Studievalg2014 - University College Nordjylland

Report
IT og software
www
Løsninger
Teknologi:
Hardware, Windows,
nettværk, servere, compilere
Sy
ste
mu
dvi
klin
g
Virkeligheden
???
Programmer
Modeller
Program
mering
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------------
Velkommen
Finn E. Nordbjerg
[email protected]
UCN Teknologi
Lektor, studievejleder, cand. scient. (datalog)
Underviser på bl.a. Datamatiker og Professionsbachelor i
programmering, databaser og systemudvikling.
Ekstern lektor i datalogi ved
Aarhus og Aalborg Universiteter
Her ansat af Studievalg Nordjylland til at give
neutral og landsdækkende information
Indhold i dag
• IT-arbejde og IT-jobs
• Fagområderne - ”The IT Triangle”
• Videregående uddannelser:
– Erhvervsakademiuddannelser (EAU),
– Professionsbacheloruddannelser (PBA) og
– Universitetsuddannelser (UNI)
• EAU:
– Datamatiker, IT-teknolog
• PBA:
– Diplomingeniør, Professionsbachelor
• UNI:
– Civilingeniør, cand. scient., cand. IT, datalog og bachelor (BSc)
• Studieformer på erhvervsakademier, professionshøjskoler og
universiteter
• Videreuddannelse og merit
• Beslægtede uddannelser
IT-arbejde
Virkeligheden
???
Modeller
Løsninger
www
Teknologi:
Hardware, Windows,
netværk, servere, compilere
Programmer
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------------
Fagområder
•
•
•
•
•
•
Systemudvikling
Programmering
Teknologi
Design og æstetik
Kommunikation
Forretningsforståelse
Systemudvikling
– Softwaredesign
– Modellering
– Planlægning
– Dokumentation
– Test
– Brugerinteraktion
Programmering
– Problemknusning,
systematisk og kreativt
– Logisk tænkning
– Forstå, genkende,
gennemskue, anvende og
erkende
– Finde sammenhænge,
ligheder, uligheder
–
–
–
–
–
–
Programmeringssprog
Databaser
Web-udvikling
Grafiske brugergrænseflader
Netværksprogrammering
Mobile enheder
Teknologi
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Elektronik
Hardware
Sikkerhed
Operativsystemer
Netværk
Internet
Web-master
Web-servere
Databaseservere
Systemadministration
Overvågning og support
Design og æstetik
– Grafisk design og
billedbehandling
– Multimedier
– Visualisering
– Animation
– Web-udvikling
– Produktdesign
– Interaktionsdesign
Kommunikation
–
–
–
–
–
Kommunikation
Markedskommunikation
Formidling
Mediesociologi
Visuel kommunikation
Forretningsforståelse
– Organisation
– Innovation og
entrepreneurship
– Forretningsprocesser
– Projektledelse
– Økonomi
– Kulturforståelse
– Jura
“The IT Triangle”(ITU)
• IT-udvikling foregår i feltet
mellem:
• Naturvidenskab (datalogi,
teknologi)
• Samfundsvidenskab
(organisation, forretning)
• Humaniora (design,
brugere, interaktion)
”IT handler om mentale konstruktioner”.
Videregående uddannelser
UNI
LVU
2 år
Kandidat
PBA 1½ år
EAU
KVU
2-2½
2-2½ år
år
MVU
PBA
3-4 år
Ungdomsuddannelser
UNI
3 år
3 år
Bachelor
Bachelor
Erhvervsakademier og
Professionshøjskoler (University Colleges)
• Udbyder EAU og PBA
– IT:
• Datamatiker
• IT Teknolog (Elektronik eller Netværk)
• Multimediedesigner
– Professionsbachelor-overbygninger
– Diplomingeniør (PBA)
• 7 professionshøjskoler og 9 akademier (ca.):
– Bl.a. i Aalborg, Århus, Vejle, Odense, Esbjerg, København
– I Aalborg:
• Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)
Universiteter
• Udbyder bachelor og kandidat
– IT:
• BSc (Bachelor of Science)
• Datalog (cand. scient.), civilingeniør (cand. polyt.) og cand. IT
• 8 universiteter:
– I Aalborg, Aarhus, Odense (SDU), Roskilde (RUC), København (KU,
DTU, ITU, CBS)
– I Aalborg:
• Aalborg Universitet; Datalogi (BSc., cand. scient.), civilingeniør
(Software, robotter, spil mv.), informatik, medialogi (cand. scient.,
cand. IT).
