Injection Blow Molding - پارسا پلاستیک نوین|parsa plastic novin

Report
‫مقدمه‬
‫پالستیک بمب كشنده نیست‪ ،‬اما براي زمین خطرناك است‪ ،‬آنقدر خطرناك كه اگر‬
‫شما كیسه اي را بي جهت و شاید هم با هدف روي زمین رها كنید‪ 500 ،‬سال‬
‫زمان مي برد تا آثارش از روي زمین پاك شود‪ ،‬در این مدت اما چه اتفاقي مي‬
‫افتد؟ یك بحران ایجاد مي شود به نام بحران زیست محیطي كه اگر مهار نشود یك‬
‫فاجعه رخ مي دهد‪ ،‬این مسئله البته از آن جهت فاجعه نامیده مي شود كه نه فقط‬
‫خاك را كه شما را هم به عنوان یك انسان درگیر مي كند‪ ،‬حیات شما را به خطر‬
‫مي اندازد و با از بین بردن طبیعت و تولید گازهاي گلخانه اي بالیي به سرتان مي‬
‫آورد كه از این كیسه هاي به ظاهر سبك و شفاف بعید به نظر مي رسد ‪.‬‬
‫پالستیک یکی از پر مصرف ترین مصنوعات و از جمله مواد دارای آسان‬
‫ترین خطوط بازیافت است‪.‬بطري هاي نوشیدني نرم یک ذخیره خوب براي‬
‫بازیافت پالستیک است‪ .‬موادي که از ‪(PET) polyethylene‬‬
‫‪ terephthalate‬ساخته شده مي تواند ذوب شود و در صنایع فرش بکار‬
‫گرفته شوند‪ ،‬ساخت لباس ‪ ،‬الیاف لباس اسکي و یا ذوب کرده آن در ساخت‬
‫مجدد بطري استفاده مي شود‪ ،‬هنگامي که بطري هاي نرم به بطري هاي نرم‬
‫دیگر بازیافت مي شوند چرخه بسته مي شود‪ .‬روش متناوب بازیافت ‪ :‬این‬
‫روش مقداري از حجم پالستیک را پوشش مي دهد‪ .‬بازیافت موادي را پوشش‬
‫مي دهد که براي ساخت پالستیک جدید از آنها مي توان استفاده کرد ‪.‬بازیافت‬
‫پالستیک آسان است‪ .‬ابتدا باید بدانید که چه نوع پالستیکي قابل بازیافت است و‬
‫فقط آن نوع پالستیک را جمع آوري کنید‪ .‬آزمایش مقاومت پالستیکهاي لغزشي‬
‫که بازیافت کننده نمي تواند آنها را در سطل بازیافت بگذارد ‪.‬‬
‫آیا می دانستید ؟‬
‫بیش از ‪ 20000‬بطری پالستیکی برای دست یافتن به یک میلیون تن پالستیک‬
‫الزم است ‪.‬‬
‫تخمین زده شده است که هر ساله ‪ 100‬میلیون تن زباله پالستیک در سر تا سر‬
‫دنیا تولید می شود ‪.‬‬
‫هر فرد اروپایی به طور متوسط ساالنه ‪ 36‬کیلوگرم زباله پالستیکی تولید می کند‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬درصد از نفت کل اروپا برای تولید پالستیک مورد مصرف قرار میگیرد ‪.‬‬
‫‪ 64‬درصد از مواد تشکیل دهنده برخی کیسه های پالستیکی را مواد بازیافتی‬
‫تشکیل میدهند ‪.‬‬
‫در فرایند بازیافت مواد پالستیكى نوع پلیمرى كه باید بازیافت شود مدنظر قرار‬
‫مى گیرد‪.‬بدین ترتیب كه هر نوع پلیمر جدا از انواع دیگر بازیافت مى شوند‪ ،‬در‬
