Skud På Stammen®

Report
Skud På Stammen®
Et partnerskab mellem designeren
og erhvervsskolen
Jeg er:
• Torkel Milling
• Uddannet traditionel (hånd) møbelsnedker, samt
Møbelkonservator (afgang fra Frederiksborg Museet,
Frederiksborg Slot )
• I min brogede fortid ligger bl.a. en periode som
selvstændig, en periode som forstander, og en lang
periode som underviser
• I dag er jeg faglærer og udviklingskonsulent på KTS
• Jeg er endvidere uddannet projektleder og er daglig
leder af projekt Skud På Stammen® workshoppen
Lidt baggrund
• Skud På Stammen® blev skabt for 6 år siden,
• Vi er nu i gang med vores syvende sæson
• Skud På stammen® er i dag delt i 3 workshops
Skud På stammen – Workshoppen
Skud På Stammen – Foto
Skud På Stammen - Grafisk
• Skud på Stammen® tilbydes som
erhvervsmæssig påbygning, og som AMU kursus
• Der deltager elever fra hele landet
Lidt mere baggrund
• Danmarks stolte møbel- og designtraditioner blev skabt på baggrund af
krise
• I 1927 skabes snedkerlavets Efterårsudstilling, hvor Københavnske
Snedkermestre fremviste nye møbler tegnet af nogle af datidens nye
fremadstormende designkometer.
• Målet var at producere moderne stilistiske indretningsløsninger, i tidens
sprog. Som udgangspunkt valgte man den særlige funktionelle stilretning,
som især Kunstakademiets Arkitektskole havde gjort sig til fortaler for.
• I 1924 havde man ansat Kåre Klint, som dekan og senere professor for
arkitektskolens indretningslinje. Kåre Klint var meget influeret af Bauhaus
Skolens tanker om modernisme, men omformede tankerne til i højere
grad at tage et funktionalistisk udgangspunkt.
• Udstillingerne var med til at præsentere alle de store Børge Mogensen,
Hans Wegner, Finn Juhl for bare at nævne nogle få navne.
• Udstillingerne løb frem til 1966, hvor der ikke længere var en bred folkelig
opbakning længere
Hvad er Skud På Stammen®
• Skud På Stammen er et udviklingsforum, hvor de deltagende
designere, kan få fremstillet en prototype af et møbel, som de har
tegnet.
• Betingelsen er, at prototypen bliver fremstillet af vores elever, på en
4 ugers workshop, i vores sommerferie
• Undervejs i projektet følges vi af vores fotografer, der dokumentere
udviklingsprocesserne, og udfører produktfotografering
• Efter afslutning af workshoppen, får vores grafiske afdeling tekster
og billeder stillet til rådighed, til udformning af en bog
• Sidst men ikke mindst udstiller vi alle møbler på en stor samlet
udstilling på Trapholt i Kolding, samt en ”lokal” københavner
udstilling, hvor vi også sætter spot på fotografernes og grafikkernes
arbejde.
Det unikke partnerskab
• Skud på stammen® workshoppen er tilrettelagt som et
samarbejde mellem designeren og snedkeren. Dette er et
gammelt mantra, som stammer fra starten af forrige
århundrede, hvor partnerskabet mellem hånd og ånd
skabte de design klassikere, vi kender i dag.
• For 3 år siden indledte vi et partnerskab med
Kunstindustrimuseet Trapholt, om udstilling af møblerne fra
Skud På Stamme®
• 2012 udstillingen er blevet set af mere en 20.000 gæster. Et
astronomisk højt tal i museumsverdenen
• Samarbejdet er udbygget med ”Snedkernes dag”. En dag i
november, hvor snedkere fra hele landet mødes for at vise
de bedste svendeprøver frem.
Vores elevgruppe
• Vi har generelt ældre elever på møbelsnedker
uddannelsen – vores gennemsnitsalder ligger
på mellem 22 – 26 år
• De er kendetegnet ved højt fagligt
engagement, ofte grænsende til det nørdede.
• Hvis de kunne, boede de på værkstedet
• De tænder på kreativ udvikling, ikke af
konkurrence.
• De ønsker at blive ”set”
Det får de ud af deltagelse
• Faglig styrke – de får et 5 gear forærende
• Faglig udfordring – som deltager får man en
oplevelse af at være den specialist, man er ved
at uddanne sig til
• Fagligt netværk – som virker
• Skolen for sig selv, med meget lang åbningstid
• De bliver nævnt i bogen, bruges som en del af
CV
Vores designere
• Designerne er inviteret. Dvs. der er ikke censur
på projekterne
• Er sammensat bredt af erfarne og unge
nyetablerede designere
• Vi har deltagelse af både danske og svenske
designere
• I dag har vi så mange henvendelser, at vi siger
nej til flere, og kan til gengæld vælge blandt
de allerbedste
Det får de ud af deltagelse
•
•
•
•
Faglig sparring med en specialist
Prototypefremstilling for materialepris
Fagligt netværk med en håndværker
De bliver nævnt bogen, bruges som en del af
deres CV
• Et udstillingsvindue
• Deres design bliver solgt
Økonomien
• Skud På Stammen® er alene finansieret af elevdeltagelsen
på workshoppen.
