Презентация на ученици от 9 "б" клас

Report
Старогръцки богове
Съдържание







Бог Зевс
Богиня Хера
Бог Посейдон
Бог Хадес
Богиня Атина
Богиня Артемида
Богиня Хестия







Бог Хефест
Бог Хермес
Бог Арес
Бог Дионис
Бог Аполон
Богиня Афродита
Богиня Деметра
Бог Зевс

Зевс в древногръцката митология е бог на
небето и гръмотевиците, властващ над
всички други богове.

Известен още като Зевс Гръмовержец. Той
е господар на небето, бог на дъжда.
Неговото оръжие са мълниите, които той
хвърля по всеки, който му се
противопостави.

Женен за Хера, но известен със своите
"приключения" и с това, че наказва тези,
които лъжат или клетвопрестъпват.

Представян е като бог на справедливостта
и милосърдието, защитник на слабите, и
наказващ лошите.
Богиня Хера




Хера в древногръцката митология
е богиня, покровителка на брака и
пазеща майките по време на
раждане.
Трета дъщеря е на Кронос и Рея,
сестра и съпруга на Зевс, и майка
на Арес, Хеба и Хефест.
Като женско съответствие на Зевс
царица на олимпийските богове,
властница над небето,
повелителка на облаците и
бурите.
Сестра е
на Деметра, Хестия, Хадес
и Посейдон.
Бог Посейдон

Посейдон е бог на моретата.
Втори син е на Кронос и Рея,
брат на Зевс, Хера, Деметра,
Хестия и Хадес.
Бог Хадес



Хадес е бога на подземното
царство.
В гръцката митология Хадес и
братята му Посейдон
и Зевс победили титаните и
властвали над
подземното царство, морето и
небето по равно.
Римляните
наричали Хадес Плутон от
гръцки епитет означаващ
"Богатия". В някой легенди се
говори, че Хадес притежава
маска и шлем с които е
невидим, а щом смъртен ги
сложи става невидим за
смъртта.
Богиня Атина



Атина е богинята на мъдростта и войната.
Дъщеря е на Зевс и Метида, но не Метида
родила детето. Зевс се страхувал, че
съпругата му може да роди син, който да
вземе властта на Олимп и погълнал
бременната си жена. Метида обаче
родила дъщеря и почнала да кове в
стомаха му шлем за нея.
Зевс получил силно главоболие и повикал
на помощ Хефест, който да разцепи
главата му, за да го оттърве от болката.
От там излиза Атина с целия си блясък и с
нов лъскав шлем. Родена от главата на
Зевс, тя била най-мъдрата богиня и
Гръмовержецът често се съветвал с нея.
Богиня Артемида


Артемида е сестра на Аполон и
богиня на лова, плодородието,
на женското целомъдрие,
покровителка на всичко живо на
земята.
Тя дава щастие в брака. Самата
тя е девственица.
Богиня Хестия


Хестия е богиня на домашното
огнище. В римската
митология се нарича Веста. Тя е
най-голямата дъщеря
на Рея и Кронос и е сестра
на Зевс, Хера, Хадес, Посейдон и
Деметра.
Първоначално е била една от
дванайсетте богове на Олимп,
но по-късно мястото и е
заменено понякога от Дионис.
Хестия се грижи за свещения
огън на Олимп. Нейни олтари са
всички семейни
и полисни огнища.
Бог Хефест


Хефест е син на Хера и съпруг на
Афродита.
Куцият божествен ковач
Хефес владее тайната на огъня,
той е богът майстор, покровител
на занаятите и майсторските
умения.
Бог Хермес



Хермес е син на Зевс и нимфата Мая,
внук е на Атлас, роден в пещера на
планината Килен в Аркадия. Няколко
часа след раждането си
изобретил лирата, като опънал струни
върху бронята на костенурка и възпял
на нея любовта на Зевс и Мая.
Той е богът посредник между богове,
между богове и хора, между света на
живите и света на мъртвите. Той е
водач на душите.
Покровител на търговците и успеха
(включително и на кражбата).
Бог Арес



Арес в древногръцката
митология е бог на войната. Син е
на Зевс и Хера.
За разлика от Атина, която е богиня
на честната и справедлива война,
Арес олицетворява коварната,
жестока и вероломна война.
Негови постоянни спътници са
боговете Фобос, Деймос и Ерида.
Арес е гръцкият еквивалент на
римския бог Марс.
Бог Дионис



Дионис е син на Зевс и тиванската
принцеса Семела.
Бог е на възраждащата се и умираща
природа, на виното, лозарството и
веселието.
Почитан е и в Древния Рим в Тракия и
във Фригия. Празниците , посветени на
Дионис, в Гърция се наричат
Дионисови мистерии, в Рим —
вакханалии, в Тракия — розалии.
Бог Аполон


Аполон е бог, както
от древногръцката, така и
от римската митология и
религии. Той е братът-близнак
на богинята на лова, съответно
на Диана, в римската и
на Артемида в гръцката
митология.
Син е на Зевс и Лето. Аполон се
счита за бог
на музиката, танците, поезията
медицината и пророчествата.
Той е предводител на музите. В
изкуствата е представен като
красив млад мъж, често с лира в
ръка.
Богиня Афродита



Афродита е богиня на любовта и
красотата.
Според легендата е родена
край Пафос, Кипър, след
като Кронос отрязва гениталиите на
Уран и неговата кръв и семенна
течност падат в морето и се
превръщат в пяна. От тази пяна се
ражда Афродита — най-красивата
от богините.
Има и друга версия за нейния
произход, съгласно която тя е дъщеря
на Зевс и Диона.
Богиня Демeтра



Деметра е богиня на
земеделието и на зараждащия
се живот, пазителката на брака и
на свещения съюз. Тя е дъщеря
на Кронос и Рея и от Зевс майка
на Персефона, която по-късно
става жена на Хадес.
В късната античност култът към
Деметра се смесва с този
на Кибела. Древните гърци
виждали Деметра в съзвездието
Дева.
Именно Деметра научила хората
на земеделие.
Благодарим ви за
вниманието!
Автори: Алекси Курдов и Магдалена Матева от 9 б клас

similar documents