Vándorló diplomások, diplomáért vándorlók

Report
Nyüsti Szilvia
Ceglédi Tímea
Educatio Nonprofit Kft.
CHERD – Hungary
Vándorló diplomások,
diplomáért vándorlók
Frissdiplomások 2011. kötetbemutató
Budapest, 2013. március 7.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Áttekintés
•
•
•
•
•
•
•
Kutatási kérdések
A jelenség okai
A vizsgált célcsoportról
Megyénkénti elvándorlási mintázatok
Háttértényezők feltárása
Az elvándorlás következményei
Összegzés
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Kutatási kérdések
Mi jellemzi a Magyarországon abszolváltak térbeli
mozgását a tanulmányi célú vándorlás és a végzés
utáni letelepedés tekintetében?
Célunk:
• Pontos kép felvázolása a teljes országra vonatkozóan a
megyénkénti mintázatokról:
• Egyidejűleg megragadva a befelé és a kifelé irányuló
vándorlást
• A háttérben rejlő makro és mikro tényezők feltárása
• Betekintés nyújtása a vándorlás következményeibe
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A jelenség okai
• Egyenetlen a felsőoktatási intézményhálózat, a
férőhelyek, és a különféle felsőfokú képzések területi
elhelyezkedése
• Területileg egyenetlenek a diplomás munkavállalók
elhelyezkedési esélyei és bérkilátásai
• A kettő sem feltétlenül áll átfedésben egymással
Ezek automatikusan gerjesztik a vándorlást
A megkérdezettek 66%-a diplomáért vándorló, 33%-a vándorló
diplomás
A térbeli mobilitás itt a társadalmi mobilitás egyik eszköze
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A célcsoportról
Külföldről érkezők, ott tanulók, vagy ott letelepedők nem szerepelnek
az elemzésben.
A kitöltés idején további tanulmányokat folytatókat szintén nem
vizsgáljuk.
N=13 815 fő
Sok szempontból különleges a vizsgált abszolvált csoport:
• Az expanzió utáni stagnáló, majd csökkenő időszakban a
felsőoktatás szereplői
• Megélték az érettségi rendszer változásait
• Megélték a kétszintű képzési rendszer bevezetését
• Felsőoktatási éveik és elhelyezkedésük időszakában
jelentkeztek a gazdasági válság jelei
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Hallgató-befogadó és végzett-befogadó erő: A végzettek megyénkénti megoszlása 14
éves kori lakóhelyük, képzési helyük, illetve végzés utáni lakóhelyük alapján (%)
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Hallgató-befogadó és végzett-befogadó erő: A végzettek megyénkénti megoszlása 14
éves kori lakóhelyük, képzési helyük, illetve végzés utáni lakóhelyük alapján (%)
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az elvándorlási típusok
… saját
megyéjében
abszolvált
14 éves kori
lakóhelye
megyéjéhez
képest…
… most is saját megyéjében lakik
(helyben maradók) (29%)
… most más megyében lakik
(végzettként elvándorlók) (5%)
… most saját megyéjében lakik
(végzettként hazatérők) (38%)
… más megyében
szerzett
abszolutóriumot
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
… most az abszolutórium
megszerzésének megyéjében lakik
(képzés helyén maradók) (16%)
… most más megyében lakik (nem az
abszolutórium megszerzésének
megyéjében)
(többlépcsős elvándorlók) (12%)
Az elvándorlási típusok eloszlása országosan és megyénként (%)
Az elvándorlási típusok eloszlása országosan és megyénként (%)
Háttértényezők
• Makro és strukturális tényezők hatása
– megyei képzési kínálat és kapacitás
– megyei munkaerő-piaci helyzet
– képzési területek, tagozatok, képzési formák
• Egyéni tényezők hatása
– demográfiai tényezők
– társadalmi háttér
– eredményesség
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Fővárosiak
Vidékiek
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Fővárosiak
Vidékiek
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Következmények
Tanulmányi elvándorlás
Vidékiek
Kisebb arányú munkanélküliség
Nagyobb arányú illeszkedés
Nagyobb arányú felsőfokú
végzettséghez kötődő munka
Magasabb havi nettó kereset
Fővárosiak
Kisebb arányú illeszkedés
Kisebb arányú felsőfokú
végzettséghez kötődő munka
Alacsonyabb havi nettó kereset
Alacsonyabb havi munkaóra
Alacsonyabb fokú elégedettség
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Végzés utáni elvándorlás
Vidékiek
Kisebb arányú munkanélküliség
Nagyobb arányú felsőfokú
végzettséghez kötődő munka
Magasabb havi nettó kereset
Magasabb havi munkaóra
Magasabb fokú elégedettség
Fővárosiak
Alacsonyabb havi nettó kereset
Összegzés
• Tanulmányi elvándorlás: iránya Budapest és a négy nagy vidéki szellemi
központ (Baranya, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar) – utóbbi
négy mint felsőoktatási tranzitmegye jelenik meg
• Végzés utáni elvándorlás: Budapest és Pest megye dominál
• Makroszinten a rosszabb mutatókkal jellemezhető megyékből a jobbak
felé történő mozgás jellemző
• Egyéni tényezők esetén statisztikailag bizonyítható a szelektív
elvándorlás vidékről a centrum felé és fordítva, csak ellentétes módon
• Egyéni tényezők ugyanakkor nem számottevőek (összemosó hatás)
• Következmények ellentétesek egyéni és társadalmi szinten
• Vidéki intézmények funkciója:
• Elsőgenerációs értelmiség képzése
• Helyben szerzett diploma ott tartó ereje
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köszönjük a megtisztelő figyelmet!
Nyüsti Szilvia
[email protected]
Ceglédi Tímea
[email protected]
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

similar documents