Studerende ved et erhvervsakademi eller
en professionshøjskole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Erhvervsorienteret og praksisnær
Klasseundervisning
Kombinerer teori og praksis
Projektarbejde
Selvstudie
Teambuilding
Udvikling af personlige kvalifikationer
Mulighed for udlandsophold
Samarbejde med virksomheder
Praktik
•
•
•
•
•
skal kunne tænke
abstrakt
får ikke lektier for
har ikke krav på at få alt
gennemgået
skal kunne forstå
udenlandsk litteratur
skal selv kunne søge
supplerende
litteratur/viden
Studerende ved et universitet
•
•
•
•
•
•
•
•
Teoretisk
Forskningsbaseret
Forelæsninger, øvelseshold
Selvstudie
Fordybelse
Udvikling af personlige kvalifikationer
Mulighed for udlandsophold
Problemorienteret projektarbejde (AAU
og RUC)
•
•
•
•
•
skal kunne tænke
abstrakt
får ikke lektier for
har ikke krav på at få alt
gennemgået
skal kunne forstå
udenlandsk litteratur
skal selv kunne søge
supplerende
litteratur/viden
Datamatiker
En videregående erhvervsrettet datalogisk uddannelse
Hvad laver en datamatiker?
Datamatikeren er bl.a. i stand til at:
– udvikle og vedligeholde IT-systemer
– fungere som konsulent ved indførelse af ny teknologi
– have ansvaret for driften af virksomhedens IT-systemer
Eksempler på stillingsbetegnelser:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Softwareudvikler
Programmør
IT-arkitekt
Systemkonstruktør
Software Designer
Systemadministrator
Web-designer/Web-master
System Specialist
Software Engineer
Systemkonsulent
Systemudvikler
IT-Koordinator
…
Uddannelsens opbygning
•
•
•
•
•
•
5 semestre (2½ år – 150 ECTS-point)
15 ECTS til Virksomheden
40 ECTS til Programmering
25 ECTS til Systemudvikling
20 ECTS til Teknologi
Plus specialisering, praktik og afgangsprojekt (20
+ 15 + 15 ECTS)
Eksempler på indhold i Aalborg
(UCN)
Web-systemer
Mobile enheder
Rammesystemer
Administrative systemer
---
Spil og 3D-grafik
Robotter
Professionsbachelor i Software- eller
Webudvikling - overbygning
• PBA (EAU + 1½ år):
– Professionsbachelor i
Softwareudvikling:
• Overbygning til Datamatiker
• Store systemer
• Giver adgang til cand. scient. i
datalogi ved AAU
– Professionsbachelor i
Webudvikling:
• Overbygning til Datamatiker og
Multimediedesigner
• Web-systemer
•
Udvalgte Erhvervsakademier og
Professionshøjskoler, bl.a. her i
Aalborg, Lyngby, Århus,
Vejle/Odense
• Tilsvarende overbygninger
findes til andre EAU
Medialogi
Teknologi og kreativitet hænger tæt sammen. På medialogi studerer du
teorierne bag moderne teknologi og lærer at arbejde med bl.a.
computerspil, film og musik.
Uddannelsens opbygning
• Kandidat (5 år)
– Cand. scient.
• Bachelor (3 år)
– BSc
• Særlig profil:
– Kreative
processer
– Forskellige medier
– Menneske-maskin
interaktion
Kandidat
(2 år)
• Aalborg Universitet
merit
Bachelor
(3 år)
MultimedieDesigner
Datamatiker
(2 – 2½ år)
Temaer på uddannelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visualisering
Interaktionsudvikling
Sanser og digital perception
Digital billedbehandling
Animation og 3D grafik
Lyd
Spil
Programmering
Systemudvikling
Matematik
Eksempler på projekter
Nozart. Forår 2007 (2. sem.). (udarbejdet ved brug af Flash og grundliggende programmering).
