سيستم مدارس آموزش و پرورش آلمان

Report
‫آلمان‬
‫کودکان از ‪ 3‬سالگی وارد مهد کودک می شوند که آموزش قبل از‬
‫دبستان است‪.‬‬
‫دوازده سال تحصيل در مدرسه كه از سن شش سالگی شروع و تا پايان هجده‬
‫سالگی ميباشد به صورت اجباري ميباشد‪.‬كليه مدارس عمومي رايگان‬
‫ميباشد‪.‬كليه لوازم آموزش ي و كتابهاي درس ي يا براي مدتي قرض داده ميشود‬
‫يا رايگان تحويل دانش آموز داده ميشود و هيچ هزينه اي بابت كتابهاي درس ي‬
‫دريافت نميشود‬
‫‪‬‬
‫پسرها و دخترها در يك كالس درس ميخوانند كودكان در سن شش سال تمام‬
‫وارد مدرسه پايه ميشوند‪.‬يك چهارم دانش آموزان بعد از دوره‬
‫پايه‪Grundschule‬وارد دوره متوسط ‪hauptschule‬ميشوند‬
‫كه اين دروه پنج سال به طول مي انجامد كه بعد از پايان دوره در مدارس‬
‫‪Berufschule‬تا سن هجده سالگي براي كسب مهارتي آموزش ميابند و‬
‫سپس جذب بازار كار ميگردند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تمامي دانش آموزاني كه به دوره‪ haupschule‬وارد ميشوند بايد‬
‫سرانجام امتحانات آملاني و رياض ي و علوم انساني و علوم اجتماعي و يك زبان‬
‫بيگانه مانند انگليس ي و فرانسه و دروس مهارتي خود قبول شوند‪.‬بعد از اتمام‬
‫داده‬
‫این دوره مدرک دیپلم‪Hauptschulabschluss‬‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪Realschule‬دوره اي تقریبا مانند‪ hauptschule‬است که در‬
‫این مدت به مهارت های فنی پرداخته میشود‪.‬این دوره ‪ 10‬سال بطول می‬
‫انجامد که بعد از آن مدرک‪ Realschulabschluss‬داده میشود‪.‬‬
‫سپس در دو گروه وارد مرحله پايانی دوره دبيرستان می شوند‪ .‬يک گروه برای‬
‫گذراندن دوره های کارآموزی وارد مدارس فنی می شوند و با گذراندن‬
‫‪Fachoberschule‬و ‪Berufsfachschule‬ديپلم فنی‬
‫‪Fachhochschulreife‬می گيرند سپس وارد بازار کار يا مدارس عالی‬
‫فنی می شوند‪.‬گروه دوم در دبيرستان های ‪Gymnasiale‬‬
‫‪Oberstufe‬با گرايش های گوناگون ادامه تحصيل می دهند و مدرک‬
‫‪Abitur‬می گيرند که می توانند وارد دانشگاه ها شوند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بطور كلي دوره هاي ‪Haupschule‬براي وارد شدن به مدارس مهارتي‪,‬‬
‫‪realschule‬براي وارد شدن به مدارس فني و‬
‫‪gymnasium‬براي وارد شدن به دانشگاه و ادامه تحصيل انتخاب‬
‫ميشود‪ .‬دوره ‪Berufschule‬سه سال ميباشد كه به صورت دو روز در‬
‫هفته مباشد اين دوره براي تمامي كساني كه زير هجده سال هستند و در‬
‫دوره هاي ‪haupschule , realschule‬مشغول به تحصيل‬
‫هستند اجباري مباشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تحصيالت دانشگاهی در آملان در دانشگاه ها‪ ،‬مجتمع های آموزش عالي‪ ،‬دانشگاه‬
‫های عالی آموزش هنر‪ ،‬مدارس عالی فني‪ ،‬و غيره امکان پذير است‪ .‬شرط ورود به‬
‫دانشگاه ها و مدارس عالی هنر داشتن ديپلم دبيرستانی سيزده ساله است‪ .‬انتخاب‬
‫رشته دانشگاهی نيز بر اساس نوع تحصيل در اين کالج ها و نمرات اخذ شده صورت‬
