Last ned undervisningsopplegget

Report
Thor Heyerdahl
Undervisningsopplegg
for grunnskolen i Larvik
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Historisk tilbakeblikk
Thor Heyerdahl ble født i Larvik 6. oktober,
1914 og vokste opp i Steingata 7 og bodde
her til han var 18 år. Han var enebarn til Thor
Heyerdahl og Alison Heyerdahl, født Lyng.
Hans far var bryggerimester på Vestfold
Bryggeri og hans mor var bl.a. leder for
byens museumsforening.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Historisk tilbakeblikk
Det hele startet i 1914…
Allerede som 8. åring laget han fantasifulle
tegninger av sydhavsøyer og han hadde
bestemt seg for å bli
«oppdagelsesreisende».
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Steingata 7
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
1933
Etter fullført artium begynte Thor å studere
biologi og geografi ved Universitetet i Oslo.
Her kom han i kontakt med Bjarne Kroepelien,
som senere skulle spille en stor rolle i Thors
liv.
Bjarne Kroepelien (født 3. mai 1890, død
1966) var en norsk vinhandler, som er mest
kjent for sin store boksamling om de
polynesiske øyene. Det var denne
boksamlingen som for alvor vekket Thor
Heyerdahls interesse for Polynesia og som
inspirerte de første teoriene om kontakten
mellom disse øyene og Sør-Amerika.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
1936
Julaften 1936 giftet Thor seg med Liv, og
første juledag dro de av sted med tog, først
til Marseille så med passasjerbåt over
Atlanterhavet, gjennom Panamakanalen,
videre over Stillehavet til Tahiti og Fatu
Hiva. I samarbeid med zoologisk fakultet
ved Universitetet i Oslo var dette den første
studiereisen til Polynesia. Formålet med
ekspedisjonen var å undersøke hvordan
dyreartene kunne ha nådd ut til en øde
stillehavsøy.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Program
Lag din egen bok om Thor Heyerdahl. Tegn en fin forside på
boka.
Tegn hvordan du tror det ser ut på en sydhavsøy. Fargelegg
tett i tett, og få med så mange detaljer som mulig. Bruk
gjerne barnetegningene til Thor Heyerdahl som inspirasjon.
Bruk en hel side eller en dobbeltside i Thor Heyerdalboka di.
Finn ut fakta om Polynesia, og skriv dette inn i Thor
Heyerdahlboka di.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Oppgaver
Thor var opptatt av dyr og insekter. Ta en tur ut i naturen, og
prøv å fang småkryp med hov eller andre hjelpemidler.
Hvilke dyrearter finnes i Polynesia?
Hvordan tror du disse dyreartene har kommet til en øde øy?
Svarene på disse to spørsmålene skriver du inn i boka di.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
1939 - 1940
Da Thor Heyerdahl kom tilbake fra Polynesia forlot han
Universitetet i Oslo og gikk samtidig over fra å studere dyreog planteliv til å studere et beslektet område; hvordan
fortidens primitive sjøfarere kunne ha seilt over havet i åpne
fartøy. I 1939 reiste han til Britisk Columbia hvor han fikk
studieplass ved museet i Victoria. Her lærte han om
indianerne på nordvestkysten og deres kultur. I løpet av
oppholdet dro Heyerdahl også ut for bo sammen med
indianerne. I årene 1939–1940 levde han blant Kwakiutlindianerne i Britisk Columbia. Disse ekspedisjonene skulle få
en sterk innvirkning på livet hans. Han la merke til at
plantelivet, vindene og havstrømmene antydet at Polynesia
kunne være befolket fra Sør-Amerika, og ikke Asia. Lokal
muntlig tradisjon antydet det samme. Etter disse
ekspedisjonene utviklet han denne teorien i boken
«American Indians in the Pacific».
Tradisjonelt hus og totempæl til Kwakiutl-indianerne i Britisk Columbia.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
1942 - 1945
Ved utbruddet til 2. verdens krig
returnerte Heyerdahl til Norge, og
meldte seg frivillig til de ”Frie
Nordmenns Kreftene”, og ble etter
hvert sendt til Finnmark hvor han
deltok i en norsk fallskjermtropp.
