جستجو در پايگاه‌هاي اطلاعاتي فارسي

Report
‫بازيابي اطالعات در کتابخانه‬
‫انواع مدارک موجود در کتابخانه‬
‫ منابع چاپي‬‫‪ -‬کتاب‪ ،‬نشريات‪ ،‬پايان‌نامه‪ ،‬استاندارد‪ ،‬ثبت اختراع و ‪...‬‬
‫ منابع الکترونيکي (آنالين)‬‫‪ -‬کتاب‪ ،‬نشريات‪ ،‬پايان‌نامه‪ ،‬استاندارد‪ ،‬ثبت اختراع و ‪...‬‬
‫‪3‬‬
‫ق)‬
‫‪ -‬جستجو در منابع چاپي از طريق نرم افزار کتابخانه (پيام مشر ‌‬
‫‪http://library.iut.ac.ir‬‬
‫ي‬
‫‪ -‬جستجو در منابع الکترونيک از طريق وب‌سايت کتابخانه مرکز ‌‬
‫‪http://lib.iut.ac.ir‬‬
‫براي جستجو نيازي به وارد کردن نام کاربري و رمز عبور نيست‪.‬‬
‫براي رزرو کردن‪ ،‬تمديد‬
‫کتاب‌ها و بررس ي فايل‬
‫خود با وارد کردن نام‬
‫کاربري و رمز عبور از اين‬
‫امکانات استفاده نماييد‪.‬‬
‫جستجو در نرم افزار کتابخانه‬
‫• جستجوي سريع‪ :‬اين روش براي جستجوي سريع بر روي فيلدهاي پركاربرد مانند عنوان‪،‬‬
‫نويسنده و موضوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد‪.‬‬
‫• جستجوي ساده و پيشرفته‪ :‬در اين روش مي توان شرايط جستجو را به صورت تركيب‬
‫منطقي ساير عبارت‌هاي جستجو تعيين نمود‪.‬‬
‫• جستجوي بين كتابخانه‌اي‪ :‬در اين روش امكان جستجوي مدارك در بين تمام كتابخانه‌هاي‬
‫تحت پوشش نرم‌افزار پيام وجود دارد‪.‬‬
‫ي‬
‫وب‌سايت کتابخانه مرکز ‌‬
‫ بازيابي اطالعات ‌از محيط وب گاهي ساده ‌و لذت‌بخش ‌و گاهي‬‫دشوار ‌و نااميد كننده است‪.‬‬
‫‌‬
‫ي ‌از ريزش کاذب د ‌ر‬
‫ي موفق ‌و جلوگير ‌‬
‫ براي انجام يک جستجو ‌‬‫در پايگاه‌هاي اطالعاتي جستج ‌و نمود‪.‬‬
‫بازيابي اطالعات‪ ،‬مي‌توان ‌‬
‫بيشتر با محيط‌هاي الکترونيکي ناشران ‌و پايگاه‌هاي‬
‫‌‬
‫ با آشنايي‬‫ي دقيق ‌و صحيح‪ ،‬مي‌توان به‌راحتي نتايج‬
‫اطالعاتي ‌و جستجو ‌‬
‫دلخواه را به‌دست آورد‪.‬‬
‫روش‌هاي بازيابي اطالعات در وب‬
‫• وارد کردن نشاني اينترنتي سايت مورد نظر‬
‫در موتورهاي کاوش )‪(search engines‬‬
‫• جستج ‌و ‌‬
‫در پايگاه‌هاي اطالعاتي )‪)Databases‬‬
‫• جستج ‌و ‌‬
‫ساير صفحات وب (كاربران را ‌از صفحه‌اي به صفحه‬
‫در ‌‬
‫• ورود به پيوندهاي (‪ )links‬موجود ‌‬
‫ديگر هدايت مي‌كند)‬
‫‌‬
‫انواع پايگاه‌هاي اطالعاتي الکترونيکي‬
‫• پايگاه‌هاي رايگان )‪(Free‬‬
‫– پايگاه‌هاي فارس ي‬
‫– پايگاه‌هاي التين‬
