Biegunki podróżnych

Report
www.cimp.pl – lista poradni zajmujących się
poradnictwem przed wyjazdem
-możliwość zadawania pytań ekspertom z medycyny podróży
www.who.int/ith - serwis WHO,zawiera listę krajów objętych obowiązkiem
szczepienia p/żółtej gorączce
- wytyczne dotyczące szczepień
zalecanych
www.cdc.gov/travel - informacje o szczepieniach
zalecanych,zapobiegania malarii
i innych formach profilaktyki zdrowotnej
w podróżach międzynarodowych.
www.gis.gov.pl – serwis Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
zawiera m.in wykaz punktów upoważnionych do
szczepień p/żółtej gorączce
www.istm.org – serwis Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Podróży
zawiera informacje o aktualnych epidemiach i innych bieżących
zagrożeniach
 biegunki
podróżnych
 malaria i jej chemioprofilaktyka
 szczepienia obowiązkowe i zalecane
 apteczka podróżna
 Najczęstsza
dolegliwość podróżujących (20-
60%)
 Czynniki etiologiczne:najczęściej
bakteryjne:E.Coli,Salmonella,Shigella,Campy
lobacter
 Zwykle łagodny charakter,tylko 1-3% wymaga
hospitalizacji
 Wskazane picie płynów lub napojów w
fabrycznie zamkniętych opakowaniach,bez
dodatku cukru
 Spożywanie
świeżo
przygotowanych,poddanych obróbce
termicznej potraw
 Unikanie spożywania surowego lub
niedogotowanego mięsa i owoców morza
 Unikanie nieobranych
owoców,warzyw,sałatek,lodów,serów,
zimnych sosów ,dressingów,żywności
sprzedawanej na ulicy
 Profilaktyka pierwotna?-dyskusyjna,ale
można zastosować ciprofloksacynę 1x500mg.
 Nawadnianie:zalecany
przez WHO doustny
glukozowo-elektrolitowy płyn nawadniający
w którym stężenie Na 60mmol/l,glukozy 74111mmol/l , o osmolarności 200250mOsm/l(Floridral,Gastrolit,Humana
Elektrolit,Orsalit)
 Leki zapierające:
-Loperamid-początkowo 4 mg,potem 2mg po
każdym stolcu(max 16mg na dobę)
-u dzieci można stosować
powyżej 6 roku życia
Z
umiarkowaną lub ciężką biegunką tzn.>=3
stolców /24h,z towarzyszącymi innymi
objawami jelitowymi
 W razie braku skuteczności leczenia
objawowego
 Chory powinien szukać pomocy lekarskiej
jeśli występują objawy odwodnienia lub
dolegliwości utrzymują się mimo leczenia lub
gdy występuje silny ból brzucha, wysoka
gorączka lub krew w stolcu.
 Ciprofloksacyna
– 1x750mg lub
2x500mg-przez 3 dni
 Azytromycyna -1x1000mg lub 1x500mg przez
3 dni
 Rifaksymina -3x200mg przez 3 dni
 Azytromycyna
– 10mg/1kg m.c./na dobę
przez 3 dni
 Rifaksymina >12 rż,3x200mg przez 3 dni
Najpowszechniejsza choroba tropiku
 Główna przyczyna zgonów u podróżujących
 Czynniki etiologiczne:Plasmodium
vivax,ovale,falciparum,malariae
 Ostatnio w Azji Południowo-Wschodniej
P.knowlesi,dotychczas uznawany za
czynnik etiologiczny zimnicy u małp
 Największe ryzyko :Afryka Subsaharyjska i
niektóre wyspy Oceanii
 W Polsce dominują przywlekane zakażenia
P.falciparum
 Zgony wynikają zbyt póżnego rozpoznania
choroby oraz z niewłaściwą profilaktyką lub jej
brakiem

