PowerPoint-præsentation

Report
Uddannelsesseminar
D. 21. november 2013
V/ Helene Pedersen, DBU’s uddannelsesansvarlige
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
Dagens program:
10.30 Velkomst og præsentation af DBU’s uddannelsespolitik v/Helene Pedersen, DBU
11.15 Life Skills – ”Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen”? v/Carsten Hvid Hansen, Team DK
12.00 Frokost
13.00 Spillernes egne erfaringer med elitefodbold og uddannelse v/ Jeppe Curth, FC Midtjylland
13.45 Gruppediskussion og besvarelse af spørgsmål (herresektor og kvindesektor hver for sig)
14.30 Pause
14.45 Projekt ”Global Class Room” v/ Kristian Madsen, VUC-Storstrøm
15.30 Plenumdiskussion om muligheder fremadrettet
16.00 Praktisk information og tak for i dag v/Helene Pedersen, DBU
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
Det danske setup
- set fra en elitefodboldspiller
SKOLEN
Study 4
Player
KLUB
DBU
FORÆLDRE
TEAM DANMARK
Elitekommuner/koordinatorer
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
TAK FOR HJÆLPEN
- Skabe/skaber rammer for
elitefodboldspillere
- Sammen skal vi løse de stadig
opstående udfordringer
- Nyt kapitel starter i dag
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
DBU
•
•
•
D. 20. november 2012
December / januar 2013
DBU’s uddannelsespolitik:
Administrative ressourcer
Målsætning
Den danske regering har en målsætning om at mindst 85 procent af en
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og
mindst 95 procent i 2015.
Det er den såkaldte 95-procent-målsætning, og denne bør også
gælde for eliteungdomsfodboldspillere.
Hvis ikke med det samme, så skal der laves en uddannelsesplan.
DBU skal sætte fokus på uddannelse indadtil på egne aktiviteter.
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
DBU
•
•
•
•
•
•
•
•
D. 20. november 2012
December / januar 2013
Administrative ressourcer
DBU’s uddannelsespolitik
Generel viden
Ekspertviden indenfor området
Referat fra mødet d. 20. november 2012
Erkendtlighedsgave fra DBU sommeren 2013
Møde med DBU talent- og landstrænere
Møde med T+-trænere
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
DBU TALENT- og LANDSTRÆNERE / T+ TRÆNERE
- Uddannelse skal italesættes i
begge verdner
- Uddannelse skal prioriteres i
begge verdner
- Faste rammer i begge verdner
- Rollemodeller (træneren) i
begge verdner skal tale samme
sprog
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
DBU
•
•
•
•
•
•
•
•
D. 20. november 2012 (bl.a. erhvervsskoler)
Ny beslutning i DBU’s bestyrelse
Administrative ressourcer
DBU’s uddannelsespolitik
Generel viden
Ekspertviden indenfor området
Referat fra mødet d. 20. november 2012
Erkendtlighedsgave fra DBU sommeren 2013
Møde med talent- og landstrænere
Formalisering af uddannelsesplaner for spillere som bliver solgt
til udlandet i en tidlig alder.
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
Forældre
Bevidst om deres rolle og hvorfor det er
vigtigt for deres søn/datter/fodboldspiller at
få en uddannelse
Oplysning/information (DBU
Klub)
Begge verdner skal føre i samme retning!
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
DBU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D. 20. november 2012 (bl.a. erhvervsskoler)
Ny beslutning i DBU’s bestyrelse
Administrative ressourcer
DBU’s uddannelsespolitik
Generel viden
Ekspertviden indenfor området
Referat fra mødet d. 20. november 2012
Erkendtlighedsgave fra DBU sommeren 2013
Møde med DBU talent- og landstrænere
Møde med T+-trænere (trænerrollen)
Formalisering af uddannelsesplaner for spillere som bliver solgt til
udlandet i en tidlig alder
Uddannelsesvideo med citater fra A-landsholdsspillere
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
Fodbold og uddannelse
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
Spørgsmål til den første del?
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
Gruppearbejde
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
Spørgsmål 1:
På hvilken måde er du som uddannelsesansvarlig synlig i din klub? Ved spillerne f.eks. hvem du er og hvad de
kan få hjælp til hos dig? Kom gerne med konkrete eksempler i de forskellige aldersgrupper. Diskutér også gerne
mulige nye tiltag/aktiviteter.
Spørgsmål 2:
Hvilke udfordringer har du i dit daglige virke som uddannelsesansvarlig? Hvad kunne evt. afhjælpe disse
udfordringer?
Spørgsmål 3:
Hvad kan udfordringerne være når en spiller har en kontrakt i sigte? Hvad kunne evt. afhjælpe disse
udfordringer?
Spørgsmål 4:
Hvilke informationer synes du/I DBU skal tilføje på det nye tema på hjemmesiden?
Spørgsmål 5:
Hvilke temaer/problematikker synes du/I kunne være spændende til næste års uddannelsesseminar?
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite
PROJEKT ”GLOBAL CLASS ROOM”
Elitespillere som aldrig er
startet på en uddannelse
Elitespillere som er startet
på en uddannelse, men
aldrig færdiggjort den
Elitespillere bosiddende i
udlandet
Elitespillere som ikke egner
sig til en akademisk
uddannelse
Dansk Boldspil-Union / DBU Elite

similar documents