3) Die opkoms van die Mali Koninkryk. (bl 44 tot 49

Report
Die opkoms van die Mali
Koninkryk
OPKOMS VAN MALI
• Met Ghana se agteruitgan
• Mali – word verower deur Sandiata
Keita (Mansa)
• Begin van Mali-ryk
• Eerste heerser van Mali-ryk.
• Mali – ryk aan goud en het die
sout-handelsroete beheer.
• 14 de eeu hoogtepunt
• Opvolger – Ababakar 11 – probeer
Atlantiese oseaan oorteek – misuk
• Mansa Musa volg op. (nuwe leier)
Hoe het Mansa Musa die Mali-Koninkryk bemagtig (bl. 44)
1) GRENSE UITGEBREI
• Gebied verening met Timboektoe
• Gao onder Mali se beheer
• Islam amptelike Godsdiens
2) STERK EKONOMIE VIR MALI OPGEBOU
• Moedig handel aan met Noord-Afrika en Europa.
• Goud as hoofkommiditeit – ivoor, kolaneute en
sout
• Koper aan Egipte.
Hoe het Mansa Musa die Mali-Koninkryk bemagtig (bl. 45)
3) MOEDIG GELEERDHEID AAN
• Jongmense na Moslem inrigtings
• Fez – Baie studeer in Fez – lok studente na Mali
• Bou universiteit in Timboektoe
• Timboektoe – word wêreldsentrum vir geleerdheid.
4)
•
•
•
GESENTRALISEERDE REGERINGSTELSEL
Provinsies met goewerneur
Dorpies met burgermeesters
Self – vry om Mali te bestuur
FAT 2
BESPREEK NOTA’S MET LEERDERS
MANSA MUSA SE RIES NA MEKKA
Mansa Musa se pelgrimstog na
Mekka.
•
•
•
•
MALI – STABIEL EN VOORUITSTREWEND
PELGRIMSTOG NA MEKKA (MOSLEMS)
REDE : VERTEL VAN RYKDOM (BRêK)
1324 – WAGTE, KNEGTE + 80 KAMELE
(DRA
GOUD EN LUUKSHEDE)
• DEEL GOUD UIT LANGS PAD – MOSKEES BOU
• EGIPTE – HANDELAARS VERHOOG PRYSE
• BESTREE SOVEEL GOUD DAT GOUDPRYD DAAL.
Mansa Musa se pelgrimstog na
Mekka.
•
•
•
•
•
BANKROT – LEEN GELD VIR TERUGTOG.
BETAAL TERUG + BAIE RENTE (GETROU)
REIS – 1 JAAR
5 000 Km
MALI VEILIG – NIEMAND WAT WIL OORNEEM –
HY NEEM AL DIE WYSE EN MAGTIGES SAAM.
• MALI-INWONERS – BEÏNDRUK MET MANSA
MUSA – TOEWEIDING GELOOF, LANG REIS
MET GEVARE,
LOJALITEIT
RESULTAAT - Mansa Musa se
pelgrimstog na Mekka.
• NUUS VAN RYKDOM NA EUROPA – KAARTE
• BELANGSTELLING VAN HANDELAARS
AANGEWAKKER
• MOSLEM ARGITEK – NUWE KONSTRUKSIEMETODES VIR MOSKEES EN PALEISE
• MALI BEROEMD – BESOEKE VAN TALLE AMBASSADEURS VAN ARABIë, EGIPTE, MAROKKO, ENS.
• STEDE ONTWIKKEL - OPGEVOEDE EN GERESPEKTEERDE BEVOLKING
KONSTRUKSIE VAN DIE GROOT
MOSKEEVAN DJENNé
KONSTRUKSIE VAN DIE GROOT
MOSKEEVAN DJENNé
• GROOTSTE MODDERSTEEN MOSKEE TER WêRELD.
• 13DE EEU OPGERIG
• SALTAN KUNBURU – SY PALEIS PLATGELAAN VIR
MOSKEE
• VERWOES
• 1906 – HERBOU DEUR FRANSE ADMINISTRASIE
• 1998 – WORD VERKLAAR AS ‘N WêRELDERFENISTERREIN

similar documents