‫غیر این صورت فرایند بازیافت با اشكال روبه رو خواهد شد‪ .‬به عنوان مثال‪ :‬پلى‬
‫اتیلن ها با هم‪ ،‬پلى پروپیلن ها با هم و پلى آمیدها با هم بازیافت مى شوند‪ ،‬چرا كه‬
‫هنگام فرایند بازیافت مواد پالستیكى را خرد سپس ذوب كرده و مجددا مورد‬
‫استفاده قرار مى دهند بنابراین اگر تركیبى از مواد پالستیكى مختلف نظیر ظروف‬
‫یك بار مصرف با انواع مختلف خرد و سپس ذوب شوند‪ ،‬با توجه به متفاوت بودن‬
‫نقطه ذوب تركیب ناهمگونى ایجاد مى شود ‪.‬‬
‫روش های تفکیک پالستیک های بازیافتی‬
‫چندین تست ساده برای تشخیص انواع رایج پالستیک ها و جداسازی آنها وجود‬
‫دارد‪:‬‬
‫‪: water test – 1‬‬
‫در این تست چند قطره مایع پاک کننده درون آب ریخته میشود و پالستیک خورد‬
‫شده داخل آن ریخته میشود و نحوه تشخیص بر اساس فرو رفتن یا معلق‬
‫ماندن قطعات پالستیک در آب است ‪.‬‬
‫‪: burning test – 2‬‬
‫در این روش قطعه ای از پالستیک به وسیله انبرک در معرض شعله قرار‬
‫میگیرد و نحوه تشخیص بر اساس سوختن یا نسوختن پالستیک و رنگ شعله‬
‫می باشد ‪.‬‬
‫‪: fingernail test – 3‬‬
‫اساس این تست بر این است که ایا پالستیک مورد تفکیک توسط ناخن خراشیده میشود یا‬
‫خیر؟‬
‫مسئله بعدى نداشتن رنگ در مواد پالستیكى است كه اهمیت بسزایى در فرایند‬
‫بازیافت دارد‪ .‬به دلیل اینكه پلیمرهاى رنگى داراى رنگ یكنواختى نیستند پس از‬
‫بازیافت رنگ تیره پیدا مى كنند در نتیجه كارخانه هاى سازنده براى به دست‬
‫آوردن یك رنگ ثابت از دوده استفاده كرده سپس مواد پلیمرى مذاب را به‬
‫صورت فیلم درآورده و به كیسه پالستیكى تبدیل مى كنند‪ ،‬كه ما از آنها به‬
‫صورت كیسه هاى زباله مشكى استفاده مى كنیم‪.‬گاهى به دلیل كاربرد ناصحیح‬
‫دوده تماس دست با این كیسه ها باعث جذب ذرات دوده از راه دست مى شود‪.‬‬
‫بنابراین در حال حاضر كارخانه هاى صنایع غذایى مجاز نیستند مواد بازیافتى را‬
‫براى نگهدارى و بسته بندى مواد غذایى به كار ببرند‪ .‬دلیل اصلى آن نیز عدم‬
‫رعایت اصول بازیافت مواد پالستیكى در ایران است‪ .‬گفتنى است براى تولید‬
‫كیسه هاى پالستیكى شفاف از مواد اولیه بكر استفاده مى شود در حالى كه اكثریت‬
‫پالستیك هاى مشكى موجود در بازار از مواد بازیافتى تهیه مى شود‪.‬‬
‫مناسب بودن پالستیک ها در کاربردهای غذایی‬
‫تمامى پلیمرها از بكر تا آنهایى كه بازیافتى بوده و همچنین ظروف پالستیكى حتما‬
‫باید قبل از استفاده در صنعت غذایى تحت آزمون ‪ Food grade‬قرار بگیرند‪.‬‬
‫این آزمون تحت استانداردهاى اتحادیه اروپا )‪ (EEC‬و آمریكایى )‪ (FDA‬انجام‬