Under andre verdenskrig ble han
utdannet ved «Little Norway» i
Canada, senere tilsluttet
fallskjermkompaniet ved den norske
brigaden i Skottland. Vinteren
1944–45 deltok han som løytnant i
de norske styrkene i Finnmark.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Little Norway
Hvis du vil se en liten film fra «Little Norway»
kan du klikke her:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xLJwzHVpFqI
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Kon Tiki
1947 ble balsaflåten Kon-Tiki sjøsatt; oppkalt etter en
legendarisk sjøfarende solkonge som ble tilbedt både i det
gamle Inkariket og øyene i Polynesia.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Kon Tiki
Flåten heiste seil utenfor Callao havn i Peru med et
mannskap på seks. Sammen med Thor var det fire
andre nordmenn, Herman Watzinger, Knut
Haugland, Torstein Raaby og Erik Hesselberg og
svensken Bengt Danielsson. I løpet av 101 døgn
seilte flåten ca. 8000 km over det åpne Stillehavet
og strandet på atollen Raroia i Tuamotuarkipelet.
Reisen gjorde datidens syn på balsaflåter til
skamme og beviste at Polynesia lå vel innenfor
rekkevidden til fortidens søramerikanske sjøfarere
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Kon Tiki
En filmsnutt om Kon-Tiki finnes her:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bx20hi374as
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Kon Tiki
Og en liten en der Thor Heyerdahl er tett på en hval
ligger her:
http://www.youtube.com/watch?v=Joem9SKS3LY&feature=player_detailpage
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Kon Tiki
Her ligger traileren til filmen Kon tiki fra 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=rUnmjQJH
RP4&feature=player_embedded
Noen oppgaver om indianere, Little Norway og Kon tiki:
Lag en mini – Kon-Tiki sammen med klassen din. Bruk
materiale som flyter. Husk flagg, og å male på symbolet for
Tiki på flagget. Lag en utstilling i klassen med alle flåtene. Vi
anbefaler at dere lager disse i grupper på 3 – 5 elever.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Oppgaver
Lag en militær hinderløype inspirert av hvordan de trente i
«Little Norway». Denne øvelsen kan være lurt å gjøre i
gymtimen.
Lag en mini-totempæl. Bruk en tom dorull eller tørkerull,
som du maler indianermønster på. Tips. Kanskje skolen du
går på, kan lage en felles utstilling med totempæler og
mini-flåter?!
Skriv en fakta tekst i boka di om Kon- Tiki. Husk overskrift.
Tegn en tegning til. Læreren din bestemmer lengden på
teksten.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
1952
Som følge av suksessen til Kon-Tiki
Ekspedisjonen, organiserte og ledet
Heyerdahl den norskarkeologiske
ekspedisjonen til Galapagosøyene. Mange
vitenskapsmenn hadde vært på øyene
tidligere (bl.a. Darwin), men ingen
arkeolog. Ekspedisjonen bekreftet at det
gjennom tidene hadde funnet sted flere
besøk fra før-columbiansk Sør-Amerika til
øyene i Galapagosgruppen. Det viste seg
også at permanent bosetning på øya var
umulig fordi det bare var mulig å finne
drikkevann i regntiden. Med Galapagosekspedisjonen ble søramerikansk
arkeologi for første gang trukket langt ut i
Stillehavet.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
1955 - 1956
I 1955 la Heyerdahl ut på en
ettårig ekspedisjon til
Påskeøya og de østlige deler
av Polynesia. På Påskeøya
finnes overalt i det åpne
landskapet kolossale
statuer og steinmurer av
ukjent opprinnelse. Disse
byggverkene var ifølge den
polynesiske befolkningen
reist av et tidligere folkeferd
som kom til øya.
Utgravninger avslørte at de
berømte kjempehodene var
høye statuer med enorme
kropper og armer begravd
opp til halsen i vindblåst
sand fra det eroderte
landskap omkring.
En liten film fra Påskeøya
finner du her:
http://www.bradshawfoundatio
n.com/thor/
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Ra I og II
Ra ble sjøsatt våren 1969 i den
gamle føniske havnebyen Safi i
Marokko. For å bevise at folk fra
forskjellige nasjoner kan
samarbeide under stress og
vanskelige forhold, valgte
Heyerdahl et mannskap på syv
menn fra syv nasjoner og seilte
til sjøs under De Forente
Nasjoners flagg. Ra seilte
vestover med passatvinden og
den nordekvatorianske
havstrømmen.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Ra I og II
Sivbuntene viste seg utrolig
flytedyktige. Til tross for
brukket roråre og dårlig vær
tilbakela Ra 5000 kilometer
på åtte uker, før tapet av
sivbuntene på styrbordside
fikk Heyerdahl til å avbryte
eksperimentet.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Ra I og II
Kunne det være slik at ikke bare balsaflåter, men også sivbåter kunne ha
brakt mennesker over større havområder?