‫• منابعي که براي دسترس ي به آنها بايد هزينه پرداخت نمود‬
‫– پايگاه‌هاي فارس ي‬
‫– پايگاه‌هاي التين‬
‫جستجو در منابع الکترونيکي دانشگاه‬
‫منابع الکترونيک‬
‫دو دسته از منابع الکترونيکي توسط دانشگاه خريداري شده است‪:‬‬
‫الف) منابع تمام متن شامل ناشران الکترونيکي‪.‬‬
‫‪Science Direct, Springer, IEEE, ASME, ….‬‬
‫ب) منابع چکيده‬
‫… ‪SCOPUS, ISI, Engineering Village,‬‬
‫جستجو در ناشرين تمام متن‬
‫با انتخاب اين‬
‫گزينه‪ ،‬امکان‬
‫جستجو در‬
‫سايت ناشران‬
‫الکترونيکي که‬
‫متن کامل‬
‫مقاالت را مي‬
‫دهند‪ ،‬فراهم‬
‫مي‌شود‬
‫جستجو در پايگاه‌هاي اطالعاتي کتاب‌شناختي‬
‫با انتخاب اين‬
‫گزينه‪ ،‬امکان‬
‫جستجو در‬
‫پايگاه‌هاي‬
‫اطالعاتي که‬
‫چکيده‬
‫مي‌دهند‪،‬‬
‫فراهم مي‌شود‪.‬‬
‫جستجو در پايگاه‌هاي اطالعاتي فارس ي‬
‫با انتخاب اين‬
‫گزينه‪ ،‬امکان‬
‫جستجو در‬
‫پايگاه‌هاي‬
‫اطالعاتي‬
‫فارس ي فراهم‬
‫مي‌شود‪.‬‬
‫معرفي چند نمونه از پايگاه‌ها و‬
‫ناشران علمي معتبر‬
‫پايگاه تخصص ي انجمن مهندسان مکانيک آمريکا‬
American Society of Mechanical Engineers
(ASME)
‫‪ASME‬‬
‫‪ American Society of Mechanical Engineers‬وب سايت انجمن مهندسان‬
‫در سال ‪ 1880‬تاسيس گرديد‪ ASME .‬شامل سه‬
‫مکانيک آمريکا است که ‌‬
‫دسته ‌از منابع است‪:‬‬
‫• متن کامل مقاالت مجالت ‪‌ ASME‬از سال ‪ 1990‬تا زمان حاضر‬
‫• مقاالت کنفرانسها ‌از سال ‪ 2002‬تا زمان حاضر‬
‫• کتاب‌هاي الکترونيکي ‌از سال ‪ 1999‬تا زمان حاضر‬
‫آنچه که در حال حاضر در دسترس دانشگاه‌های ايران مي‌باشد‪ ،‬متن کامل بيش از‬
‫‪ 30000‬مقاله از ‪ 24‬عنوان مجله است‬
‫براي جستجو در اين بانک اطالعاتي‪ ،‬به آدرس ‪ www.asmedl.org‬رفته و در تب‬
‫باالي صفحه‪ ،‬گزينه ‪ search‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫در قسمت ‪ ،Select Journals‬با انتخاب گزينة ‪All Digital Journal Papers‬‬
‫‌‬
‫هر يك ‌از عناوين‬
‫جستجوي‌ خود را در كل مجالت مجموعه انجام دهيد‪ .‬با انتخاب ‌‬
‫در همان عنوان انجام مي‌شود‪ .‬براي انتخاب بيش ‌از يك‬
‫ي شما فقط ‌‬
‫مجموعه‪ ،‬جستجو ‌‬
‫عنوان‪ ،‬كليد ‪ Ctrl‬را نگه داشته ‌و روي عناوين دلخواه كليك نماييد‪.‬‬
‫در فيلدهاي مورد‬
‫ي خود را ‌‬
‫در جعبه‌هاي جستجو‪ ،‬كليدواژه‌هاي خود را وارد كرده ‌و جستجو ‌‬
‫‌‬
