Ultiem geluk of complete chaos (ppt)

Report
Zelforganisatie
Ultiem geluk of complete chaos?
Programma, best practice, dus praktisch!
Deel 1: Waarom, hoe, acties, resultaat en wat
hebben we geleerd
Deel 2: Wat is de rol van de Teamadviseur
• Hoe stuur je op het teamproces?
• Hoe kan pro activiteit worden gestimuleerd?
• Wat zijn de valkuilen?
• Wat hebben we geleerd?
Wie is de RIBW GROEP OVERIJSSEL
Biedt begeleiding bij wonen, werken en
welzijn aan mensen met psychiatrische
problemen
• 2600 cliënten
• 900 medewerkers
• Omzet 51 miljoen
Het werkgebied
Zelforganiserende teams
Regelen binnen afgesproken kaders zelf hun
werk, het team is verantwoordelijk voor het
afgesproken resultaat.
Waarom zelforganiserende wijkteams?
Als instrument om de eigen regie van cliënten te
versterken
“Pas wanneer je zelf regie voert ben je in staat
om de cliënten eigen regie te geven”
Klein organiseren dicht bij de cliënt, aansluiten
bij het eigen netwerk waardoor participatie
toeneemt
We gaan op reis maar wat zit er in de koffer?




Stip op de horizon
Positief mensbeeld
Loslaten van controle
Resultaat gerichte
Kaders
Samenstelling van teams
 Laat teams het zelf doen
 Maximaal aantal medewerkers 13
 Organiseer een integraal aanbod wonen,
werken, welzijn in je wijk
Ondersteuning
Teamplan
Dashboard
Teambarometer
Slimme, slanke processen
Stimuleren van pro-activiteit, loslaten!
Wanneer medewerkers worden uitgedaagd gaan ze
optimaal presteren
•
•
•
•
Ga uit van kwaliteiten en mogelijkheden, talenten
Geef advies op maat
Teams met een mix van kwaliteiten
Aandacht functionarissen
Ondersteunende dienst
• Uitgangspunt is de cliënt
• Partners
• Van beheersen naar mogelijk maken
En de cliënt dan?
• Loopt een parallel proces
• Medezeggenschap laag organiseren
• Ga uit van wederkerigheid, geven en nemen
"In wijkcentrum de Pol bereiden wijkbewoners en cliënten van
de RIBW en Frion een keer in de twee weken een maaltijd voor
de wijk"
De rol van de teamadviseur
Rol in de teamontwikkeling, hoe komt het team
verder? Teamleren
Continu verbeteren
 Proces op gang brengen van elkaar aan
spreken
 Verzuimgesprekken in het team
 Jaargesprekken in het team
Reflectie
Valkuilen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ingrijpen
Eenzijdig communiceren
Wantrouwen
Direct resultaat willen zien
Ingrijpen
Geen ruimte voor
ondernemerschap
Trage besluitvorming
Logge processen
Onvoldoende kaders
Geen evaluaties
TIPS
•
•
•
•
Doe het in een keer
Toon lef
Laat los
Geef ruimte aan het proces
Tot Slot
Het is makkelijk wilde ganzen tam te maken.
Moeilijker is het om tamme ganzen weer wild te
maken.’
Delen is het nieuwe hebben!
Gerard Kasper, teamadviseur, RIBW Groep Overijssel:
www.ribwgroepoverijssel.nl
[email protected]
Anja Senhorst, eigenaar van KRACHT IN VERBINDING:
www.anjasenhorst.nl
[email protected]
06-55164981

similar documents