se indlægget her - Foreningen for Palliativ Indsats

Report
At have øje for alle
tanker om børn og palliation
15. november 2013
Tom Andersen Kjær
Hospitalspræst med specialistfunktion
i palliation,
Herlev Hospital
Hvad jeg vil i dag
• Tænke efter og tænke højt
• Skabe opmærksomhed omkring nogle
forudsætninger og forhindringer for palliativ
indsats for børn (og unge) – som patienter og
som pårørende
• Sige noget om åndelig-eksistentiel omsorg for
børn i forbindelse med palliativ indsats
Øje og blik – forskellige måder at se
• Blik i samspillet mellem sansning og forståelse
• Blik i vores modellering af verden , f.eks. det
kliniske blik
• Det store spørgsmål: Hvilket blik er
fundamentalt?
Blik i en etisk grundsituation
Sansning og forståelse er forenende
modsætninger
•
•
•
•
•
•
Sansning
Ude af sig selv
Afstandsløs
Før-bevidst
Før-sproglig
Stemt eller bevæget
•
•
•
•
•
•
•
• Fuldstændigt nærvær
•
Forståelse
Finde sig selv
Lægger afstand
Forsøg på at blive
bevidst
Forsøg på at
sprogliggøre
Tydning er bevæget
Fortolkning er
kontrolleret
Formet nærvær
Blik er også at modellere verden
Når Lillenus kommer til verden
• Døden er med. Det viser lettelsen, når alt er
gået godt.
• Vi håber, at Lillenus får et langt og godt liv,
inden Lillenus dør
• Vi håber, at vi kan være dér for Lillenus, indtil
hun eller han er kommet godt i vej
• Vi frygter, at der skal ske Lillenus noget
• Vi frygter, at der skal ske os noget
Lillenus har bl.a. brug for
• at møde sig selv i mødet med en anden –
”ansigtsduetter”
• at møde verden sammen med nogen, der kan
hjælpe barnet til at være hjemme i verden,
som den er med liv, død, glæde, sorg o.s.v.
• at blive båret, når Lillenus kan gå selv
Når det, der ikke må ske, sker
•
•
•
•
•
•
•
•
Lillenus er truet på livet
Lillenus skal dø
Lillenus dør
Verden holder op med at eksistere
Vi vågner til mareridtet – ikke fra det
Den omvendte livets orden
Ordene giver ingen mening
Familien i kaos
Når det, der heller ikke må ske, sker
• En vigtig person i Lillenus´liv er truet på livet,
skal dø, dør
• Lillenus gør en barsk erfaring med livet
• Verden er ofte holdt op med at eksistere for
de andre vigtige i Lillenus´liv
• Verdens orden og ordene giver ikke mening
for dem – men Lillenus kan have brug for
orden og ord
• Familien i kaos
Sundhedsansatte
bliver stedfortrædere
• Stedfortrædelse forudsætter fantasi
• I fantasien sætter vi os i den andens sted: Hvis
jeg nu var den anden, hvordan ville jeg så
gerne hjælpes
• I fantasien leger vi med: Hvordan kan jeg
hjælpe med de muligheder, jeg faktisk har
• Fantasien forudsætter to former for blik hos
de sundhedsansatte
• Fantasien forudsætter medlidenhed
En grundfortælling om
medlidenhed og barmhjertighed
Blik for alle
• Hvis vi vil se alle på samme måde, må vi se
hver enkelt
• Vi må kunne se hver enkelt med de to slags
blik
• Familiepalliation!!!!
Vi har noget i øjet
• Fordi man er en dygtig specialist, er man ikke
nødvendigvis en dygtig palliatør
• ”Normalpatienten” og ” normalpårørende” er
udgangspunktet i EBM/EBN og Best Practice
• De ”normale” er ikke børn, unge, sensitive,
psykisk syge, handicappede etc.
• Vi er i palliation uddannet til normale voksne
• Kropssproget anses for underordnet
• Vi har uddannelse, ofte ingen dannelse
Rent vs urent
Normal vs
afvigende
Tilladt vs forbudt
Vi har mere i øjnene
• Vi taler om tværfaglighed – vi praktiserer den
ikke altid
• Vi ”psykologiserer” ud over psykologiens
grænser – f.eks. grief vs mourning
• Vi reducerer det åndelige-eksistentielle til ”det
eksistentielle”
• Vi er med andre ord ikke altid klar over vores
modellers forudsætninger og dermed deres
muligheder og begrænsninger
Der er plads til forbedringer
• De generelle begrænsninger for palliativ
indsats rammer børn, unge og andre udsatte
grupper særlig hårdt
• Der mangler en national plan/strategi for at
sikre en ordentlig palliativ indsats
• Der mangler en national plan/strategi for at
sikre alle forskellige grupper, herunder
forskellige grupper af børn og unge, en
national indsats
Børn oplever derfor nogle gange som
patienter og som pårørende
• For megen unødig lidelse – total-smerteoplevelse
• At blive overset – bl.a. søskende
• At få en voksens ansvar for sig selv og for
voksne
• At møde virkeligheden uden at have nogen til
at gå ind i den med
Forældre og andre vigtige voksne
oplever nogle gange
• at blive så afmægtige, mens barnet eller de
selv slås for livet
• at måtte leve med stærke billeder af barnets
lidelse
• at føle sig skyldig og skamfuld
Åndelig-eksistentiel omsorg for børn i
forbindelse med palliation
Når livet er truet
• Børn og voksne er nogle gange i hver sit åndeligeeksistentielle rum
• Voksne magter ikke altid at gå med barnet ind i sit
rum
• Sundhedsansatte har ofte ikke et professioneltpersonligt forhold til det åndeligt-eksistentielle,
der hjælper dem til at gå med barnet ind i sit rum
som voksnes stedfortrædere og til at støtte
voksne i at gå med deres børn ind i barnets rum
Døden bliver tidligt en del af livet for
børn – men er ofte tabu i palliation
Børn ( og voksne) har kosmologier
Religion bryder med newtonsk fysik
Gud kan være,
hvad de voksne ikke magter
Børn (og voksne) bruger ceremonier
og ritualer
• Ceremonier har med fastholdelse af
identitet/status at gør
• Ritualer har med overgange i livet at gøre
• Ceremonier og ritualer har kollektiv karakter,
de skal ofte praktiseres med nogen
Ceremonier 1
Ceremonier 2
Rites de passage 1
Rites de passage 2
Rummelighed – med plads til børn
• De fysiske rum
• Rummene
mellem
Rummene mellem
mennesker
mennesker
Patient
• Kulturelle rum
• Åndeligt-religiøse
rum
Pårørende
Personale
Mangel på rummelighed
• Når glæden og
sorgen bliver
hjemløs
• Når lidelse medfører
tab af ansigt
• Når døden ikke må
være dér
• Når den enkelte
bliver ”palle-alene- i
verden”
Rummelighed
• Når glæden og
sorgen får plads på
rette sted og til rette
tid
• Når lidelse og
medlidenhed får lov
til at fylde som livet
nu er blevet
• Når døden må være
den del af livet, som
den er i situationen
• Når vi bærer hinanden
– ceremonier og
ritualer er også
”virkemidler”
”Gud ser alt…”- Vi ser noget
eller vi er ”kun” mennesker
Derfor må vi tænke efter,
hvordan vi kan se hinanden
bedst muligt, bl.a. børn og unge
i deres forskellighed

similar documents