Brambani - Sandvika Vel i Bærum

Report
Donato Gaspare (Caspar) ble født i Christiania (Oslo) i 1834. Han kom til Sandvika
i 1870 hvor han satte i gang en rekke industribedrifter, og tok initiativet til
dannelsen av Selskabet for Sandvikens Vel . Midt i Sandvika sentrum kjøpte han
seg et hvitmalt lite sommerhus med have og lysthus ned mot Sandvikselva (ca der
hvor ”Budstikkagården og Brambanigården i dag befinner seg)
Her dekorert som Ridder av Wasa-ordenen
Caspar Donato Brambani med sin familie i 1878. Fra venstre Peter Tiedemand
Malling, herr Brambani, Peter, Dagny, Johannes og fru Brambani.
Selskabet til Sandvikens Vel ble stiftet i 1896 som vist med følgende innkalling:
Begrunnelsen for stiftingen av vellet er ikke helt klar, men en antar at det bl.a. var
mangel på gatebelysning og drikkevann i Sandviken som var viktige argumenter.
Formålet som definert nedenfor la grunnlaget for at vellet umiddelbart begynte
planleggingen av en trykkvannsledning fra Stovivannet til Sandvika. Denne
vannledningen la grunnlaget for Bærum kommunale vannverk. (Det sies at det er
funnet rester av tre-rørene som ble brukt i vannledningen)
Casbares italienske far kom til Norge i 1826 og etablerte seg etter hvert som kjøpmann
i hovedstaden. Etter farens død i 1842 fortsatte Casbare deler av farens
handelsvirksomhet, en virksomhet som han i 1870 flyttet til Sandvika. Her satte han i
gang en rekke industribedrifter. Midt i Sandvika sentrum kjøpte han seg et hvitmalt lite
sommerhus med have og lysthus ned mot Sandvikselva.
Her ser vi Brambanis sommerbrygge ved Sandvikselven
Forretningsmannen og industriherren Brambani
• Donato Brambani startet følgende bedrifter:
- Sandvikens Kalkfabrikk 1871-1897, kullfyrt ringovn
- Kampebråten Kalkfabrikk 1874 -, kullfyrt ringovn
- Brønnøens Kalkfabrikk 1892-, kullfyrt ringovn
- Bjørnegaard Teglverk
- Løkke Teglverk
- Sandvikens Takstenfabnkk
- Kjemisk fabrikk, desinfeksjonspulver
- Sandvikens Blikvarefabrik, 1888-1929.
• Donato Brambani var en foregangsmann for å innføre
sosiale reformer, bl.a. sykekasse for de ansatte ved sine
fabrikker. I samsvar med denne sykekasses egne vedtekter ble i 1901, etter nedleggelse av kalkfabrikkene, kr
12.445,21 overførttil Bærums Fattigkommisjon.
Sandvikens kalkfabrikk (1871)
Brambanis vesentligste industriengasjement var som produsent av kalk til den
store byggevirksomheten i Christiania og til cellulosefabnkker. Den første kalkfabrikken startet Brambani opp i Sandvika i 1871.
Brambani hentet inn ekspertise til Sandvikens Kalkfabrikk fra Preussen. Disse
bosatte i seg i Villaen "Solbakken" i Løkkeåsveien 5. Etterkommere bor
muligens der fremdeles
Kampebråten Kalkfabrikk på Jongsåsen ble startet i 1874. Til råstoff ble brukt
kalkstein fra brudd like ved fabrikken .
I dagens Rådhuspark lå Brambanis arbeiderbolig.
Sandviken Blikvarefabrik, var den første av sitt slag i Norge, etablert i 1888.
Bedriften ble opprinnelig startet for å produsere emballasje til desinfeksjonspulver
fra en av Brambanis andre bedrifter. Den tidligere anvendte pappemballasje holdt
ikke stand ved oversjøisk eksport. ”Blekksmia" var den første bedriften i Norge som
drev med firefargetrykk på blikk. 1959 brant den gamle fabrikkbygningen i Sandvika
Innerst i Sandviksbukten, på Kadettangen, sto
Brambanis lagerhus for kull og utskiping av kalk.
Sandvika Vel har foreslått for kommunen at
det reises et minnesmerke over Brambani på
et synlig sted forbundet med dagens
Brambanigård
Kilder: Bærum Bibliotek, Harald Kolstad, Alf R Bjercke, Kjell E. Kittelsens, Hjalmar Aass

similar documents