‫می گيرد‪.‬البته در دانشگاه امکان تغيير رشته ميسر است‪ .‬شرط ورود به مدارس عالی‬
‫فنی برای دانش آموزانی که در نظام آموزش ی آملان تحصيل کرده اند داشتن‬
‫گواهينامه پايان تحصيالت ‪ 12‬ساله ديپلم است‪ .‬تحصيالت دانشگاهی شامل دو‬
‫دوره پايه و اصلی است‪ .‬دوره پايه حداقل ‪ 4‬نيم سال طول می کشد و دوره اصلی‬
‫حداقل ‪ 4‬نيم سال برای مدارس عالی فنی و در دانشگاه ها حداقل ‪ 8‬نيم سال‬
‫است‪ .‬دانشگاه ها در آملان مستقل هستند و بودجه کليه مراکز آموزش عالی که‬
‫دولتی هستند از طرف مسووالن ايالتی و وزارت فرهنگ آملان تامين می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دانشگاههای علوم کاربردی (دیپلم عالی‪ /‬لیسانس)‪ :‬برگزار کننده دوره های دیپلم عالی در‬
‫رشته های مهندس ی‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬مددکاری‪ ،‬مدیریت عمومی و حقوقی و بهداشت و درمان‪.‬‬
‫مدرک رسمی دانشگاههای علوم کاربردی دارای پسوند ِاف‪ِ .‬اچ (مخفف نام مرکز به‬
‫آملانی) است‪ .‬براساس ضوابط مربوط به زمان دوره ها ‪ ،‬هر دوره رسمی در دانشگاههای‬
‫علمی و کاربردی باید ظرف ‪ 8‬نیمسال (‪ 2‬نیمسال = ‪ 1‬سال تحصیلی) تکمیل شود‬
‫(شامل ‪ 1‬یا ‪ 2‬نیمسال آموزش عملی)‪ .‬موفقیت در آزمون نهایی جواز ورود به جامعه‬
‫حرفه ای مورد نظر است‪.‬‬
‫دانشگاههای علوم کاربردی در مقطع کارشناس ی (منتهی به لیسانس ) و کارشناس ی ارشد‬
‫(منهی به فوق لیسانس) نیز دانشجو میپذیرند‪.‬‬
‫دانشگاهها‪ :‬برگزار کننده دوره های کارشناس ی (عموما ‪ 2‬سال) و کارشناس ی ارشد‪ .‬در‬
‫پایان مقطع کارشناس ی‪ ،‬فارغ التحصیالن به دریافت دیپلم کارشناس ی ‪ -‬که جواز عبور‬
‫به مقطع کارشناس ی ارشد خواهد بود – نائل میگردند (مدرک رسمی صادر نمیشود)‪ .‬در‬
‫سال ‪ .)1377( 1998‬دوره ها حداقل ‪ 3‬سال (حداکثر ‪ 4‬سال) بطول میانجامد و اکثر‬
‫فارغ التحصیالن جذب بازار اشتغال میشوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در مقطع کارشناس ی‪ ،‬آموزشها وارد مرحله تخصص ی تر میشود و تمامی‬
‫دوره ها به آزمون نهایی ختم میگردد‪ .‬دروه کارشناس ی ارشد حداقل ‪5‬‬
‫نیمسال بطول میانجامد و فارغ التحصیالن به دریافت دیپلم کارشناس ی‬
‫ارشد نائل میایند‪ .‬مدرک لیسانس فقط توسط دانشگاه صادر میشود‬
‫(عموما در رشته های هنر و انسانی) و منوط به قبولی در آزمون تخصص ی‬
‫است‪ .‬برنامه آموزش یا حول ‪ 2‬گرایش اصلی و یا ترکیبی از ‪ 1‬گرایش اصلی‬
‫با ‪ 2‬گرایش فرعی دور میزند‪ .‬فوق لیسانس نخستین مدرک رسمی دانشگاهی‬
‫بشمار میرود و فقط تحت ‪ 1‬عنوان (مشترکا برای تمامی رشته ها) صادر‬
‫میشود‪ .‬در دوره های جدید پیوسته‪ ،‬مقطع کارشناس ی (منتهی به لیسانس)‬
‫‪ 4-3‬سال و مقطع کارشناس ی ارشد (منتهی به فوق لیسانس) ‪ 1-2‬سال‬
‫بطول میانجامد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دوره دکترا فقط در دانشگاهها برگزار میشود‪ .‬پذیرش فارغ التحصیالن دوره های‬