• Vi har ved enkelte lejligheder fået sponsorater, som
ubeskåret er gået til at dække udgifterne til bogtrykning
• Materialeudgiften til møblerne kommer ind ved salg af
møblerne, men kun lige så vi går i nul. Det er ikke muligt at
opbygge et overskud, ved eventuel auktionssalg.
• Fra og med 2013 kom vi med, som en fast udgift på skolens
budget – og har i dag en økonomi på godt 250.000, der
dækker alle udgifter til bogtryk, andet grafisk arbejde, samt
udstillingsaktivitet
Hvad får vi ud af det
• Et højt profileret projekt, der vækker respekt i vores verden.
• Skud På stammen® flytter på anseelsen af en eud-uddannelse.
• Skud På Stammen® sælger billetter – fra vores elever hører vi,
at de valgte snedkeruddannelsen ud fra, at den er lige så
kreativ som kokkeuddannelsen, bare uden de lange
arbejdstider.
• Skud På Stammen® bliver set i Europa, hvor af følger at vi har
flere og flere henvendelser om deltagelse fra udenlandske
skoler
• I 2013 havde vi for første gang deltagelse fra en erhvervsskole i
Hamborg
Min Filosofi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeg tror ikke på konkurrence, som udviklende for nye ideer. Konkurrence er godt til at sikre resurse
optimering
Der vil altid været et mål af tidsforbrug, når man sætter sig for at udvikle nyt – det ligger i konceptet
at udvikle = at fejle
I en konkurrencesituation vil man forsøge at dække sine kort, for ikke at spille modstanderen en
fordel i hænderne. I en udviklingsfase er det vigtigt at alle kommer til orde, for at få vendt alle
brikker. Derfor skaber vi ikke konkurrence miljøer i Skud På Stammen®, men derimod
innovationsmiljøer, hvor netværket er den overordnede drivende kraft.
Jeg tror, som renblodet erhvervsskole mand, vi har en forpligtelse til at hjælpe unge i gang med en
tilværelse som selvstændige.
Men som i resten af min filosofi, så tror jeg ikke på en virksomhedsudvikling, hvor ”hver mand sin
maskine”.
Bæredygtige virksomheder udvikler sig bedst i et netværk blandt ligesindede og alligevel forskellige
virksomheder
Vores unge vil fremover skabe klyngevirksomheder, der gennem netværk og samarbejde vil have så
mange indbyggede kompetencer, at de vil kunne byde på, end dog, meget store opgaver. Og vores
unge eksperimenterer med nye måder at være selvstændige på. Til stor udfordring for bl.a.
offentlige myndigheder
Typisk var det udseendet på den række virksomheder, der skabte dansk møbelindustris
opblomstring.
Vores opgave ligge i at være med til at udvikle autonome styringsmekanismer, der kan sikre en
klynge optimal overlevelse og teknologisk udvikling.
Faldgrupperne
• ”Ingenting kommer af ingenting, undtaget lommeuld” citat Storm P
• Et projekt som Skud På Stammen® kræver at både ledelse og
medarbejdere er med på ideen. Herunder at et sådan projekt
kræver rigtig mange timers arbejde, før det for alvor lykkes. Vi er
faktisk i gang året rundt.
• Skud På Stammen® er et samarbejdsprojekt hvor
omdrejningspunktet er materialet træ. Dvs. at vi accepterer andre
materialer, men indgår grundmaterialet ikke i møblet, bliver det
ikke lavet.
• I Skud På Stammen® holder vi stædigt fast på at møblerne opstår
som følge af samarbejdet. Det betyder at vi forventer at vores
designere er til stede mens workshoppen foregår
• Skud På Stammen® er et langsigtet projekt, der først har givet afkast
inden for de sidste par år.
• Skud På Stammen® kræver salgsarbejde. Workshoppen ligger i
elevernes sommerferie, oven i Roskilde Festivalen
Kan andre gøre det samme
• Det er vores erfaring, at samarbejdet ligger
der hvor vi søger.
• Det er kun et spørgsmål om kreativitet og
vedholdenhed.
• Lige i disse år, er det ekstremt vigtigt, at
erhvervsskolerne skaber samarbejdsprojekter
med bl.a. erhvervslivet.
• Erhvervsskolerne bør spiller en rolle som
katalysator for dannelsen af nye virksomheder.
Dette er det synlige bevis
Sidste år i maj fik snedker afdelingen på KTS Finn Juhl Prisen, for vores arbejde med
Snedkeruddannelsen og i særdeleshed vores arbejde med Skud På Stammen®
Det er Danmarks største designpris og er tidligere uddelt til nogle af de mest
fremtrædende designere

similar documents