borçlarım, haklarım, yükümlülükler*m

Report
BORÇLARIM, HAKLARIM,
YÜKÜMLÜLÜKLERİM
İlgili Kanunlar
• 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu
• 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları
Kanunu
Ödeme Yükümlülüğünüz
Kredi borçlusu olarak:
• Kullandığınız kredinin anaparasını ve faizini ödeme
planına göre ödemek,
• Kimlik veya adresiniz değişirse bankaya bildirmek
zorundasınız.
• Ödeme planında aksama olursa “temerrüt” denir. Bu
durumda cezalı faizler uygulanır. Temerrüt faizi normal
faizin en çok % 30 üzerinde olabilir)
• Art arda 2 ödemenizi aksatmışsanız, borcun tümünü
hemen geri ödemek zorunda kalabilirsiniz.
Kredi Sözleşmesi
Bankanız:
• Sizinle yazılı bir kredi sözleşmesi yapmak ve bir
nüshasını (asıl) size vermek zorundadır.
• Sözleşmede banka yetkili temsilcilerinin
imzaları bulunmalıdır.
• Borcunuzu erken ödemeniz halinde banka
gereken faiz indirimini hesaplayarak
uygulamak zorundadır.
Kredi Sözleşmesi
• Sözleşmenizde şunlar yer almalıdır:
– Kredi Tutarı
– Faiz dahil toplam borç
– Yıllık faiz oranı ile temerrüt (gecikme) faizi oranı
– Ödeme planı
– Teminatlar
– Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları
– Kredinin vadesinden önce kapatılmasının koşulları
Teminat
• Banka kredinin teminatı olmak üzere senet
alamaz.
• Tüketici senet vermiş olsa bile geri isteme
hakkı vardır. Eğer senetler ciro edilmişse
uğrayacağı zararı banka öder.
Kredi Kartı Sözleşmesi
• Kredi kartı sözleşmelerinde şunlar yer almalıdır:
– Sözleşme aylık faiz oranı (akdi faiz) ile gecikme
(temerrüt) faizi
– Teminatlar
– Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları
– Kart kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi
• Sözleşme iri siyah harflerle yazılır.
• Bir (asıl) nüsha kart hamiline, eğer varsa bir nüsha
da kefile verilmek zorundadır.
• Banka sözleşme değişikliklerini bildirebilir.
Bunlara itiraz edilmezse kabul edilmiş sayılır.
Kredi Kartı Faiz Artırımları
•
•
•
•
Banka:
faiz oranlarını değiştirilebilir,
faiz artırımı geriye dönük olarak uygulanamaz
faiz artırımlarını uygulamadan 30 gün önce
tüketiciye bildirmek zorundadır,
Bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde
tüketici tüm borcunu ödeyip kredi kullanımına
son verdiği takdirde faiz arttırımından
etkilenmez.
Kredi Kartı Limit Değişiklikleri
Bankalar:
• Bilgi paylaşımı yoluyla elde ettikleri bilgiler
ışığında kart limitlerini azaltabilirler,
• kart hamili talep etmedikçe kart limitlerini
arttıramazlar.
• Bankanın bir kişiye verdiği tüm kartların
toplam limiti ilk yıl için aylık gelirinin 2 katını,
ikinci yıl için 4 katını geçemez.
Kredi Kartı Üye İşyeri
• Kredi kartıyla yapılan satışta satıcı tüketiciden
komisyon veya benzeri ad altında ek bir
ödeme yapmasını isteyemez.
• İmza gerektiren işlemlerde:
– İmzayı kontrol eder,
– Kart üstünde değişiklik yapılıp yapılmadığına bakar,
– Geçerliliğini belirler,
– Kimlik ister ve karttaki bilgilerle karşılaştırır.
Bu denetimleri yapmazsa doğacak zarardan
işyeri sorumludur.
Kredi Kartı Hesap Özetleri
• Hesap özetleri ödeme planı yerine geçer.
• Asgari ödeme tutarının vadesinde
ödenmemesi halinde tüketici temerrüt faizi
dışında başka bir yükümlülük altına girmez.
Kayıp veya Çalıntı Kart
Kartınız veya şifreleri çalınırsa:
• Fark ettiğinizde hemen bankaya bildirin.
• Bildirimden önceki 24 saat içinde kartınızdan
yapılmış harcamaların 150 TL’ye kadar olan
kısmından sorumlusunuz. (İsterseniz, bankanız
bu sorumluluğunuzu sigortalamak zorundadır)
• Eğer bir mahkeme kartınızın çalınmasında
“ağır ihmaliniz” veya “kastınız” olduğuna
hükmederse tüm harcamalardan sorumlu
tutulabilirsiniz.