‫مى شود‪ .‬با انجام آزمون هایى كه در اداره كل آزمایشگاه هاى كنترل غذا و دارو‬
‫نیز قابل اجرا هستند میزان مهاجرت مواد سازنده پلیمرها به سمت مواد غذایى‬
‫مشابه سنجیده مى شود‪ .‬در واقع وزارت بهداشت مقاومت و میزان مهاجرت مواد‬
‫سازنده پلیمرها را در حالل ها یا محلول هاى مشابه مواد غذایى مى سنجد‪.‬‬
‫افزودنی ها‬
‫پس از انجام عمل پلیمریزاسیون براى تولید مواد اولیه پلیمرى از مواد افزودنى‬
‫نظیر آنتى اكسیدان‪ ،‬استابیالیزر‪ ،‬پالستى سایزر و‪ ...‬با مقدار كنترل شده‬
‫استفاده مى شود‪ .‬بنابراین مهاجرت آنها به مواد غذایى باید كنترل شود ‪.‬‬
‫گرما‬
‫انتخاب نوع مواد پالستیكى از نظر نقطه ذوب و میزان تحمل گرما مهم است‬
‫بنابراین در سیر تولید‪ ،‬میزان مقاومت ظروف پالستیكى در برابر گرما‬
‫بررسى مى شود‪.‬‬
‫بطری های آب و نوشابه‬
‫در صورتی که این ظروف از جنس ‪ PET‬باشند از نظر بهداشتی مشکل ایجاد‬
‫نمیکنند ‪ .‬تنها مساله موجود وجود ماده استالدهید در این ظروف است که‬
‫باعث تغییر طعم و بوی اب و مواد نوشیدنی می شود ‪ ،‬البته میزان مهاجرت‬
‫استالدهید در حدی نیست که خاصیت بیماری زایی داشته باشد ‪.‬‬
‫مشکل دست زدن به کیسه های زباله‬
‫پالستیك هاى مشكى كه در حال حاضر در بازار هستند هیچ كدام براى مصارف‬
‫غذایى مناسب نیستند و مشخص نیست كجا و تحت چه شرایطى تولید شده اند‪.‬‬
‫این مواد در اثر تماس با مواد غذایى آنها را آلوده كرده و عوارضى را براى‬
‫انسان به دنبال خواهند داشت‪ .‬گفتنى است اگر مواد پالستیكى پس از بازیافت‬
‫براساس پایه پلیمرى خود مشكل نداشته و به ازمون های ‪Food grade‬‬
‫پاسخ دهند برای بسته بندی مواد غذایی مناسب هستند ‪.‬‬
‫نحوه شناسایی‬
‫در حال حاضر به دلیل استفاده غیرمجاز از پلیمرهاى بدون پایه ‪food grade‬‬
‫در بسته بندى و نگهدارى مواد غذایى‪ ،‬شناسایى صحیح این محصوالت‬
‫توسط مردم تا حدودى با مشكل روبه رو شده است‪ .‬وزارت بهداشت در این‬
‫راستا سعى كرده است كارخانه هاى تولیدكننده ظروف یك بار مصرف را از‬
‫كارخانجات تولیدكننده قطعات پالستیكى در مصارف صنعتى تفكیك كند‪.‬‬
‫ضمن اینكه كارخانه هاى تولیدكننده ظروف پالستیكى براى مواد غذایى باید‬
‫پروانه ساخت داشته باشند‪ .‬در كشور ما ظروف یك بار مصرف زیادى در‬
‫بازار هستند كه عالوه بر ‪ food grade‬نبودن‪ ،‬مواد اولیه مصرفى آنها و‬
‫خط تولید آنها بهداشتى نیست‪ .‬قابل ذكر است تمام ظروف یك بار مصرفى كه‬
‫در ایران به كار مى رود از مواد اولیه بكر تهیه مى شوند ولى بكر بودن‬
‫مواد اولیه دلیلى بر ‪ food grade‬بودن آنها نیست‪.‬‬