Projektet viste, at det er muligt for børn at lære noder på en underholdende måde.
Mass Geometry Builder. Efterår 2006 (5. sem.). (C++/OpenGL og Maya).
Dette projekt skabte mange unikke og forskellige karakterer ved at blande og matche forskellige
egenskaber i geometriske modeller og randomisere dem – og dermed blev hver karakter i scenen
fysisk unik. Udarbejdet i C++/OpenGL med modellering i Maya.
Diplomingeniør (PBA) i
Mekatronik
• Mekatronik handler om at skabe brugervenlige produkter ved at
kombinere mekanik, elektronik og reguleringsteknik.
• Studiet giver dig grundig viden om mekanik, logistik, software,
robotteknologi og elektronik.
Uddannelsens opbygning
• Professionsbachelor
(Diplomingeniør) – 3½ år
• Særlig profil:
– Erhvervsrettet
– Matematik
– Fysik (mekanik og elektronik)
– Reguleringsteknik
– Software
– Praktik
• Syddansk Universitet
(Sønderborg)
Civilingeniør
(2 år)
Diplomingeniør
(3½ år)
Temaer på uddannelsen
•
•
•
•
•
•
Discover Mechatronics
Build Mechatronics
Develop Mechatronics
Mechatronics and the Environment
Experts in teams
Ingeniørpraktik og afgangsprojekt
Specialiseringer
• Nanoteknologi
• Indlejrede systemer (software og
digitalteknik)
• Dynamiske mekatroniske systemer
Andre uddannelser
• Datalogi / Computer Science
(cand. scient., BSc., AAU, AU,
KU, SDU,...)
• Software (AAU, civilingeniør)
Andre uddannelser
• Informatik
(AAU, cand. scient., BSc.).
• IT (AAU, AU, BSc - design,
business, datalogi).
• Multimediedesigner (EAU),
Webudvikling (PBA).
Andre uddannelser
UNI:
• Elektronik og it (AAU
civilingeniør)
• Elektroteknologi (DTU,
civilingeniør)
EAU:
• IT-teknolog
(IT Electronics and Technology)
Videreuddannelse
Videreuddannelse (deltid):
– Diplomuddannelser
(PBA-niveau)
– Masteruddannelser
(Kandidat-niveau)
Videreuddannelse (heltid):
– EAU giver merit (eller
direkte adgang) til PBA
– PBA giver merit (eller
direkte adgang) til kandidat
Master
Erhvervserfaring
Kandidat
Diplom
Erhvervserfaring
PBA
EAU
PBA
Bachelor
Ungdomsuddannelser
Opsummering
• EAU og PBA
(Erhvervsakademi og
professionshøjskoler)
– 2 – 3½ år
– Erhvervsrettet
– Praksis og anvendt teori
– Merit og videreuddannelse
– Job i erhvervslivet
• Kandidat (og bachelor)
(Universiteter)
– 5 år
– Teori
– Forskningsbaseret
– Evt. bachelor efter 3 år
– Undervisnings- og
forskningsjob
• IT-området
– Datamatiker, IT-teknolog
– Professionsbachelor i Software- eller
Webudvikling
– Diplomingeniør
– Datalog mv. (cand. scient., cand. IT)
– Civilingeniør
Få mere at vide…
På messen:
•
•
•
•
•
Professionshøjskolen - UCN Teknologi & Business (www.ucn.dk)
Aalborg Universitet (www.aau.dk)
Syddansk Universitet (www.sdu.dk)
Future
Aarhus Universitet (www.au.dk)
Danmarks Tekniske Universitet (www.dtu.dk)
People
www.ug.dk
Studievalg Nordjylland:
Slotsgade 27
9000 Aalborg
Tlf.: 98 101911
www.studievalg.dk/nordjylland
• Husk også:
– Åbent hus
– Studiepraktik

similar documents