Forelesningen

Report
Bygmester Solness
Stykket i Ibsens biografi og produksjon
• Det første av den siste «firer»-gruppa
(symbolske dramaer)
• Det første stykket etter tilbakekomsten til
Norge
• De fire siste stykkene har ofte vært sett på
som Ibsens eget tilbakeblikk på sitt liv og
forfatterskap
• Tilsynelatende sterke selvbiografiske innslag;
bl.a. historien om Emilie Bardach
«symbolsk drama»
• Realismen viker
– Hildes inntreden er noe av det tegnet på at stykket
fjerner seg fra det realistiske
• Sceneorganiseringen betyr mindre
• Dialogene får større plass og betydning
• Mystikken, dunkelheten og det gåtefulle får
større betydning
• Stykket har omvendt spilleretning: fra venstre
mot høyre (Sv. Christiansen: det umulige)
scenestruktur
• Ca. 1 1/2 dag (fra ettermiddag 1. dag til kveld 2.
dag)
• Fra et innelukket rom uten vinduer via et åpent
rom med vinduer og dører til en åpen veranda
ute: fra stengsel til frihet?
• Ekspoisjonsproblem: problemet i samtalen
mellom Ragnar, Knut Brovik og Solness i
begynnelsen av første akt følges ikke opp. Det blir
en helt annen komplikasjon (og dermed gir Ibsen
stykket en ny dramaturgisk struktur)
Komposisjonsstruktur
• Fem underlige fortellinger erstatter den
retrospektive teknikken:
– Kajas opplevelse av å være tilkalt av bygmesteren
– Hildes påstander om hva som skjedde i Lysanger
10 år tidligere
– Brannen som la grunnlaget for Solness’ karriere
– Solness’ observasjon av sprekken i skorsteinen
– Bygmesterens dialog med den allmektige under
tårnbestigningen i Lysanger
Metaforrikt drama 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Byggmester: dikter
Byggmester: Gud
Bygge barnesjeler (s. 31)
Bygge hjem, bygge tårn, bygge kirker
Hilde hadde bare et bur der oppe (s. 46)
Har Brovik bygd broer?
Tårn og krans: stigning og fall (sml. Peer Gynt)
Tårn og krans: vekst og død
Tårn og krans: fallos og kvinnekjønn
Metaforrikt drama 2
• Hilde: homonym for et verb (‘å hilde’) som betyr
«å få i sin makt, besnære, lokke, dåre». Brukes
først og fremst i erotiske kontekster
• Troll: (bl. a. s. 31 og mange flere)
• Hilde vil være en rovfugl, ikke en skogsfugl
• Hilde snakker om sang i luften, harper i luften,
kongerike
• Luftslott med grunnmur
• Alines ni dukker (de ni muser?)
Temaer 1
• Ungdommen som banker på og truer (Ragnar,
Hilde, Poltergeist?)
• Den nye tid som banker på og truer, krever sin
plass (Ibsen hadde nettopp hørt Hamsuns
foredragsserie)
• Har Ibsen her tatt Hamsuns krav om å beskrive
det dunkle og ukjente i menneskesinnet på alvor?
• Estetismen: å brutalt utnytte et hvert livsforhold
til estetiske formål; det estetiske vs. det moralske
livssyn
• Selvforherligelse og selvfornektelse
Temaer 2
• Ragnar, Knut Brovik og Kaja: loslitte, lut og
sykelig: det usunne
• Solness: livskraftig og potent; knebelsbart; jakke
med ståkrage;
• Det biografiske: er egoisten Solness en slekning
av Brand og dermed et bilde på Ibsen selv
• Å ha makt, og å ta makt
• Makten som er erotisk betinget
• Forholdet Solness – Hilde: både et
kjærlighetsforhold og en djevlepakt
Temaer 3
• Å gi etter for erotisk dragning: er det frihet eller tvang?
• Gjøre det umulige
• Er bygmesterens henvendelse til Kaja tidlig i første akt
kun et kynisk spill? (s. 4, les!)
• De omvendte maktforholdene mellom Knut Brovik og
bygmesteren
• Solness’ kynisme: Han sier omtrent det samme til Kaja
(s. 7) som han sier til Hilde i 3. akt (s. 44)
• Alines ulykke er blitt til Solness’ lykke
• Aldri lys inn i huset; Hilde kommer: «nu lysner det» (s.
25)
Tausheten
•
•
•
•
•
•
•
Stykket starter med taushet
Vanndrikkingsscenen s. 6
Solness’ uavsluttede setninger (s. 12 o.fl.a)
Det usagte (s. 15)
Hildes taushet etter fortellingen om kysset (s. 18)
Avbrytelser og taushet (s. 23)
Solness vil ikke snakke med Aline om de store
spørsmålene; tomheten (s. 24 og 25)
• Aline går når Solness kommer (flere steder)
• Hildes taushet s. 37 «Spill ikke tiden med snakk»
• Hildes nye taushet s. 44
Språklig karakteristikk av personene
• Hilde og Solness: «så’n»; gjengir den naturlige
muntlige uttalen av det skriftlige «sådan». Det
er bare de to bruker denne uttalemåten.
Binder dem sammen gjennom noe naturlig
• Hilde: «spænnende»: s. 33, s. 35, s. 40, s. 47,
s. 53 – i mange av sammenhengende svært
kynisk eller pervertert (bl. a. «det må være
spænnende å bli fanget» s. 35)
• Aline: «det er min pligt…»
Trekk ved Hilde
• Kommer i matroskrage og sjømannshatt som
hun tar av i første akt (en slags strippescene)
• Snakker om det skitne undertøyet sitt
• I 2. akt er kjolen nedfelt: er hun blitt mer kysk
og moden? «Nu falder det» (s. 26)
• Barnslig, men samtidig bestemt
• Har destruktiv makt
• Hildes løgn til Aline om Solness’ hukommelse
Hilde og Halvar Solness
• De to drømmeaktige fortellingene:
– Først i fortids framtid (kondisjonalis eller
konjunktiv)
• s. 33
– Så i futurum
• s. 46
• Hildes fortelling om kysset; Solness benekter;
Hildes taushet
• Solness’ eventyrfortelling
Relasjon til andre stykker
•
•
•
•
Stigning og fall: Peer Gynt
Den egoistiske kunstneren: Brand
Rommet i 2. akt: blomsterværelset i Gengangere
Hilde: femme fatale som Hedda (og kanskje
Rebekka West?)
• Det hvite sjalet (som i Rosmersholm)
• Aline og blomsterkannen: Gengangere og
Rosmersholm

similar documents