‫نظر ‌از قبيل … ‪ Abstract, Author, Title,‬محدود كنيد‪ Hitlist Sorting Options .‬نحوة نمايش‬
‫‌‬
‫نتايج را ‌بر اساس ترتيب زماني يا ‌بر اساس ميزان ارتباط كليدواژه با نتايج مشخص می کند‪.‬‬
‫هر‬
‫در ‌‬
‫هر صفحه را از ‪ 5‬تا ‪ 50‬ركورد ‌‬
‫در ‌‬
‫‪ Records per Page‬تعداد نتايج نمايش داده شده ‌‬
‫صفحه مشخص مي‌كند‪.‬‬
‫در شکل زي ‌ر‬
‫جستجو وجود دارد ‌‬
‫‌‬
‫فيلدهايي که امکان استفاده ‌از آنها براي محدود کردن‬
‫مشخص است‪ .‬براي مثال با انتخاب فيلد ‪ ،Title‬فقط رکوردهايي بازيابي مي شود که‬
‫در عنوان مقاله وجود داشته باشد ‌و با انتخاب گزينه‬
‫کليدواژه شما ‌‬
‫جستجو ‌بر اساس نام نويسنده فراهم مي شود‪.‬‬
‫‌‬
‫‪Author‬‬
‫امکان‬
‫نظر زماني محدود‬
‫ي خود را ‌از ‌‬
‫در قسمت ‪ ،Publication Date Range‬مي‌توانيد جستجو ‌‬
‫‌‬
‫جستجو به شماره خاص ي ‌از‬
‫‌‬
‫در قسمت ‪ Volume/Issue Range‬امکان محدود کردن‬
‫كنيد ‌و ‌‬
‫يک مجله وجود دارد‪.‬‬
‫صفحه نتايج‬
‫در صفحة نتايج عنوان مقاله‪ ،‬اسم نويسنده هاي مقاله ‌و منبع مقاله را مشاهده مي‌كنيد‪.‬‬
‫‌‬
‫هر مقاله‪ ،‬به چكيدة مقاله ‌و ليست منابع ‌و مآخذ آن مقاله‬
‫با كليك كردن روي عنوان ‌‬
‫دسترس ي پيدا مي‌كنيد‪ .‬براي دسترس ي به متن كامل مقاله گزينة ‪ PDF‬يا‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪Html‬‬
‫را انتخاب‬
‫در باالي صفحه نتايج‪ ،‬گزينه ‪ refine your search‬به شما امكان محدود كردن نتايج‬
‫‌‬
‫ديگر محدود نماييد‪.‬‬
‫جستج ‌و را مي‌دهد‪ .‬مث ‌ال مي توانيد جستجوي‌ خود را با يک کليدواژه ‌‬
‫در صفحه نتايج ‌و سپس انتخاب گزينه‬
‫نياز ‌‬
‫با انتخاب ركوردهاي مورد ‌‬
‫‪Selected Articles‬‬
‫در محيط هايي از‬
‫نياز ‌‬
‫‪ Choose Action for‬امکان ارسال رکوردهاي مورد ‌‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫قبيل ‪Endnote‬‬
‫مرور مجالت‬
‫براي مرو ‌ر مجالت مجموعه‪ ،‬گزينة‬
‫‪Journals‬‬
‫هر‬
‫را انتخاب كنيد‪ .‬با انتخاب ‌‬
‫ي ‌از مجله را مشاهده نمود ‌و به فهرست مندرجات ‌و متن‬
‫عنوان ‌مي‌توان جزئيات بيشتر ‌‬
‫در يک شماره خاص ‌از مجله يا‬
‫هر مجله دسترس ي پيدا کرد‪ .‬همچنين جستج ‌و ‌‬
‫كامل مقاالت ‌‬
‫پذير است‪ .‬گزينه‬
‫در همه شماره هاي آن مجله امکان ‌‬
‫‌‬
‫‪Available Volume List‬‬
‫در دسترس مي باشد را نشان مي دهد‪.‬‬