‫رسمی دانشگاههای علوم کاربردی محدود به ضوابط خاص است‪ .‬مقطع دکترا –‬
‫برای فارغ التحصیالن مقطع کارشناس ی (دارندگان دیپلم کارشناس ی ارشد‪ /‬فوق‬
‫لیسانس) ‪ 2‬تا ‪ 4‬سال است و حول محور تحقیقات انفرادی‪ ،‬جمعبندی نتایج‬
‫بدست آمده و تنظیم آن در قالب رساله میچرخد‪ .‬اخذ مدرک دکترا منوط به دفاع‬
‫موفقیت آمیز از رساله و یا کسب قبولی در آزمون شفاهی است‪ .‬دوره فوق دکترا به‬
‫هدف ارزیابی مهارتهای آموزش ی و پژوهش ی داوطلبین در رشته تحصیلی آنان برگزار‬
‫میشود‪ .‬مدرک فوق دکترا توسط دانشگاهها و مراکز هم رتبه صادر میگردد و مبتنی‬
‫بر ارزیابی بعمل آمده از رساله تنظیمی و سخنرانی ایراد شده (سمینار) است‪ .‬بر‬
‫اساس اصالحات سال ‪ ،)1381( 2002‬از تاریخ مزبور‪ ،‬شرط احراز مدرک فوق‬
‫لیسانس برای تدریس در دانشگاهها منتفی میباشد‬
‫آموزش پايه‬
‫سياستهاي آموزش ي‬
‫كودكان آملاني در سن شش سالگي براي گذراندن مدت زمان ‪ 4‬سال آموزش ابتدايي‬
‫نخستين وارد مدرسه ميشوند‪ .‬در اين مدارس محيطي تربيتي آموزش ي و اجتماعي‬
‫براي كودكان آملاني فراهم گرديده است‪ .‬كودكان تحت كنترل شديد قرار نگرفته‬
‫و بخاطر استعدادشان دسته بندي نميشوند‪ .‬هدف مدارس ابتدايي پرورش كامل‬
‫استعدادهاي نهفته هر كودك است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫معلمان زماني را براي كمك به دانشآموزان ضعيفتر چه در كالس و چه‬
‫بعد از كالس اختصاص ميدهند‪ .‬آموزگاران به منظور باالبردن راندمان‬
‫كالس و برقراري ارتباط ميان دانشآموزان و معلمان‪ ،‬اغلب همان گروه از‬
‫دانشآموزان را به مدت يك سال درس ميدهند‪ ،‬و بسياري از معلمان و‬
‫مديران متذكر شدند كه مدارس سعي ميكنند يك معلم با همان كالس از‬
‫پايه اول تا پايه چهارم باقي بماند بنا به اعتقاد معلمان اين عمل توانايي آنان‬
‫در جهت دنبال كردن پيشرفت تحصيلي هر دانشآموز را افزايش داده و‬
‫شرايط را براي حمايت شخص ي از آنان فراهم ميسازد‪ .‬اگر معلم ضعف‬
‫درس ي كودك را تشخيص دهد‪ ،‬كودك ممكن است يكسال از درس عقب‬
‫بيفتد چون ممكن است ضعف درس ي با ورود به كالس باالتر بيشتر شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در اين راستا‪ ،‬معلمان متذكر شدند كه بازيهاي كالس ي مشتمل بر تمرينات درس ي به‬
‫منظور جلب نظر و عالقه دانشآموزان صورت ميگيرد‪ .‬شايان ذكر است كه اين‬
‫سياست طي دو سال اول آموزش كودك معمول است‪ .‬آنها عقيده دارند كه آموزش‬
‫رفتارهاي اجتماعي جزء مهمياز برنامه آموزش ي كودكان در مدارس پايه ميباشد‪ .‬بنا به‬
‫اعتقاد بسياري از كارگروهي موثر بوده و تدريس خصوص ي بهعنوان مكمل آموزش‬
‫كالس ي در جهت باال بردن سطح روابط اجتماعي و به منظور آسان كردن فرآيند‬
‫يادگيري ميباشند مورد تاكيد مي باشد‪ .‬آموزش مسئوليت پذيري بهعنوان يك هدف‬
‫مهم مطرح شده و معلمان وظايف كالس ي مانند آب دادن به گياهان يا خارج كردن‬
‫شيشههاي شير در ساعات تغذيه براي باال بردن مسئوليت پذيري دانشآموزان را به‬