Ti måneder etter "Ra I" ble "Ra II" sjøsatt i Marokko og seilte de 6.100
kilometerne til Barbados på 57 dager.
Ra og Ra II ble oppkalt etter solguden Ra og seilte under FN-flagg. Thor
Heyerdahl skrev også bok om Ra-ekspedisjonene, og filmen ble nominert
til Oscar. Ekspedisjonen ble verdenskjent!
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Ra I og II
En liten filmsnutt om Ra 1 finner du her:
http://www.youtube.com/watch?v=414bk-6t0n8&feature=player_detailpage
Oppgaver om Påskeøya, Galapagos og Ra
Lag en figur i plastelina, leire eller tre som er inspirert av
figurene på Påskeøya. Disse kan utstilles sammen med
mini-flåtene og totempælene.
Skriv en faktatekst i boka di om Påskeøya. Lag en tegning
som illustrerer det du har skrevet om.
Tegn en tegning i boka di av Ra. Husk overskrift.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Oppgaver
Skriv om det unike dyrelivet på Galapagos.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Tigris
I 1977 bygde Heyerdahl sitt største sivskip, "Tigris", og
gjennomførte en ekspedisjon fra Irak til Persiabukta og ut i
Det indiske hav. Videre gikk turen til Pakistan og over Det
indiske hav til Afrika. Reisen endte i Djibouti da
ekspedisjonen var omgitt av krig på alle kanter, og
ekspedisjonsmedlemmene besluttet å brenne båten.
Ekspedisjonsmedlemmene sendte samtidig ut en enstemmig
appell til FN om å stoppe våpenleveransene til
utviklingslandene i en del av verden som hadde lagt
grunnlaget for vår egen sivilisasjon.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Tigris
Tigris hadde i motsetning til Kon-Tiki og de to andre Ra båtene
seilt til forutbestemte havner uavhengig av vind og
strømforhold, og lå fremdeles høyt nok på sjøen til å ende i
flammer.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Tigris
En film om Tigris finner du her:
http://www.youtube.com/watch?v=fDuXClOX02c&feature=player_detailpage
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Tangaroa
Tangaroa-ekspedisjonen var bygget på tre
grunnpilarer: Forskning, undervisning og
formidling. Målet med ekspedisjonen var
å videreføre arven etter Thor Heyerdahl
ved å teste førhistorisk navigasjon,
markere norsk ekspedisjonskultur og
forske på marin forurensing.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Tangaroa
Balsaflåten Tangaroa ble bygget i Peru, og de seks
ekspedisjonsmedlemmene seilte den 8500 km over Stillehavet
i Kon-Tikis kjølvann til Polynesia. Balsastokkene ble hentet fra
Ecuador, i nærheten av byen Quevedo, omtrent på samme
sted som Thor Heyerdahl fant tømmeret i 1947. Tømmeret ble
fløtet ned til kysten og storbyen Guayaquil. Derfra ble det
fraktet til Peru og havnebyen Callao, hvor flåten skulle bygges.
I februar 2006 startet selve ekspedisjonen i Ecuador. 28.april
skulle flåten være klar til sjøsetting i Peru. 100 døgn senere
håpet mannskapet på å kunne seile til havn på Tahiti.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Tangaroa
En film om Tangaroa finner du her:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=29waAjmbO2w
Oppgaver fra hele teksten:
Skriv en faktatekst om Tigris i boka di.
Presentasjonen kan lages individuelt eller i gruppe, dette
bestemmer læreren din. Læreren din gir deg
vurderingskriteriene.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
Oppgaver
Lag en muntlig presentasjon. Velg deg et av emnene vi har
jobbet med; barndommen til Thor Heyerdahl, Polynesia,
Kwakiuthi-indianerne, Kon Tiki, Påskeøya, Galapagosøyene,
Ra eller Tigris.
100 år siden Thor Heyerdahls fødsel
2002
Thor Heyerdahl døde 18. april 2002. Han ble bisatt i Oslo
domkirke 26. april. Til stede ved bisettelsen var i tillegg til
familien og nære venner blant annet kong Harald og dronning
Sonja og flere representanter fra det offentlige Norge.
Heyerdahls urne er satt ned på familiens gods i Colla Micheri i
Italia.

similar documents