IRBM in Sub

Report
SUNGAI SENIN
DAERAH : PERAK TENGAH
LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PELAKSANAAN : DEEP
STATUS SEHINGGA: 28 JUN 2012
ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI
ISU DALAM LEMBANGAN
1.
Hakisan sepanjang tebing sungai
2.
Banjir kilat setiap kali hujan lebat
3.
Pencemaran sampah sarap di
sepanjang Sungai Senin
4.
Pembangunan di kawasan
CABARAN DAN KEKANGAN
1. Ketiadaan kajian pelan induk
lembangan sungai
2. Kadar hakisan sangat aktif
3. Kepadatan penempatan
sepanjang jajaran sungai
4. Pembangunan rantaian yang
huluan
menambah masalah
5.
Pencerobohan rizab sungai
pencemaran
6.
Pengambilan balik tanah
5. Tiada lagi rizab yang diwartakan
6. Setiap lot mempunyai pecahan
milik yang ramai
Peta Taburan Aduan
PETUNJUK :
Banjir
Sumber Air Dan Alam Sekitar
Saliran Bandar
Ramalan Dan Amalan Banjir/Kemarau
Sungai Dan Koridor
Pengairan Dan Saliran Pertanian
BASIN PILIHAN
BASIN
KEWAJARAN
RANKING
SG. BANDAR AIR, -Isu banjir mendapat perhatian di dalam
KG. GAJAH
Mesyuarat J/kuasa Tindakan Daerah
-Bilangan aduan banjir kebanyakan melibatkan
kawasan pertanian dan kawasan penempatan
penduduk.
3
SG . SELUANG ‘ -Sungai merupakan sistem saliran utama di
B“
Bandar Seri Iskandar.
-Tiada diwartakan rezab sungai
4
SG .PERAH
5
Banjir Kilat dan tiada rezab sungai
PESTEL UNTUK SG.PARIT
Politic
Aduan awam daripada YB ADUN, Pengerusi JKKK serta penduduk
setempat.
Economy
Isu-isu yang berkaitan boleh menggangu pertumbuhan ekonomi aktivitiaktiviti yang dijalankan.
Sosial
Terletak di kawasan penempatan yang padat, sekolah serta kedai-kedai.
Technology
Tiada pengurusan sungai secara teratur menyebabkan tebing terhakis dan
pencerobohan rezab sungai
Enviroment
Pencemaran sungai menyebabkan kualiti air sungai merosot .
Legal
Tiada penguatkuasaan yang berkesan dari pihak berkuasa tempatan
BASIN PILIHAN
SG. SELUANG B
13%
SG. PERAH
7%
SG. PARIT
33%
SG. BANDAR AIR
20%
SG. SENIN
27%
Sg. Parit dipilih sebagai lembangan kajian kerana
mempunyai
kewajaran
tertinggi
di
dalam
pembangunan setempat.
LEMBANGAN PILIHAN
Basin Sg Perak
Sub - Basin Sg Parit
[email protected]
Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah
ISU DALAM SUB BASIN
Isu
Hakisan
Banjir
Keterangan
Berlaku berhampiran kemudahan
awam seperti balai polis,
sek.agama/cina, premis perniagaan
dan penempatan setempat.
Banjir kilat sering berlaku di 2 lokasi
penempatan utama iaitu Kg. Batu 7
& Kg. Terendam setiap kali hujan
lebat.
Pencemaran
sampah sarap
Berhampiran pasar awam Pekan
Parit dan faktor kepadatan
penempatan sepanjang jajaran
sungai.
Pembangunan
Tanah MRSM
Penambahan jumlah kadar air larian
dan pencemaran ke sungai
Pencerobohan
rizab sungai
Tiada rezab mengakibatkan
penyelenggaraan sukar dijalankan
serta penempatan yang tidak
terancang.
Pengambilan balik
tanah
Setiap lot mempunyai pecahan
pemilik yang terlalu ramai.
ISU SUB BASIN - SG.PARIT
10%
15%
10%
20%
25%
20%
Banjir
Hakisan
Pencemaran sampah sarap
Pembangunan
Pencerobohan rizab sungai
Pengambilan balik tanah
[email protected]
Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah
RUMUSAN ADUAN
ISU
RUMUSAN
RANKING
Hakisan
- Melibatkan kemudahan awam utama iaitu Balai
Polis, Sekolah Agama & Cina
1
Banjir
- Isu utama penduduk setempat
- Melibatkan kerugian harta awam dan penduduk
2
Pencemaran
sampah sarap
- Mendapat
perhatian
pencemaran Sg Parit
3
Pembangunan
- Menyumbang kepada berlakunya banjir kilat
4
Pencerobohan
rizab sungai
Pembangunan
penempatan
berhampiran pesisiran sungai
penduduk
5
Pengambilan
balik tanah
- Masalah mengenalpasti pemilik tanah kerana
mempunyai pecahan pemilik yang terlalu ramai
6
di
dalam
kajian
[email protected]
Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah
ISU HAKISAN TEBING
LOKASI
SEPANJANG SG.
PARIT
IMPAK
•KEROSAKAN HARTA PENDUDUK
•KESELAMATAN TERANCAM
•KEGIATAN EKONOMI TERGANGGU
STAKEHOLDER
•SEKOLAH
•TANAH MILIK
PUNCA
•PEMBANGUNAN
YANG PESAT DAN
TIDAK
MEMPERUNTUKAN
RIZAB UNTUK
PENYELENGGARAN
SUNGAI
[email protected]
Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah
LOKASI HAKISAN TEBING
Gambar 1 :Hakisan Sungai Di Belakang Sekolah Agama Rakyat
Kg. Baru
[email protected]
LOKASI HAKISAN TEBING
Gambar 2: Hakisan Sungai Di Tanah Milik
[email protected]
Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah
LOKASI HAKISAN TEBING
Gambar 3: Hakisan Sungai Di Tanah Milik
[email protected]
TINDAKAN
JANGKA
PENDEK
PROGRAM
•PEMBAIKAN SEGERA
PROGRES
KERJA
MENCEGAH
HAKISAN
TEBING SEDANG DIRANCANG
MENGGUNAKAN
PERUNTUKAN
SEDIAADA.
•PENJELASAN KEPADA AWAM
TENTANG ISU DAN
PERMASALAHAN
JANGKA
SEDERHANA
•GABION DAN TINDAKAN
BERSAMA PBT
JANGKA
PANJANG
•STRUKTUR PENGEKALAN
DASAR SUNGAI
•PELANTIKAN JURUUKUR TELAH
DIJALANKAN UNTUK
MENYEDIAKAN PELAN JAJARAN
DAN KERATAN [email protected]
SUNGAI.
Sub1-Sg. Parit @ Daerah Perak Tengah
BERSAMBUNG

similar documents