Playmakeren

Report
Playmakeren!
Spilleren på midten af banen…
2006 - opstart af Playmakeren i Aalborg Kommune
• 24 mio. kr. Til ”Børn og Unge i Bevægelse”.
• Kickstart på projektkulturen
• Sundhed
• Partnerskaber
Fritidsområdet
Barrierer for samarbejdet
Skoler
Foreningslivet
SFO
Børnehaver
Ungdomsuddannelser
Playmakerens
formål – ”flere i bevægelse”
Underbygge og videreudvikle fritids-,
forenings-, skole- og institutionsområdets
initiativer rettet mod at skabe bevægelse,
sundhed og oplevelse for kommunens børn
og unge.
Virke som ”Katalysator” i forhold til
samspillet mellem skole/skolefritidsordning
og foreningslivet generelt.
Sikre en øget interesse for og bevidsthed
om udviklingen af nye ”bevægelsesarenaer”
inden for såvel skoleidrætten og
skolefritidsordningerne som
foreningsområdet.
Organisatorisk forankret i Fritid
Partnerskaber og opgaver
Skoler
Foreningslivet
Playmaker
DUS
Børnehaver
Ungdomsuddannelser
”Lavpraktiker”
Pædagog
Advokat
Facilitetsudvikler
Aktivitetsudvikler
Initiativtager
Kvalitetssikre
Partnerskab
Aalborg
SIFA
Playmaker
Foreningsudvikling
Produktudvikling
Vidensopsamling
Kommune
”bøvlet men
berigende”
Foreninger bidrager bl.a. med færdigheder,
mestring og progression til den
pædagogiske verden.
Den pædagogiske verden bidrager bl.a.
med pædagogik, rummelighed, inklusion og
”skæve børn” til foreningsverdenen
Mulighed for at præsentere børn og unge
for et bredt idrætsbillede
Mødet er kompetenceudviklende for både
lærere/pædagoger og foreningsledere
Det politiske område bidrager til udvikling og
nytænkning.
Playmaker aftaler i 2013
Medvirkende foreninger/aktører ca. 50
Samarbejdsforløb/aftaler ca. 200
SIFAs Honorering til foreningerne/aktørerne 150.000 kr.
Fritidsområdet
Skolereformen
• Initiativer i Aalborg bygger i stort omfang på erfaringer fra Playmaker
ordningen
• 9 mio. kr. afsat til understøttende undervisning (sikre honorering)
• Kultur Playmaker
• ”Tilbuds Database”
Fritidsområdet
Playtool.dk
Playmakeren formidles og understøttes
af Playtool.dk:
Database med aktiviteter og muligheder
for samarbejde (understøttende
aktiviteter)
Erfaringsudvekslinger gennem 2 årlige
netværksmøder
Dynamisk redskab til idræt såvel som
fagdelt undervisning.
Faciliteter
1 fast koordinator på Playtool.dk
30.000 klik siden 1. november – 2500
unikke
Er skolerne
klar ?

similar documents