Stan realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej: Narodowy Plan

Report
Stan realizacji Europejskiej
Agendy Cyfrowej:
Narodowy Plan
Szerokopasmowy
Warszawa, 21 października 2014
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Diagnoza
Gospodarka przyszłości będzie gospodarką opartą na sieci
i na wiedzy, w której centrum znajdować się będzie internet.
Dlatego w Europie potrzebny jest szeroko dostępny
i konkurencyjny cenowo szybki i bardzo szybki dostęp do
internetu.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
Europejska Agenda Cyfrowa, Bruksela 2010, s. 21.
Diagnoza
• Według prognoz w 2020 roku do internetu
podłączonych będzie 50 miliardów urządzeń.
• W 2018 liczba przesyłanych za pomocą protokołów IvP
danych osiągnie wartość rzędu 1,6 ZB (bilion
gigabajtów).
Internet of Things – From Research and Innovation to Market Deployment, s. 8. http://www.internet-of-thingsresearch.eu/pdf/IERC_Cluster_Book_2014_Ch.3_SRIA_WEB.pdf
Forbes, http://www.forbes.com/sites/gilpress/2014/08/22/internet-of-things-by-the-numbers-market-estimates-and-forecasts/
International Data Corporation. http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24903114. Obecnie jest to ok. 14,4 mld urządzeń
podłączonych do sieci.
ABI Research, https://www.abiresearch.com/press/the-internet-of-things-will-drive-wireless-connect
Diagnoza
• Wartość krajowego rynku M2M (Machine To Machine)
wyniosła w 2012 r. ok. 600 mln PLN, a w ciągu
najbliższych pięciu lat będzie powiększać się średnio
co roku o 24 proc.
• Spodziewana przez rynek ekspansja M2M to także
efekt rozwoju technologii LTE i koncepcji
inteligentnych miast (Smart Cities).
Poland M2M Market 2013-2017 Forecast and Ecosystem Analysis
EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA
Cele:
• Zapewnienie powszechnego dostępu do internetu.
• Zapewnienie powszechnego dostępu do internetu o prędkości co
najmniej 30 Mbps dla wszystkich gospodarstw domowych do
końca 2020 r.
• Doprowadzenie do wykorzystania usług dostępu o prędkości co
najmniej 100 Mbps przez 50% gospodarstw domowych do końca
2020 r.
EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA
Realizacja:
• Zapewnienie powszechnego dostępu do internetu – 100%
• Zapewnienie powszechnego dostępu do internetu o prędkości co
najmniej 30 Mbps dla wszystkich gospodarstw domowych do
końca 2020 r. – 49% (średnia UE - 62%)
• Doprowadzenie do wykorzystania usług dostępu o prędkości co
najmniej 100 Mbps przez 50% gospodarstw domowych do końca
2020 r. – 2% (średnia UE – 5%)
NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY
Struktura:
Szerokopasmowy
dostęp do internetu
mobilnego
Tworzenie popytu na usługi
i budowa kompetencji
cyfrowych
Szerokopasmowy
dostęp do internetu
stacjonarnego
E-UMIEJĘTNOŚCI
Diagnoza:
• Aby móc skorzystać z zasobów wiedzy zgromadzonych w
internecie trzeba posiadać pewien zestaw minimalnych
umiejętności
• Brak odpowiednich umiejętności cyfrowych prowadzi do
wykluczenia cyfrowego.
• Wykluczenie cyfrowe wiąże się z ograniczeniem możliwości
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i
zawodowym.
E-UMIEJĘTNOŚCI
Działania:
• Rozwój e-umiejętności jest jednym z priorytetów Narodowego
Planu Szerokopasmowego i Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa.
• W ramach Projektu Systemowego – działania na rzecz
szerokopasmowego dostępu do internetu realizowany jest
komponent edukacyjny - Polska Cyfrowa Równych Szans
• Do końca września br. Latarnicy Polski Cyfrowej w ramach
27 264 zajęć przeszkolili 206 092 osób z pokolenia 50+. Obecnie
w Polsce działa 2727 Latarników.
Internet of Things i
Internet of Everything w bibliotekach
•
•
•
•
Routine Task Inventory (RTI) – nowe zawody
Rozbudowa RFID o nowe funkcjonalności (integracja z aplikacją
mobilną i stroną internetową biblioteki)
Powszechne wykorzystanie urządzeń mobilnych (smartfonów,
wearables) w komunikacji z zasobami biblioteki
Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
dr Aleksander Sołtysik
Departament Telekomunikacji
e-mail: [email protected]

similar documents