Sigurnost_i_zastita_elektronickih_podataka

Report
SIGURNOST I ZAŠTITA ELEKTRONIČKIH
PODATAKA
Kovačić Damir, mag. inf.
Varga Matija, mag. inf. univ. spec. oec.
Oš Štrigova, 19. listopad 2012.
UVOD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Općenito o sigurnosti i zaštiti podataka
Stop nasilju među djecom -> “Prekini lanac”
Sigurnost u računalnoj učionici - SynchronEyes
Primjer istraživačke metode – anketiranje
Prikaz ankete i privremenih rezultata istraživanja
o sigurnosti i zaštiti elektroničkih podataka mladih
Radionica – izrada e-ankete
Zaključak
SIGURNOST I ZAŠTITA ELEKTRONIČKIH
PODATAKA

Zaštita podataka se provodi da bi se spriječila
krađa podataka ili nedopušteno manipuliranje
podacima.
DVA RAZLOGA ZBOG KOJIH SE PROVODI ZAŠTITA
ELEKTRONIČKIH PODATAKA:
1.
2.
zbog mogućnosti gubitka podataka,
zbog mogućnosti neovlaštenog korištenja
nepouzdane osobe koja ima zlonamjerne
namjere.
ZAŠTITA DOKUMENATA

Zaštita dokumenta u Office programima npr.
MS Word
ZAŠTITA DOKUMENATA

WinRAR datoteke
ZAŠTITA DOKUMENATA
SafeHouse Explorer
 Stvara sigurnu particiju i čini datoteke
nevidljivima
 Za pristup
Koristi lozinku

DOKUMENTI POHRANJENI NA SERVERIMA
U velikoj većini slučajeva ostaju trajno na
serverima.
 Moguće manipulacije podacima.
 Najsigurnije ne stavljati osjetljive podatke na
server.

ZAŠTITA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Danas je trenutno najpopularniji internetski
servis Facebook.
 Na Facebooku korisnici žele saznati što više
informacija o prijateljima, poznanicima i drugim
javnim osobama koje su korisnici servisa.
 Korištenje društvenih
mreža ponekad može biti
opasno.

PET OPASNOSTI DRUŠTVENE MREŽE FACEBOOK
KOJE NAVODI JOAN GOODCHILD SU:
podaci korisnika se dijele trećim stranama,
 postavke o privatnosti vratit će se na početne
nakon svakog redizajna sustava,
 Facebook oglasi mogu sadržavati zlonamjerni
software,
 Vaši prijatelji nesvjesno Vas mogu učiniti
ranjivim,
 Spameri mogu kreirati lažne profile.

PROJEKT “PREKINI LANAC”
Nastavak UNICEF- ovog projekta “Stop nasilju
među djecom”.
 Provodile su se radionice edukacije učenika,
učitelja, roditelja.

RODITELJSKA ZAŠTITA NA INTERNETU

http://www1.k9webprotection.com/
SIGURNOST U UČIONICI
Kontrolom do sigurnosti
 Softver za kontrolu rada u učionici
 Jednostavna instalacija
 Praćenje učenikovih aktivnosti na računalu, slanje
datoteka, chat s grupom ili pojedincima,
upravljanje i kontrola aplikacija na računalima
učenika.
 Postavljanje zabrana na
određene aplikacije.

Primjer istraživačke metode –
anketiranje

Intervju i upitnik
o
Internet.
E-upitnik
 Zašto anketno istraživanje?

o
o
o
Anketno istraživanje je najbolja raspoloživa
metoda u prikupljanju izvornih podataka za
opisivanje populacija koje su prevelike da bi se
promatrale direktno.
E-anketno istraživanje
GoogleDocs
E-anketno istraživanje

Nova tehnika e-upitnika omogućava
prikupljanje podataka pomoću:
o
o
o
o
o
stolnih računala,
prijenosnih računala,
iPhone-a,
tableta,
ostalih mobilnih uređaja.
E-ANKETNO ISTRAŽIVANJE

