PowerPoint-presentatie

Report
Hoe de AOC’s groen ondernemen!
Samen werken aan sterk groen onderwijs!
12 november 2014
Sophie van Kasteren, Citaverde College
Guido Ronnes, Projectleider VidV
Maatschappelijk uitdagingen
vragen om een groene economie
.
.
Uitgangspunten activiteitenplan
VidV ‘14-’15 (1)
Voorop in de Vergroening is een driejarig project dat het vergroeningsproces van de
instellingen ondersteunt. Voorliggend het voorstel voor de invulling van het laatste
‘project’jaar.
• Ontwikkelen we rond de 3 programmalijnen
o Opleidingsinhoud
o Cultuur & bedrijfsvoering
o Externe profilering
•
Richten we op bewustwording, beweging creëren en kennis, ervaring en initiatieven bij
elkaar brengen, ten behoeve van
• kennisdoorstroming (horizontaal en verticaal binnen de hele groene kolom)
• deskundigheidsbevordering op alle lagen van de instellingen (van conciërge tot
bestuurder)
Uitgangspunten activiteitenplan
VidV ‘14-’15 (2)
•
Borging van de VidV doelen en resultaten naar de toekomst door
o nog meer eigenaarschap bij de scholen zelf te leggen (accentverschuiving van
landelijk- naar instellingsniveau, en betrokkenheid te realiseren van alle lagen
binnen de instellingen);
o actief in te zetten op implementatieondersteuning op instellingsniveau;
o de netwerkvertegenwoordigers actief te ondersteunen in hun rol als aanjager van
het vergroeningsproces
‘Primaire proces’
• ‘Duurzaam vmbo’ (i.s.m. het Ontwikkelcentrum)
• Digitaal ‘kennisplatform’ i.o.
• Afstemming partners in de groene kolom
Cultuur & bedrijfsvoering
• ECO schools
• Netwerk vergroening
• Activiteitenplan op maat van de instellingen
Externe profilering
De inzet vanuit het project is gericht op het actief zichtbaar maken van de
ontwikkelingen binnen het groene onderwijs op het gebied van vergroening.
Met als doel dat de scholen breed erkend en herkend gaan worden als dé instellingen voor
ondernemend, innovatief en duurzaam groen onderwijs
• Slotconferentie VidV
• Prijsvraag voor vmbo en mbo
• Jeugdfloriade
• Dag van de Duurzaamheid 1010/14
CITAVERDE College is geïnspireerd door en
inspirator van het netwerk
Voorop in de Vergroening
en het begrip duurzaamheid krijgt steeds
meer betekenis voor ons
C2C Base Camp op Floriade 2012
Workshops Floriade 2012
.
Ecoschools
Facilitaire aanpassingen
“Groene” gastdocenten op 10-10
.
Bijscholing docenten
in duurzaamheid
Opgenomen in curriculum:
Alle 1e jaars MBO krijgen 2 uur per week
lessen Toegepaste Duurzaamheid
Duurzaamheidsevent introweek
Filmpje C2C voor ieders gebruik
Bedankt voor jullie aandacht!

similar documents