‫انواع پالستیک های بازیافتی‬
‫‪: HDPE -1‬‬
‫انواع بطری (شیر‪ ،‬موادشوینده‪ ،‬روغن) و کیسه های پالستیکی و اسباب بازی‪.‬‬
‫‪ HDPE‬به عنوان ماده طبیعی در نظر گرفته می شود‪ .‬رنگ آن طبیعی و‬
‫بسیار با ارزش است‪ ،‬زیرا می تواند هنگام بازیافت به هر رنگی در آید‪.‬‬
‫بازیافت ‪ ،HDPE‬فرآیند ساده است‪ ،‬قطعات بزرگ را به قطعات کوچک تیدیل‬
‫کرده و دوباره حرارت می دهند و طی فرایند قالب گیری تزریقی برای‬
‫ساخت محصوالت جدید‪ ،‬مانند لوله های پالستیکی‪ ،‬تخته پالستیکی‪ ،‬گلدان‪،‬‬
‫سطل آشغال و بطری های مواد غیر غذایی می باشند‪.‬‬
‫‪: PET - 2‬‬
‫آب و آب معدنی و بعضی از بسته بندی های ضد آب‪.‬‬
‫‪ PET‬بازیافتی‪ ،‬مصارف زیادی دارد و دارای بازار خوبی است‪ .‬بیشترین کاربرد‬
‫آن در صنعت نساجی است‪ .‬کارخانه های قالیبافی‪ ،‬معموال ‪ 100‬درصد از‬
‫رزین بازیافتی را برای تولید فرش پلی استر به کار می برند‪ .‬از ‪ PET‬می‬
‫توان برای پر کردن بالش‪ ،‬لحاف و ژاکت و نیز در نوار کاست و فیلم ویدیویی‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
‫‪: PVC - 3‬‬
‫مواد غذایی‪ ،‬بطری روغن نباتی‪ ،‬بسته بندی هوای باد کرده‬
‫‪: LDPE - 4‬‬
‫کیسه های پالستیکی‪ ،‬پوشش و روکش لباس از نظر شیمیایی شبیه ‪ HDPE‬است‪،‬‬
‫اما چگالی آن کمتر و انعطاف پذیری آن بیشتر است‪ .‬ممکن است شفاف یا‬
‫رنگی باشد‪ .‬در کارخانه های بازیافت‪ ،‬به صورت دستی دسته بندی شده و‬
‫سپس فشرده می شوند‪.‬‬
‫بازیافت ‪ LDPE‬خیلی شبیه ‪ HDPE‬است‪ ،‬جز اینکه باید از خردکن های خاصی‬
‫استفاده کرد تا پس از آن میتوان فیلم های نازک پالستیکی را تولید کرد و‬
‫محصوالت نهایی ‪ LDPE‬بازیافتی‪ ،‬کیسه های زباله‪ ،‬کیسه های معمولی‪ ،‬لوله‬
‫های پالستیکی‪ ،‬کیسه های محصوالت کشاورزی و‪...‬‬
‫‪: PP - 5‬‬
‫ظروف منجمد شده ‪ ،‬برخی کیف ها ‪ ،‬بیشتر درب بطری ها ‪ ،‬برخی قالب ها و‬
‫پوشش مواد غذایی‬
‫‪: PS - 6‬‬
‫یکبار مصرف‪ ،‬بسته بندی گوشت و بسته بندی محافظتی‬
‫‪: PC - 7‬‬
‫شیشه های شیر خوری کودکان (گران بودن در بسته بندی مواغذایی استفاده نمی‬
‫شود )‬
‫‪ - 8‬مخلوط پالستیک ها ‪:‬‬
‫پایه های زهکشی‪ ،‬نرده های پالستیکی‪ ،‬بلوک های سنگ فرش‪ ،‬تسمه نقاله‬
‫کدهای پالستیک های بازیافتی‬
‫‪ PET‬و ‪ HDPE‬حدود ‪30‬‬
‫درصد از مجموع پالستیک های‬
‫بازیافتی را تشکیل میدهند ‪.‬‬
‫‪15‬بطری ‪ 2‬لیتری ‪← PET‬‬
‫ژاکت‬
‫‪ 25‬بطری ‪ 2‬لیتری ← پر کردن‬
‫داخل یک کاپشن اسکی‬
‫‪ 35‬بطری دو لیتری ← پر کردن‬
‫یک کیسه خواب‬
