändring, konflikthantering och ledningsarbete och
har varit med och drivit ett antal konsultföretag som delägare och VD.
Birgitta Bergh som driver förtaget Berghs SocialaTjänster AB är auk
socionom och har lång erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning
dels med olika projektarbeten, utbildningsverksamhet samt ledarskap.
Birgitta har även erfarenhet av ledningsarbete inom ideella organisationer.
Tillsammans skräddarsyr vi utbildningar till enskilda företag eller
organisationerna som är i behov av utveckling. Vi erbjuder bl.a.
grundläggande utbildning i vår kommunikationsmetod med tillhörande
beteendeanalyser, coaching, handledning samt utger annat stöd i form av
t.ex. organisationsanalyser .
För ytterligare information hör gärna av Er till Göran Rosenberg tel. 073343 96 58 [email protected] och/eller Birgitta Bergh tel. 07271 30 60 [email protected]
Tack för Din tid!
Göran Rosenberg
Birgitta Bergh
Utbildningen vänder sig till ledare både med eller utan
personalansvar, såväl inom den privata som den offentliga sektorn.
Som kursledare arbetar vi metodiskt. Vår roll är inte att enbart vara
föreläsare, utan att lägga upp struktur för och vara delaktig i den
gemensamma processen.
Tillsammans har vi utvecklat ett unikt koncept kring ledarskap och
medarbetarskap. Gemensamt för dessa är att de syftar till att ge
deltagarna utökad kunskap om sina styrkor och svagheter. Personlig
styrka är det gemensamma målet. Vi vill skapa en helhetsupplevelse
av att träna sin förmåga utifrån den man är och den man vill vara. Vi
kommer utöver den teoretiska modellen bl.a. att träna ledarskapet
med hjälp av olika praktiska övningar.
Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha:

ökat sin personliga genomslagskraft i ledarskapet.

en större förståelsen för vad som driver grupper och
individer.

insikter om vad som motiverar och demotiverar i den egna
verksamheten.

ökat kunskapen om vad som förbättrar samarbetsviljan i en
grupp.

kunskap om hur man anpassar sin kommunikation utifrån
olika beteendestilar.

ökad självkännedom om egna styrkor och svagheter.

fått konkreta verktyg för att hantera konflikter och svåra
situationer i den egna verksamheten.
Efter avslutad utbildning, erhålles ett utbildningsdiplom.
Utbildningens innehåll:










Teoretisk bakgrund till olika beteende-och
kommunikationsstilar
Egen beteendeanalys
Grupprocesser
Konflikthantering
Praktiskt tillämpning i ledarskapet
Reflektion över personlig ledarstil
Hälsopedagogiskt ledarskap extern utbildningsledare
Introduktion av samarbetsspelet Cohero med spelomgång
och återkoppling
Nätverksbyggande
Handledning/ coachning
Boende, tider samt priser
Vi är och bor på
Mytomspunna Apertins Herrgård belägen 2 km utanför Kil, 15 km från Karlstads flygplats.
Utbildningstillfälle 1) 2014-05-19-21
2) 2014-09-04-05
3) 2014-11-24-25
Kostnad för utbildningsdagar enligt ovan. 39 000 kronor exkl moms .
Anmälningsavgift 3900 kr inbetalas senast 2014-03-21, resterande belopp 2014-04-11.
Utbildningsgruppen kommer att bestå av upp till 12 deltagare. Anmälan görs till
[email protected] Anmälan är bindande.
Enskild handledning, coachning kan efter överenskommelse erbjudas utöver angiven
kurskostnad.
Tillkommer kostnader för boende se nedan:
Kostnad heldygnspension enkelrum 2080 kr, dagkonferans ej boende 755 kr samt
dagkonferans avresedag 445 kr, tillägg för julbord 24/11 100 kr. Rumsbokning görs direkt
till Apertins Herrgård senast en månad innan första utbildningstillfället.
Under 2014 kommer vi att kunna erbjuda en unik
ledarskapsutbildning för Dig vill förbättra Din
kommunikationsförmåga. Utbildningen ges under tre
tillfällen vilka är förlagd vid Apertins
konferansanläggning strax utanför Kil. Är Du intresserad?
läs mer här…..

similar documents