 Gorączka
 Splenomegalia
 Narastająca
niedokrwistość
TOTAL BODY PAIN
 Dobór
leku powinien uwzględniać
lekooporność zarodżców malarii w rejonie
docelowym(strefy A,B,C),długość
podróży,wiek,wywiad zdrowotny podróżnego
oraz tolerancję uprzednio przyjmowanych
leków.
 Właściwa profilaktyka farmakologiczna nie
chroni w pełni przed zachorowaniem ale
minimalizuje ryzyko ciężkiego przebiegu i
śmierci.
 Atowakwon
z proguanilem (Malarone)
 Doksycyklina
 Chlorochina
Zawiera 250mg atow.i 100mg prog.,tabletki pediatryczne
(niedostępne w Polsce)62,5mg atow.i 25mg prog.
 Skuteczny w większości rejonów występowania malarii,także w
strefach wielolekooporności w Azji Południowo-Wschodniej
 W Polsce zarejestrowany do stosowania do 28 dni.
 Można stosować u dzieci >11 kg.
 Dawkowanie:
-p.o. 1 tabletka codziennie (osoby powyżej 100kg 2 tabletki)
- rozpocząć 1-2 dni przed przybyciem do strefy, stosować podczas
pobytu i kontynuować 7 dni po opuszczeniu
- dobra tolerancja ,nie wpływa na antykoncepcję i można
spożywać alkohol
- efekt uboczny:spadek apetytu

Lek nieskuteczny w profilaktyce większości
rejonów występowania w tym Afryce
 Zastosowanie ograniczone do niektórych krajów
Ameryki Łacińskiej ,Bliskiego Wschodu i Chin
 Przy długotrwałym przyjmowaniu ryzyko
uszkodzenia siatkówki
 Dawkowanie:
- p.o.1x500mg chlorochiny co tydzień ,rozpocząć
co najmniej tydzień przed przybyciem do strefy
występowania malarii,stosować podczas pobytu
i 4 tygodnie po jej opuszczeniu

Skuteczna w zapobieganiu malarii w większości
rejonów jej występowania na świecie ,w tym
strefach wielolekooporności
 Ze względu na ryzyko reakcji fototoksycznej w
trakcie stosowania unikać nadmiernego
nasłonecznienia oraz stosować preparaty
chroniące przed promieniowaniem UV
 Stosować >12rż
 Dawkowanie:
-p.o.100mg codziennie ,rozpocząć profilaktykę
1-2 dni przed przybyciem do strefy ,stosować
podczas pobytu oraz kontynuować przez 4
tygodnie po jej opuszczeniu

Bardzo ważny element profilaktyki nie tyko w
przypadku malarii ,również innych chorób
przenoszonych przez komary
 Odpowiednie ubranie:unikanie ciemnych kolorów
,preferowane jasne
 Stosowanie repelentów zawierających DEET(N,Ndietylo-m-toluamid);zalecany u dorosłych na
zdrową skórę w stężeniu 30-50%(preparaty
MUGGA,OFF czerwony);nie wolno stosować u
dzieci poniżej 2 mż
 Noclegi w pomieszczeniach klimatyzowanych lub
pod moskitierą najlepiej spryskaną insektycydem
np.permetryną

 Gorączka
po powrocie z rejonu
występowania malarii ,zwłaszcza w ciągu
pierwszych 3 miesięcy po podróży jest
wskazaniem do pilnej diagnostyki w kierunku
inwazji Plasmodium
 Turysta udający się na tereny malaryczne
powinien być poinformowany że o
niekorzystnym rokowaniu może przesądzić
opóżnienie leczenia nawet o 24h





Skuteczna forma profilaktyki zdrowotnej w ruchu
turystycznym
Jedynym szczepieniem wymaganym na podstawie
Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych jest
szczepienie przeciw żółtej febrze
Niektóre państwa mogą wymagać innych szczepień
zgodnie z własnym prawem wizowym(np. Arabia
Saudyjska)
Szczepienia zalecane wykonywane są w celu poprawy
osobistego bezpieczeństwa zdrowotnego turysty
Odstąpienie od nich nie wiąże się z żadnymi
formalnymi problemami podczas przekraczania
granicy natomiast może obniżyć znacząco
bezpieczeństwo podróży
 Błonica
 WZW
,tężec ,krztusiec
B
 Grypa
 Poliomyelitis
 Zakażenia Hib
 Zakażenia HPV
 Odra ,świnka ,różyczka
 Zakażenia wywołane przez pneumokoki
 Zakażenia wywołane przez rotawirusy
 Grużlica
 Ospa wietrzna
 WZW
A
 Dur brzuszny
 Zakażenia meningokokowe
 Cholera
 Żółta gorączka (w rejonach nieobjętych
obowiązkiem szczepienia)
 Wścieklizna
 Japońskie zapalenia mózgu
 Zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
 Żółta
gorączka – w niektórych krajach Afryki i
Ameryki Południowej
 Zakażenia meningokokowe i polio – tylko w
Arabii Saudyjskiej
Żółta gorączka zaliczana jest do grupy
wirusowych gorączek krwotocznych
przenoszonych przez komary
 Prawdopodobieństwo zachorowania 50/100 tys
podróżnych w ciągu 2 tygodni
 Uodpornienie jest warunkiem wjazdu do części
krajów Afryki i Gujany Francuskiej
 Szczepionka STAMARIL ,szczepienie polega na
podaniu jednej dawki ,powinno zostać
przeprowadzone w upoważnionej placówce oraz
odnotowane w żółtej książeczce
 Wpis ważny od 10 dnia po podaniu szczepionki
 Szczepienie daje zabezpieczenie na okres 10 lat i
jest zarejestrowane od 9mż