‫برای بازیافت و تبدیل زباله پالستیکی به پالستیکهای‬
‫بازیافتی چندین مرحله وجود دارد ‪:‬‬
‫‪ - 1‬بازرسی ‪:‬‬
‫تعدادی از کارگران که مسئول تفکیک پالستیكها بر مبناي رنگ و جنس آنهایند‬
‫جداسازي پالستیكها را آغاز ميكنند‪ .‬این كارگران به طور معمول پالستیكها را‬
‫از نظر جنس به دو نوع بادي و تزریقي و نیز از نظر رنگبندي به انواع‬
‫بيرنگ‪ ،‬سفید‪ ،‬زرد‪ ،‬آبي و سبز تقسیم ميكنند ‪.‬در ساختمان پالستیكهاي بادي‬
‫مانند پلياتیلن‪ ،‬پلي وینیل كلراید )‪ (PVC‬بسیار فشرده وجود دارد و به همین دلیل‬
‫اینها انواع خشك و شكنندهاند در حالي كه پالستیكهاي تزریقي مانند پلياتیلن با‬
‫تراكم پایین‪ ، LDPE‬و پلياتیلن ترفتاالت )‪ (PET‬نرمتر و انعطافپذیرترند‪.‬‬
‫هدف اصلي از جداسازي این دو نوع مواد از یكدیگر آن است كه كیفیت حاصل از‬
‫مخلوط كردن این دو نوع پالستیك مطلوب نیست و مخلوط حاصل به صورت‬
‫شنریزه از دستگاه بیرون ميآید‪.‬از نظر رنگبندي نیز ارزش ریالي پالستیكها‬
‫متفاوت است به هر میزان كه از طرف مواد بيرنگ و یا با رنگ روشن به‬
‫طرف رنگهاي تیرهتر ميرویم از ارزش ریالي پالستیكها كاسته ميشود‪ ،‬به این‬
‫معني كه پالستیكهاي بيرنگ كریستالي باالترین قیمت و پالستیكهاي كدر و‬
‫دارند ‪.‬‬
‫را‬
‫قیمت‬
‫پایینترین‬
‫مشكي‬
‫رنگ‬
‫به‬
‫متمایل‬
‫‪ – 2‬خورد کردن و شستن پالستیک ها ‪:‬‬
‫پالستیک ها را شسته و به قطعات کوچک تبدیل میکنند ‪.‬‬
‫‪ – 3‬مخزن شناور سازی ‪:‬‬
‫اگر پالستیک های بازیافتی با هم مخلوط شده باشند ان ها را در مخزن شناور‬
‫سازی مرتب میکنند جایی که برخی از پالستیک ها ته نشین و برخی دیگر‬
‫شناور می شوند ‪.‬‬
‫‪ – 4‬خشک کردن ‪:‬‬
‫تکه های پالستیک در خشک کن غلتان خشک میشوند ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ذوب کردن ‪:‬‬
‫برای ذوب پالستیک های خشک شده از اکسترودر استفاده می شود ‪ ،‬حرارتی که‬
‫این سیستم میتواند ایجاد کند به طور متوسط ‪ 250-150‬درجه سانتی گراد‬
‫است ‪.‬‬
‫‪ – 6‬صاف کردن ‪:‬‬
‫پالستیک مذاب با نیروی زیاد به داخل پره های توری ریز هدایت میشود تا هر‬
‫ماده الوده کننده ای را پس از شستن باقیمانده خارج کند ‪ .‬پس از ان پالستیک‬
‫های مذاب به شکل رشته در می آیند ‪.‬‬
‫‪ – 7‬ساچمه ای شدن ‪:‬‬
‫رشته هاي سرد شده در آب سپس به ساچمه هاي یک شکل خرد مي شوند کمپاني‬
‫هاي سازنده ساچمه هاي پالستیکي براي ساختن تولیدات جدید مي خرند ‪.‬‬
‫پالستیک هاي بازیافتي براي ساختن گلدان ‪ ،‬الوار و صنایع فرش بکار مي‬
‫رود‪.‬‬

similar documents