Prednosti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
brže se provodi,
može se obuhvatiti veći uzorak ispitanika,
kraće razdoblje istraživanja,
manji su troškovi istraživanja,
ušteda na papiru,
nije potreban tisak upitnika na papir,
mogućnost dorađivanja pitanja za vrijeme trajanja
anketiranja,
mogućnost istovremenog promatranja rezultata i analize
rezultata prikazanih grafikonima,
može se provoditi pomoću mobilne tehnologije.
E-ANKETNO ISTRAŽIVANJE – ALAT GOOGLEDOCS
Kreiranje forme
Obrazac za popunjavanje
ankete
Postoci
Analitički prikaz rezultata
istraživanja
Baza podataka
ankete
PRIKAZ ANKETE I PRIVREMENIH REZULTATA
ISTRAŽIVANJA O SIGURNOSTI I ZAŠTITI ELEKTRONIČKIH
PODATAKA MLADIH
 Predviđeni uzorak ispitanika je 800 učenika.
o
o



N=800.
Navedeni uzorak je reprezentativan jer ima svojstva koja su
relevantna za predmet istraživanja.
Trenutno je anketirano 431 učenika.
Ispitanici su učenici od 6. razreda osnovne škole do 2.
razreda srednje škole.
Pitanja ankete (upitnika) su prilagođena za navedenu
starosnu dob ispitanika.
CILJ I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Cilj istraživanja:
o

utvrditi da li je privatnost mladih ugrožena na internetu te
da li je prisutna ovisnost na internetu.
Zadaci istraživanja:
o
o
o
o
dobiti informaciju koju društvenu mrežu mladi najviše
koriste,
dobiti informacije o potencijalnoj opasnosti na internetu
od lažnog predstavljanja,
dobiti informacije o konkretnom broju krađe identiteta na
internetu,
dobiti informacije o javnom ocrnjivanju ispitanika na
internetu.
CILJ I ZADACI ISTRAŽIVANJA
1.
Istraživanje u susjednoj zemlji Sloveniji na uzorku od 1.194
ispitanika govori o pojavi i laganom porastu broja ovisnika
o internetu kod mladih u srednjim školama.
2.
Andre Hanh i Matthias Jeruzalem iz Sveučilišta
Humboldt‐Berlin proveli su istraživanje o ovisnicima na
internetu na temelju uzorka od 8.266 ispitanika.
o
o
o
o
o
7.091 ispitanika iz Njemačke.
U istraživanju se navodi da 3.2% ispitanika formalno
zadovoljava kriterije internetske ovisnosti.
Grupa koja zadovoljava kriterij ovisnosti provodi 34.6 sati u
tjednu na internetu (5 sati dnevno u prosjeku).
Slijedeća skupina korisnika interneta koja je također rizična
provodi 28.6 sati tjedno na internetu (4.09 sati dnevno u
prosjeku).
Neprimjetni internet korisnici, koriste internet samo 7.6 sati
tjedno (1 sat dnevno u prosjeku).
CILJ I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Zadaci istraživanja:
o
o
najviše korištena društvena mreža.
dobiti informaciju o vremenu
provedenom na Facebook-u.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
N=430
N=204
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
15. =sum(countif(R2:R431;ʺAVGʺ))
Radionica – izrada online ankete
ZAKLJUČAK
Radom i primjerom je dokazano postojanje
nasilja među mladima na internetu i u
stvarnosti te postojanje ovisnosti o internetu
u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
 Slijedeći problem koji se danas nastoji riješiti
je suzbijanje ovisnosti mladih o internetu i
online igricama.

LITERATURA:




Afrić, V. Prikupljanje podataka. Istraživačke metode. FFZG.
URL:
http://www.ffzg.unizg.hr/infoz/hr/images/stories/vafric/is
trazivacke_metode/4_prikupljanje_podataka.pdf.
(13.10.2012.).
Varga, M., Šimović, V., Milković, M. Zaštita elektroničkih
informacija. VELV. Varaždin. 2012. Udžbenik.
Varga, M. HAZARDS AND PROTECTION OF YOUNG PEOPLE
ON THE INTERNET. Medijski dijalozi. 2011. Pethodno
priopćenje.
URL: http://www1.k9webprotection.com/
 HVALA
NA
PAŽNJI!

similar documents