 Szczególnie
zalecane dla osób podróżujących
w złych warunkach sanitarnych
 Ryzyko zachorowania rośnie wraz z długością
pobytu
 Szczepionka TYPHIM Vi – podaje się 1 dawkę
,uzyskując uodpornienie na 3-5 lat
 U dzieci >2rż – uodpornienie na 2 lata
 Zalecane
osobą udającym się do krajów
Afryki w okresie od listopada do maja
 Optymalnym rozwiązaniem byłaby
immunizacja szczepionką czterowalentną
(A,C,X,W-135)-jednak nie jest ona
zarejestrowana w Polsce
 Dostępna w Polsce szczepionka A+C
(MENINGO A+C)
 Podaje się 1 dawkę ,około 10-14 dni przed
wyjazdem
 Zapewnia odporność na około 3 lata
Główne zalecane podróżnym udającym się na
tereny szczególnie zagrożone (Afryka Azja
,Ameryka Łacińska)oraz osobom eksponowanym
ze względu na charakter wyjazdu (wolontariat
medyczny)
 Szczepionka doustna DUKORAL ,wymagane jest
podanie 2 dawek w odstępie co najmniej 1
tygodnia ,odporność utrzymuje się przez 2 lata
 Dodatkowa właściwość szczepionki-zmniejsza
częstość zachorowań na biegunki
podróżnych(podobieństwo toksyn E.Coli i
cholery)

 Zalecane
tylko w przypadku podróży do
krajów o zwiększonym ryzyku
zachorowań(Afryka ,Azja ,Ameryka Środkowa
i Południowa)
 Szczepionka VERORAB ,3 dawki 0-7-28 dni
,dawka uzupełniająca po 1 roku
 Ważność szczepienia po 10 dniach i
szczepienie wystarcza na 10 lat
 Zalecane
osobom podróżującym do Azji(Indie
,Korea ,Japonia , Indonezja) I do części
zachodniej Pacyfiku przy wyjazdach w lecie
na okres powyżej 2 miesięcy
 Szczepionka IXIARO ,podana w schemacie 07-21 dni lub w 2 dawkach w odstępie 4
tygodni
 Zarejestrowana tylko dla dorosłych ,jednak
rekomendowana jest dla dzieci powyżej 1rż
,które mają spędzić ponad miesiąc na terenie
endemicznym
Leki stosowane przewlekle przed wyjazdem w ilości na cały okres podróży
Leki związane z rejonem podróży
-do profilaktyki malarii
-do profilaktyki lub leczenia choroby wysokościowej(acetazolamid)
Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (paracetamol lub ibuprofen)
Leki przeciwbiegunkowe (loperamid ,antybiotyki ,preparaty do nawadniania
doustnego ORS)
Leki objawowe stosowane w zakażeniach górnych dróg oddechowych
Lek przeciwko chorobie lokomocyjnej(dimenhydrynat)
Lek przeciwalergiczny(przeciwhistaminowy)
Adrenalina we wstrzykiwaczu automatycznym dla osób uczulonych na jad
owadów błonkoskrzydłych
Maść przeciwzapalna ,przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Preparat przeciwświądowy do stosowania na skórę w razie ukuć owadów
(dimetynden)
Krople do oczu(np.sulfacetamid)
Środki pierwszej pomocy (odkażające i opatrunkowe ,nożyczki i pęseta)
Preparaty przecwko oparzeniom słonecznym ,kremy z filtrem UV – SPF>=15

similar documents