Kredi Kartı Asgari Ödeme Limitlerinde Yeni
Kurallar (Aralık 2010)
BDDK’dan yeni Yönetmelik:
• Limiti 15.000 liraya kadar olan kartlarda asgari
ödeme oranı %25’ten az olamayacak.
• Limiti daha yüksek olan kartlarda asgari
ödeme oranı alt sınırı daha da yüksek olacak.
(% 40’a kadar)
Kredi Kartı Asgari Ödeme Limitlerinde Yeni
Kurallar (Aralık 2010)
• Ödeme oranları 1-2 yıl içinde dereceli olarak arttırılıp
bu kurallara uygun hale gelecek.
• Bir yıl içinde üç kez dönem borcunun % 50’den azını
ödeyen kart sahibinin:
• Kart limiti arttırılmayacak (tümünü ödeyene kadar)
• Kart “nakit avans” kullanımına kapatılacak
Kredi Kartı Asgari Ödeme Limitlerinde Yeni
Kurallar (Aralık 2010)
• Merkez Bankası, kredi kartlarında uygulanabilecek en
yüksek faiz oranlarını düşürdü. Ocak-Mart 2011
döneminde:
• Aylık sözleşme faiz oranı en yüksek % 2,26
• Aylık gecikme faiz oranı en yüksek % 2,76
• Merkez Bankası 3 ayda bir yeni faiz oranları ilan
edecek.
İmza
• Kart hamili kartın imza hanesini imzalamak
zorundadır.
Yasal Takip ve İcra
Kredi Kartı ödemelerinizde bir aksama olduğunda:
• Banka sizi uyararak, (bir yanlışlık varsa) aksaklığın
hemen giderilmesi halinde haklarınızın
korunacağını bildirebilir.
• Kartınızın asgari ödemesini yapmadıysanız kart
nakit çekimlere kapatılır
• 30 gün içinde ödeme yapmazsanız kart her tür
kullanıma kapatılır.
• Bu sürede başka bankalardaki kredi kartlarınız ve
kredi başvurularınız varsa olumsuz etkilenir.
• Gecikme 90 günü geçtikten sonra banka yasal
takip (icra takibi) başlatmak zorundadır.
Yasal Takip ve İcra
• Banka hukuk servisi ya da bir hukuk bürosundan
gelen ön uyarı yazısı “yasal takip” ya da “icra”
sürecinin başladığı anlamına gelmez. Yine de,
ödeme yapamayacaksanız böyle yazılar
aldığınızda mutlaka bir Avukata danışın.
• Adres değişikliği v.b. nedenlerle ön uyarılar elinize
ulaşmadan, doğrudan İCRA DAİRESİ’nden bir yazı
alırsanız en kısa sürede mutlaka bir Avukata
danışın.
Mali Suçlar ve “Kara Para”
• Rüşvet, yolsuzluk, terör ve her diğer türlü
suçlardan elde edilen kaynakların finans
sisteminde “aklanmasını” (yasal kılıflara
sokulmasını) önlemek için çeşitli kanunlar ve
tüketicilere düşen sorumluluklar vardır.
• Bankalar, yapacağınız para havale ve
transferlerinde TC kimlik numaranızı ve/veya
kimliğinizi isteyebilirler.
• İşlemi bir başkası adına yapıyorsanız bunu
bankaya bildirmekle yükümlüsünüz.
Davranış İlkeleri
• Bankalar ve Finans sistemi paramızı yönetmek
için bize çeşitli olanaklar sunar.
• Bu sistemden yararlanırken davranışlarımızda
bazı ilkeleri gözetmek, hem bizi hem de
kurumları hatalardan korur:
– Akılcılık,
– Saydamlık ve dürüstlük,
– Borca sadakat
Akılcılık
• Bankaların amacı hizmet karşılığı kar etmektir.
Siz de amacınızı ve hesabınızı iyi bilin.
• Yapacağınız işlemin size sağlayacağı yararı ve
karşılığında getireceği yükü tartın: değer mi?
• Hesaplarınızı izleyin.
• Bankadan gelen her yazıyı okuyup inceleyin,
anlamazsanız, sorup öğrenin.
• Farklı bankaları izleyin, gerektiğinde banka
değiştirin.
Saydamlık ve Dürüstlük
• Bankayla tanışırken, istenen bilgileri doğru
olarak verin. Bankayı yanıltmak sizin yararınıza
değildir.
• Bankanın hatalı bir davranışını görürseniz
bankaya şikayet edin. Banka şikayetinizi
saydam ve dürüst olarak yanıtlamak
zorundadır.
Borca Sadakat
• Finans sistemi karşılıklı güvene dayanır.
• Siz nasıl güveneceğiniz bankaya yönelirseniz,
banka da güveneceği müşteriye yönelir.
• Borcunuza sadık olduğunuz sürece
olanaklarınız genişler.

similar documents