‫شماره هاي آنالين مجله که ‌‬
‫ليست‬
‫پايگاه اطالعاتي ‪Science Direct‬‬
‫(موتور جستجوي ناشر معتبر علمي ‪)Elsevier‬‬
‫‪Science Direct‬‬
‫ناشر چند رسانه اي پيشرو‌ مي باشد که محصوالت ‌و خدمات‬
‫شرکت ‪ Elsevier‬يک ‌‬
‫در بخش‬
‫اسر دنيا گسترش داده است‪ .‬اين شركت ‌‬
‫در سر ‌‬
‫خود را به صورت آنالين ‌‬
‫علوم‪ ،‬تكنولوژي ‌و علوم اجتماعي پايگاه هايي از قبيل ‪Science Direct, Scopus,‬‬
‫‪ Scirus, Engineering village, SciVal‬را ارائه داده است‪.‬‬
‫در پايگاه اطالعاتي ‪ ،SD‬به آدرس ‪ww.sciencedirect.com‬مراجعه كنيد‪.‬‬
‫براي جستج ‌و ‌‬
‫اگر اين پايگاه توسط يک موسسه يا سازمان خريداري‌ نشده باشد‪ ،‬امكان جستج ‌و ‌و‬
‫‌‬
‫ذير‬
‫دسترس ي به چكيدهها وجود دارد؛ ولي دسترس ي به متن كامل مقاالت ‌و يا كتابها امكانپ ‌‬
‫نمي باشد‪.‬‬
‫در صفحه اول‪ ،‬گزينه‬
‫‌‬
‫‪Register‬‬
‫در اين پايگاه‪‌ ،‬از‬
‫را انتخاب ‌و با تكميل فرم ثبت نام ‌‬
‫امکاناتي مانند ذخيره کردن جستجوها‪ ،‬ايجاد ليستي ‌از نشريات مورد عالقه‪ ،‬سيستم‬
‫آگاهي رساني‬
‫)‪(Alerts‬‬
‫ذكر است كه‬
‫‌و ايجاد تاريخچه جستج ‌و استفاده نماييد‪ .‬قابل ‌‬
‫در اين قسمت‪ ،‬امكان استفاده ‌از مقاالتي كه توسط سازمان يا دانشگاه متبوع‬
‫عضويت ‌‬
‫در مراجعات بعدي با انتخاب گزينه ‪‌ Login‬و وارد‬
‫خريداري‌ نشده اند را فراهم نمي كند‪‌ .‬‬
‫مز عبو ‌ر خود مي توان ‌از امكانات اين قسمت استفاده نمود‪.‬‬
‫ي ‌و ر ‌‬
‫كردن شناسه كاربر ‌‬
‫جستجو بر اساس كليدواژه‬
‫جستجو ‌بر اساس كليد واژه به سه روش صورت مي‌پذيرد‪:‬‬
‫‌‬
‫‪-Quick Search‬‬
‫‪-Advanced Search‬‬
‫‪- Expert Search‬‬
‫‪ Quick Search‬يا جستجوي سريع‬
‫در اينجا‪ ،‬امكان‬
‫در صفحه اول‌ اين پايگاه‪ ،‬کلمه يا عبارت جستجوي‌ خود را وارد كنيد‪‌ .‬‬
‫‌‬
‫در فيلدهاي مختلف وجود ندارد‪ .‬چنانچه بخواهيد كليد واژه‌ها‬
‫محدود كردن جستج ‌و ‌‬
‫در گيومه ‌و يا کروشه قر ‌ار دهيد‪ .‬همچنين‬
‫دركنار هم جستج ‌و شوند‪ ،‬بايد آنها را ‌‬
‫‌‬
‫الزاما‌‬
‫نيز فراهم است‪.‬‬
‫امكان جستج ‌و در ‪‌ Image‬‬
‫‪ Advanced Search‬يا جستجوي پيشرفته‬
‫در گوشه سمت‬
‫با انتخاب گزينة ‪ Search‬د ‌ر باالي صفحه ‌و يا انتخاب ‪‌ Advanced Search‬‬
‫راست صفحه‪ ،‬وارد صفحه جستجوي‌ پيشرفته شويد‪.‬‬