‫آنها تكليف ميكنند‪ .‬مفهوم نمره به عنوان معياري نمايانگر عملكرد كالس ي به‬
‫دانشآموزان پايه دوم و سوم آموخته ميشود‪ ،‬بنابراين وقتي آنها وارد پايه چهارم‬
‫ميشوند كامال از سيستم نمره دهي آگاهي دارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫معلمان سبك آموزش كالس ي را نيز در پايه چهارم تغيير ميدهند‪ ،‬آنها شروع به‬
‫آموزش دروس ي ميكنند كه جنبه نظري بيشتري داشته باشد‪ .‬در اين زمان‬
‫همچنين از تعدادي برنامههاي آموزش ي كاسته ميشود تا دانشآموزان پايه‬
‫چهارم جهت ورود مقطع آموزش مقدماتي متوسطه آماده شوند‪ .‬در واقع معلمين‬
‫بر جدا سازي كودكان از محيط آرام ولي پر دغدغه مدارس ابتدايي مبادرت‬
‫مينمايند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پذيرش تحصيلي‬
‫‪‬‬
‫نخستين عامل‪ ،‬كه فرآيند ورودي دانشآموزان حركت به آموزش مقدماتي‬
‫متوسطه را تحت الشعاع قرار ميدهد‪ ،‬آموزشهاي كودكان در مقطع چهارم‬
‫ميباشد ‪.‬مقياس رتبه بندي آملان از ‪ (A) 1‬تا ‪ (F) 6‬ميباشد‪ .‬در برخي ايالتها‬
‫معدل ويژهاي جهت راهيابي به مدارس باالتر نياز ميباشد اين در حالي است كه‬
‫ساير اياالت شرط معدل قرار نميدهند‪.‬‬
‫سيستم به گونهاي طراحي شده است كه در ابتدا دانشآموزان را براساس سطح‬
‫آموزشهاي پيشين آنان دسته بندي ميگردند ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سيستم نمره دهي‬
‫دانشآموزان ايالت هاي مركزي و جنوبي دوبار در سال كارنامه دريافت ميكنند‬
‫که کارنامه ها به همراه آزمون اصلی به خانه دانش آموزان ارسال می گردد و‬
‫باید به وسیله والدین مورد مالحظه قرار گيرد‪.‬نمره دانش آموز برای هر درس‬
‫شامل نمره آزمون‪،‬فعالیت کالس ی‪،‬تکالیف و آزمون ها میباشد‪ .‬گزارشات شامل‬
‫نمرههاي انظباط شخص ي و نظريه عموميدرباره همكاري‪ ،‬رفتار و توانايي‬
‫دانشآموزان ميباشد‪ .‬قاعده نمره دادن در ايالت مركزي ‪ 50‬درصد براي‬
‫آزمونهاي شفاهي و ‪ 50‬درصد براي آزمونهاي اصلي و آزمونهاي كالس ي‬
‫ميباشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دو منشا اوليه توانايي‪ ،‬دركليه مدارس مقدماتي متوسطه هوش ذاتي و حمايت‬
‫خانوادگي ذكر شده است ‪.‬‬
‫در مدارس مقدماتي متوسطه‪ ،‬معلمان بيشتر راجع به هوش ذاتي‪ ،‬عالقه‬
‫دانشآموزان به مطالب و انگيزه يادگيري به عنوان عواملي كه نقش بزرگي در‬
‫سطح توانايي و تحصيلي آنها بازي مي كنند‪ ،‬صحبت می کنند و متذكر می‬
‫شوند كه دانشآموزاني كه هوششان كم مي باشد ولي مشتاقند سخت كار كنند‬
‫خواهند توانست در مدرسه موفق شوند و در دیپلم عمومی دبيرستان قبول‬
‫شوند‪ .‬دانشآموزاني كه عالقه ويژهاي به آموختن مطالب دارند در انجام تكاليف‬
‫موفق ترند ‪.‬‬
‫معلمان براين عقيده مي باشند كه آموزش بايد سه وظيفه اصلي را‬
‫به انجام برسانند و پيشرفتهاي دانش آموزان در مسائل اجتماعي‪،‬‬
‫شخص ي‪ ،‬فكري‪ ،‬را ترقي دهد‪ .‬همچنين برسر اين نكته كه آموزش‬
