Birgit Valla - Norsk Psykologforening

Report
Hvordan kombinere evidens og
brukerperspektiv for å sikre kvalitet?”
Birgit Valla
psykologspesialist
Stange kommune
Blogg
Er vi fornøyd slik det er nå?
Er det behov for å jobbe med kvalitetsforbedring?
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten
...Og bedre skal det bli! (2005-2015) Helsedirektoratet
Hva er viktig for terapeuter?
•
•
•
•
Terapeuter ønsker å få en
relasjon til sine klienter og
hjelpe dem å bli bedre
De verdsetter personlig
engasjement, empati, følelse
av å være effektive og kunne
jobbe konstruktivt med
problemer
Terapeuter tenker at klientene
er de beste lærerne deres, og
at de utvikler seg mest i møte
med klienter.
Faglig utvikling og en
opplevelse av å bli dyktigere i
jobben er viktig for terapeuter.
Orlinsky & Rønnestad (2005). How psychotherapists develop.
APA Washington DC
Duncan, B.L (2011) What therapists want. Psychotherapy
networker
Blir terapeuter bedre med årene?
• Man finner ikke at
erfaring forklarer
forskjell i resultater.
• Terapeuter har dårlig
bedømmelse av sine
prestasjoner
Sapyta, J., Riemer M. & Bickman (2005). Feedback to clinicians:
Theory, research, and practice. Journal of Clinical psychology.
Hannan, C. et al (2005) A lab test and algorithms for identifying
clients at risk for treatment failure. Journal of Clinical psychology.
Hva gjør at noen blir veldig gode
• Hva kjennetegner de
som presterer
eksepsjonelt godt
innen sitt fag.
• Sett på de som
presterer høyt innen
sjakk, musikk, sport,
kunst, medisin,
matematikk,
programmering.
• Hva gjør at noen
faktisk lærer av
erfaring?
Ericsson, K.A., Charness, N., Feltovich, P. & Hoffman, R.
(eds.). The Cambridge Handbook of Expertise and Expert
Performance. New York: Cambridge University
Feedback i psykoterapi
Hvordan har du det?
Hvordan opplevde du
samtalen?
RCT-studier på nytten av feedback
•
•
•
•
•
•
•
•
Reese, R.J., Norsworthy, L., & Rowland, S (2009). Does a continuous feedback system
improve outcome? Psychotherapy: Theory, Research, Practice , & Training, 46, 418-431.
Anker, M.G., Duncan, B.L., & Sparks, J.A. (2009). Using client feedback to improve couple
therapy outcomes: A randomized clinical trial in a naturalistic treatment setting. Journal of
consulting and clinical psychology, 77, 693-704.
Harmon, S.C. et al. (2007). Enhancing outcome for potential treatment failures.
Therapist/client feedback and clinical supported tools. Psychotherapy research, 17, 379392.
Hawkins, E.J. et al. (2004). The effects of providing patient progress information to
Lambert,
M.J. & Shimokawa, K.
therapists and patients. Psychotheray research,
14, 308-327.
(2011). Collecting client Feedback.
Lambert, M.J. et al (2002). Enhancing psychotherapy outcomes via providing feedback on
48, 72-79.
client progress: A replication. Clinical PsychologyPsychotherapy,
and Psychotherapy,
9, 91-103.
Lambert, M.J. (2001). The effects of providing therapists with feedback on client progress
during psychotherapy: Are outcomes enhanced? Psychotherapy Research, 11, 49-68.
Slade, K. et al. (2008). Improving psychotherapy outcome: The use of immediate electronic
feedback and revised clinical support tools. Clinical psychology & Psychotherapy, 15, 287303.
Whipple, J.L. et al (2003). Improving the effects of psychotherapy: The use of early
identification of treatment failure and problem solving strategies in routine practise. Journal
of Counseling Psychology, 58, 59-68.
Yes, It is time for
clinicians to routinely
monitor treatment
outcome.
Feedback-forskning
Morten Ankers parstudie
• 461 norske par i parterapi ved to
familiekontor
• To grupper:
•Vanlig terapi uten feedback
•Vanlig terapi med feedback
• Prosentvis hvor mange par der begge
opplevde signifikant bedring
•Terapi uten feedback: 23%
•Terapi med feedback: 51%
•Feedback: 50% mindre
separasjon / skilsmisse
Anker, M., Duncan, B., & Sparks, J. (2009). The effect
of feedback on outcome in Marital therapy. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 77(4), 693-704.
Prinsipperklæringen for
evidensbasert psykologisk praksis
Beste
forskninsevidens
Pasientens
egenskaper,
verdier og
kontekst
Klinisk
ekspertise
Deliberate practise / Målrettet
forbedringsarbeid
• Hva trengs å forbedres
• Tilgang på feedback om resultater
• Mentalt krevende
• Grunnleggende for å lykkes:
ØKT KUNNSKAP
Ericsson, K.A., Charness, N., Feltovich, P. & Hoffman, R.
(eds.). The Cambridge Handbook of Expertise and Expert
Performance. New York: Cambridge University
Colvin, Geoff (2008), Talent is overrated. What really
seperates world-class performers from everybody else.
Fleksibel bruk av kunnskap
Hvilke faktorer er relatert til
resultater?
•
•
•
Terapeutens kjønn, teoretisk
orientering, erfaring og sosiale
intelligens var ikke relatert til
resultat.
Det som korrelerte var
kunnskap, jo flere situasjoner
terapeuten kunne respondere
tilfredstillende på, jo bedre
resultater
Problemet er at vi tror vi
responderer tilfredstillende,
men ofte gjør vi det ikke, og vi
vet det ikke.
Anderson, T. Ogles, B., Lambert, M., Vermeersch, D (2009).
Therapist effects. Facilitative interpersonal skills as a predictor of
therapist success. Journal of clinical psychology, 65(7), 755-768.
The profession that starts first
with feedback will be far
ahead of others and the
profession or discipline that
makes transparency about
outcomes will have a
competitive advantage
If we suppose that every
organization will sooner or later be
trying to apply these principles,
then it’t important to remember
that starting early confers a
significant advantage. The effects
of deliberate practise are
cumulative.
.
Hva gjør vi nå?
Scott Miller, personlig
kommunikasjon
Geoff Colvin, Talent i overrated. What
really separates world-class
performers from everybody else. p 144
Hva skjer da?
Mens vi debatterer psykoterapi og
evidens så skjer det noe i verden
som gjør at, når vi er ferdig er
muligens vår debatt utdefinerte
som del av løsningen på de store
samfunnsproblemene
beslutningstakerne skal løse, og
som befolkningen kjenner på
kroppen.
Ut av kontorene
Alle blir glade
Takk for meg!
[email protected]

similar documents