Unge, fester og rusmidler i praksis

Report
Unge, fester og rusmidler i praksis
Erfaringer fra Norddjurs kommune
Indhold:
 Præsentation
 Historik
 Det forebyggende SSP arbejde i Norddjurs
 Fester / arrangementer i ungdomsklubberne
 Opsøgende arbejde
Hvad laver en ungdomskonsulent?
• Ansat i Ungnorddjurs
• Uformel kontaktperson
• ”Blæksprutte” - ifht systemet
• Bisidder v/ afhøring
• Opsøgende funktion
• 1. led i misbrugsbehandling
• SSP – forebyggelse – alkohol
og stoffer - koordinering
Administration, IK, Udvikling, grejbank m.m.
SSP, Misbrugsbehandling og Støtte/kontakt
Unghuse
A-Klasser
Ungdomsklub & fag
Juniorklub
Historik:
• 3 ½ kommune
• 39000 inb. Ca. 550 pr. årgang
• Erfaringer fra Ørum og Grenå
• Bl.a. fredagsåbent
• Big Dance + andre store arr.
• Andre fester
• Demokrati
• Indhold på klubaftener
• Forskellige kulturer
• Samlet i Ungnorddjurs
Ungnorddjurs er tovholder på SSP samarbejdet:
Kredsrådet
Koordinator
SSP+
Lokalrådet
SSP gruppe Vest
SSP gruppe Midt
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
10 kcd
SSP gruppe Øst
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
Mini
SSP
Ungnorddjurs – SSP indsatser
Fester og arrangementer i ungdomsklubberne:
 Medarrangør af ”light´N´Darkness”
En del af forebyggelsen – alternativ til alkohol
 Både store og små ”fester” el. arrangementer
 Unge i Norddjurs er vant til Demokrati – at de
bliver taget alvorligt. – ungdomsskoleråd.
 Inddrager både ”stærke” og ”svage” unge.
Ved manglende opbakning - ejerskab:
 Gamle traditioner brudt op ->
 TRACK TWO – opbygning
Track Two – ”Det nye flagskib”
 De unge er brugt til at pege på indholdet på et nyt ”Stor” arrangement.
 En gruppe på ca. 15 unge udgør arbejdsgruppen – rekruttering i de enkelte klubber.
 En medarbejder som tovholder, samt repræsentant fra hver klub.
 Opdelt i: - Booking – PR – Aktiviteter – Scenografi
 Økonomisk ramme. – Søges ekstra midler.
 Andre ungegrupper inddrages, bl.a. heltidsundervisningen, unghuse m.m..
 Afholdes op til påske
 Hele landet inviteres..
Opsøgende arbejde:
 Ungdomskonsulenter eller andre til stede ved store
arrangementer
 Beach party, rock i Parken, motorfestival,
sommerfester, Lars Lilholt, sidste skoledag m.m..
 14-18-årige fester primært hjemme/privat
 Her klædes forældre og børn på sammen
 Forældremøder – gode råd om fester
 Klubmedarbejderen opsøgende på skoler + ”i byen”
Mødet med de unge ”Ude i Byen”:
 Synlighed i klubberne, på skolerne og på ”gaden” -> de unge kender os
 Skaber tryghed for de unge, at vi er der…
… og for forældrene
 De drikker ikke meget mindre fordi vi er der, men….
 … de vil helst ikke vise de er fulde når de møder os, og vil ikke være pinlige….
 .. Vi kender jo deres forældre.
Opsamling:
 Forebyggelsesplan
 Demokrati i klubberne
 Opsøgende – tilstede – tryghed – også i forhold til stoffer
 Helhed og sammenhæng i indsatsen

similar documents