‫تنها در مدرسه اتفاق نميافتد نيز توافق دارند‪ .‬به نظر آنها آموزش در‬
‫خانواده‪ ،‬دوستان و جامعه نيز اتفاق ميافتد اما معلمان در ‪1‬‬
‫موضوع توافق ندارند و آن مزيتها و برتريهاي انواع مختلف مدارس‬
‫مي باشد‪ :‬معلمان برخی از مدارس بيشتر خواستار اظهار كردن هدف‬
‫علمي و فرهنگي آموزش بودهاند‪،‬در حالي كه معلمان برخی دیگر از‬
‫مدارس بيشتر خواستار تأكيد بر نقش مهم آموزش به عنوان عامل‬
‫اجتماعي كننده در نوجوانان ميباشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعريف كلي هدف آموزش توسط بزرگترين اتحاديه معلمان در آملان منتشر‬
‫گرديده است كه هر سه ديدگاه را درباره آموزش خالصه و تلفيق كرده‬
‫است‪:‬آموزش توانايي قدرت بخشيدن به افراد سوق دادن مسير زندگي افراد به‬
‫سمت استقالل ‪ ،‬تصميم گيري درباره نقش آنها در اجتماع‪ ،‬و استفاده از نقش‬
‫فعالشان در شكل دادن جامعه و روابط اجتماعي را دارا مي باشد‪ .‬آموزش پيش‬
‫نيازي براي شناخت راه زندگي افراد ميباشد آموزش براي اين است كه افراد‬
‫اليق تر و مسئول تر شوند‪ .‬بنابر اين مفهوم آموزش هر دوي پيشرفتهاي شخصيت‬
‫فردي و اجتماعي را در بر ميگيرد‪ .‬آموزش با اتمام مدرسه به پايان نميرسد و در‬
‫دوران كار و شغل افراد ادامه مييابد‬
‫‪ ‬چندين بحث با زير سئوال قرار دادن سيستم مدارس آملان‪،‬توجه‬
‫معلمان‪ ،‬و والدين و دانش آموزان را به خود معطوف كرد‪ .‬يكي از‬
‫اصلي ترين اين بحثها در سيستم آموزش آملان‪،‬سني است كه درآن‬
‫دانش آموزان براي ورود به مدارس متوسطه انتخاب مي شوند‪.‬‬
‫دانشآموزان بعد از كالس چهارم وارد این مدارس ميشوند ‪.‬به طور‬
‫كلي معلمين و والدین گفته اند كه كالس چهارم “ زمان خيلي زودي‬
‫براي تصميم گيري و تقسيم بندي ميباشد”‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬معموال مدارس تعداد كمي پرسنل اداري دارند‪ .‬كليه مديران معلمان‬
‫قبلي هستند كه هنوز تا جايي كه برنامه آموزش ي اجازه دهد تدريس‬
‫مينمايند‪ .‬عالوه بر يك يا دو منش ي و يك سرايدار (كه نظافت‬
‫نميكند اما از ساختمان مدرسه مراقبت ميكند)‪ ،‬در اغلب مدارس‬
‫چند تن از معلمان مسؤليتهاي اضافي مانند سرپرستي آزمايشگاه‬
‫علوم يا كتابخانه را بر عهده دارند‪ .‬در ميزان تدريس اين معلمان‬
‫كاهش ي صورت مي گيرد‪ .‬عموما" مدارس پرستار ندارند‬
‫ودانشآموزاني كه بيمار مي باشند به خانه فرستاده ميشوند يا در‬
‫ً‬
‫موارد اورژانس فورا به نزد‪ ،‬يك پزشك يا بيمارستان فرستاده‬
‫ميشوند‪.‬‬
‫در مدارس معلمان باور دارند كه دانشآموزان بايد طي دو سال اول تحصيلشان‬
‫تاحد امكان در يك كالس كنار هم بمانند تا يك محيط آموزش ي پشتيبان و غير‬
‫رقابتي ايجاد گردد و برقراري يك رابطه دوستانه آسان تر شود ‪.‬دفتر كالس ي ‪:‬‬
‫معلم كالس همچنين مسؤل دفتر كالس ي ميباشد كه معلمان اهداف درس ي‬
‫روزانه‪ ،‬سرفصلهايي كه بايد تدريس شود و تعيين تكاليف را در آن يادداشت مي‬
‫نمايند ‪.‬دفتر كالس ي هميشه در كالس وجود دارد مگر اينكه كالسها عوض‬
