Presentatie in Power Point 6-jarige techniekopleiding

Report
De 6 – JARIGE
TECHNIEKOPLEIDING
WELKOM
Zon, water &
wind
Transport &
Logistiek
Zorg en
Welzijn
Recreatie
Techniek in
en om de
woning
Food en
technology
Construction
&
infrastructure
Hi-tech &
materials
Inhoud opleiding
Doelgroep
De
Vakman
Lesmethode
Leeromgeving
1+2
Algemeen
3
Domein
4
Branche
5
Opleiding
6
Werk / vervolg
• Oriëntatie algemene technieken
• Gastlessen en excursies bij bedrijven
• Beroepenoriëntatie techniek
i.s.m. GO en bedrijven
• Stage
• Branchegericht onderwijs
• Stage
• Examen VMBO Techniekbreed
• Opleidingsgericht
• Stage
• Opleidingsgericht
• Stage
• Examen MBO
• Toeleiding werk / vervolgonderwijs
Talen
(Ned. Eng. Du.)
8 uur
Mens en
Maatschappij
2 uur
Coach / PMU
2 uur
Techniek
11 uren
Wis- /
natuurkunde
Verzorging
1 uur
5 uur
LO
3 uur
Vierkantrooster
* PMU 8:30 – 8:50u
* Lessen 1 t/m 6 8:50 – 14:55u
* 32 lessen
Praktijk en theorie
gekoppeld door
Thema's
De 6 – JARIGE
TECHNIEKOPLEIDING

similar documents