‫شوند‪ .‬در ابتداي نيمسال تحصيلي يك دانشآموز از كالس انتخاب ميشود تا‬
‫دفتر كالس ي را نگه دارد و مسؤل ميباشد كه دفتر را بين كالسها حمل نمايد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وقتي يك معلم غايب است‪ ،‬ناظم يا مدير يك جايگزين انتخاب ميكنند‪ .‬از ساير‬
‫معلمان خواسته ميشود در غياب همكارشان در آن كالس درس دهند‪ .‬هيچ‬
‫معلم“جايگزين” اضافي وجود ندارد‪ .‬معلمان غايب نياز نيست اهداف درس ي آماده‬
‫شده را براي معلماني كه قرار است در كالس آنها درس دهند باقي‬
‫ً‬
‫بگذارند ‪.‬معلميكه قرار است براي معلم ديگر جايگزين شود معموال دفتر كالس ي‬
‫را بررس ي مينمايد تا از برنامه كالس آگاه شود‪ .‬اگر زمانيكه احتياج به جايگزين‬
‫باشد معلميدر دسترس نباشد‪ ،‬بويژه زمانيكه اولين يا آخرين ساعت روز مدرسه‬
‫باشد كالس تعطيل ميشود‪ .‬از دانشآموزان خواسته ميشود ديرتر به مدرسه‬
‫بيايند يا زودتر مدرسه را ترك كنند‪ .‬اگر يك معلم براي مدت بسيار طوالني غيبت‬
‫داشته باشد ممكن است مدير با اداره آموزش و پرورش محلي تماس گرفته و از‬
‫آنها تقاضاي يك معلم اضافي نمايد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫فرصت معلمان براي پيشرفت بسيار محدود ميباشد‪ .‬در نهايت معلمان ميتوانند‬
‫بهعنوان دستيار مدير مدرسه و يا ميتوانند در جايي از دفتر آموزش و يا بهعنوان‬
‫دبير سمينارها بهعنوان معلم معلمان دانشآموزان انتخاب شوند‪ .‬در كليه حالتها‬
‫معلمان به همان جايگاه خدمتگزاري دولتي باز ميگردند‪ .‬معلماني هم كه‬
‫ً‬
‫پيشرفت و ارتقائي ندارند معموال ً در همان جايگاهشان از حقوق و مزاياي‬
‫بيشتري برخوردار ميشوند‪ .‬معلمان در تمام مدارس نيز ميتوانند پيشرفت كنند و‬
‫دستمزد بيشتري دريافت كنند‪ .‬اين پيشرفتها حداكثر ميتواند به مديريت مدرسه‬
‫ختم شود‪ .‬مديران مدارس براي اين امر تربيت نشدهاند بلكه آنها همان‬
‫معلماني هستندكه بعد از چندين سال ارتقاء به اينجا رسيدهاند‪ .‬معلمان‬
‫ميتوانند معاون مدير و گاهي نيز مدير همان مدسه يا مدرسهاي مشابه شوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تمام معلمان در اياالت قديميبصورت دورهاي استخدام ميشوند‪ .‬بهعنوان‬
‫مثال در یکی از ايالت های آملان ‪ 92‬درصد معلمان بصورت دورهاي استخدام‬
‫هستند‪ ،‬و ما بقي بصورت قرار دادي ميباشند‪ .‬تنها ساكنين و شهروندان آملاني‬
‫ميتوانند استخدام شوند‪ .‬آملان به ساکنين سایر کشور هانيز اجازه تدریس به‬
‫صورت قراردادی می دهد‪ .‬اين در حالي است كه معلمان قرار دادي نيز ميتوانند‬
‫از بسياري مزاياي استخدامي ها برخوردار شوند‪ .‬تمام معلمان قراردادي بايد‬
‫ضوابط اخالقي و حرفهاي را كه معلمان استخداميميپذيرند قبول داشته‬
‫باشند‪.‬‬
‫بدليل آنكه معلمان استخدامي مي باشند‪ .‬حقوق آنها بر اساس ميزان حقوق‬
‫ملي پرداخت ميشود‪ .‬اين حقوق هاي ساليانه با توجه به تعداد افراد خانواده‬
‫آنها و ازدواج زيادتر ميشود‪ .‬معلمان استخداميتمام وقت همچنين از مزايايي از‬
‫‪.‬قبيل بيمه سالمتي‪ ،‬زمان تفريح‪ ،‬عيدي كريسمس و حقوق بازنشستگي ميباشد‬
‫اين مسأله جذابيت هاي زيادي را براي افرادي كه عالقه به آموزش بچهها و‬
‫وارد شدن به دنياي معلمي را دارند به همراه دارد‪ .‬معلمان استخداميهر دو سال‬
‫يك بار اضافه حقوق ميگيرند تا به سن ‪ 50‬برسند و در آن زمان حقوق آنها‬
‫ثابت ميشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬معموال معلمان به طور طبيعي درسن ‪ 65‬سالگي باز نشسته‬
‫ميشوند اما گاهي قبل از رسيدن به اين سن خود را پيشاپيش باز‬
‫نشسته ميكنند بنابراين از حقوق بازنشستگي كمتري برخوردار‬
‫ً‬
‫ميشوند‪ .‬ميزان حقوق باز نشستگي معموال به ميزان سال هاي‬
‫تدريس ارتباط دارد‪ .‬بهعنوان مثال معلميكه ‪ 35‬سال سابقه خدمت‬
‫دارد حقوقي معادل ‪ 75‬درصد ميزان دريافتي در آخرين سال‬
‫تدريسش را دريافت ميكند ‪.‬سال هاي گذراندن دوره آموزش ي در‬
‫دانشگاه و دوره آموزش ي شغل معلمي نيز بهعنوان سابقه كار‬
‫حساب ميشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در طول روز چندين زنگ تفريح ‪ 15‬الي ‪ 20‬دقيقهاي وجود دارد‪ .‬معلمان از اين زنگهاي‬
‫تفريح بهعنوان فرصتي جهت صحبت با همكارانشان استفاده ميكنند ‪.‬يك يا تعداد‬
‫بيشتري از معلمان براي نظارت بر دانشآموزان در حياط مدرسه طي زنگ تفريح تعيين‬
‫شدهاند كه بر طبق يك برنامه گردش ي ميباشد‪ .‬در طول ساعات آزاد احتياجي نيست‬
‫معلمان در مدرسه بمانند‪ .‬آنها ميتوانند اين زمان را براي انجام مأموريتهاي خارج از‬
‫مدرسه آماده شدن براي كالس يا صحبت با همكاران صرف كنند‪ .‬به طور كلي‪،‬‬
‫معلمان گفتند كه بيشتر از ‪ 2‬ساعت از روز را صرف آماده شدن براي كالس‬
‫ميكنند‪،‬كه معلمان با تجربه زمان كمتري را صرف ميكنند‪ .‬عالوه بر تدريس معلمان‬
‫بايد چندين بار در ماه در جلساتي شركت كنند‪ .‬كه به طور معمول شامل جلسه‬
‫معلمان درباره يك موضوع ويژه و يك جلسه عمومي براي تمام معلمان‪ ،‬مدير و ناظم‬
‫ميباشد‪ .‬معلمان بويژه در كالسهاي سطح باالتر‪ ،‬با توجه به تفاوت برنامههايشان‬
‫مقدار زمان بيشتري را براي آماده سازي آزمونها و تصحيح تكاليف دانشآموزان صرف‬
‫مينمايند ‪.‬‬
‫‪ ‬وقتي از معلمان درباره انگیزه آنها براي انتخاب شغل سئوال مي شود‬
‫اكثرا در پاسخگويي با ترديد مواجه مي شوند اما بيشترين اين داليل را‬
‫به عنوان دليل اصلي براي انتخاب شغل مهمي بيان ميكنند‪ :‬آرزوي‬
‫كار كردن با بچهها و نوجوان‪ ،‬كار ساعتي پاره وقت و كار فني دراز مدت‬
‫و جذابيت شغلي و امنيت بعض ي معلمان بدليل جذابيت تدريس وارد‬
‫مدارس ابتدايي شده اند تا بتوانند فضاي گرميدر كالس ايجاد كنند و‬
‫فضاي خشك درسها را بهبود بخشند‬
‫‪‬‬
‫زهرا ذبیحی‬
‫زینب رنجبر زاده‬
‫استاد مربوطه‪:‬‬
‫سرکار خانم نور افشان‬
‫رشته علوم تربیتی گروه ‪4‬‬

Worldedu.blogfa.com

Fa.wikipedia.org

Soheil ghaffari.de/iri-brd alef.ir
‫با تشکر از بذل توجه‬
‫شما‬

similar documents