‫در اين صفحه جستجوي‌ پيشرفته مي توان يكي ‌از گزينه هاي‬
‫‌‬
‫‪All Sources, Journals,‬‬
‫تصاوير جستجوي‌‬
‫‌‬
‫در همه منابع‪ ،‬مجالت‪ ،‬كتاب ها ‌و‬
‫‪ Books, Images‬را انتخاب ‌و به ترتيب ‌‬
‫خود را انجام داد‪.‬‬
‫در قسمت ‪ Search‬مي توان با استفاده ‌از فيلدهاي مختلف ‌از قبيل‬
‫‌‬
‫‪Authors, Journal‬‬
‫در عنوان‪ ،‬چكيده‪ ،‬نام مجله ‌و غيره محدود كرد‪.‬‬
‫‪Name Title, Abstract,‬جستجوي‌ خود را ‌‬
‫‪ Expert Search‬يا جستجوي خبره‬
‫در جستجوي‌ خبره‪ ،‬عالوه ‌بر قابليت هاي جستجوي‌ پيشرفته‪ ،‬امکان فرمول‌ بندي هاي‬
‫• ‌‬
‫انتز براي راهبردهاي جستجوي‌ متفاوت ‌و ترکيب منطقي‬
‫خاص ‌و ترکيبي مانند استفاده ‌از پر ‌‬
‫ي پيشرفته‪ ،‬امكان‬
‫نيز مانند جستجو ‌‬
‫ي خبره ‌‬
‫در جستجو ‌‬
‫نظر است‪‌ .‬‬
‫آنها با عملگرهاي بولي مد ‌‬
‫تصاوير وجود دارد‪ .‬به مثالهاي ز ‌ير براي وارد كردن كليدواژه‬
‫‌‬
‫در مجالت‪ ،‬كتاب ها ‌و‬
‫جستج ‌و ‌‬
‫ي خبره توجه كنيد‪.‬‬
‫در جستجو ‌‬
‫هاي ‌‬
‫"‪• "kidney disease" OR "renal failure‬‬
‫)‪• morphine AND (ganglia OR tumor‬‬
‫مشاهده نتايج‬
‫هر ركورد اطالعات‬
‫در ‌‬
‫در صفحه نتايج‪ ،‬ليست ركوردهاي بازيابي شده را مشاهده مي كنيد‪‌ .‬‬
‫‌‬
‫کتابشناختي مقاله شامل عنوان مقاله‪ ،‬نويسنده‪ ،‬منبع آن ‌و لينكهاي‬
‫‪Show‬و‬
‫‪Related Articles‬‬
‫‪Preview, PDF‬‬
‫هر مقاله‪ ،‬چكيده ‌و‬
‫مشاهده مي‌شود‪ .‬با انتخاب عنوان ‌‬
‫اطالعات كتابشناختي مقاله‪ ،‬رئوس مطالب‪ ،‬تصاوير‪ ،‬اشکال‪ ،‬جداول‌ ‌و مرجع هاي مقاله‬
‫تصاوير ‌و جداول‌ ‌و منابع ‌و‬
‫‌‬
‫را مشاهده مي‌كنيد‪ .‬با انتخاب گزينه ‪ ،Preview‬چکيده مقاله‪،‬‬
‫مآخذ مقاله نمايش داده مي شود‪ .‬لينك ‪ PDF‬متن كامل مقاله را به فرمت ‪ pdf‬ارائه مي‌دهد‬
‫‌و گزينه ‪ Related Articles‬مقاالت مرتبط با آن مقاله را ليست مي کند‪.‬‬
‫جستجو را با استفاده ‌از‬
‫‌‬
‫در کادر ‪Search Within Results‬مي توان نتايج‬
‫در صفحه نتايج‪‌ ،‬‬
‫‌‬
‫در‬
‫كليدواژه هاي ديگر‪ ،‬محدود كرد‪ .‬گزينه ‪Refine Results‬امکان محدود کردن نتايج ‌‬
‫دسته بنديهاي مختلف مانند نوع مدرک‪ ،‬نام کتاب يا مجله‪ ،‬عنوان مقاله‪ ،‬نام نويسنده‪،‬‬
‫هر دسته ‌و انتخاب ‪ Limit To‬نتايج خود را به‬
‫انتشار و ‪ ...‬را فراهم مي کند‪ .‬با انتخاب ‌‬
‫‌‬
‫سال‬
‫نظر را ‌از جستجوي‌ خود‬
‫دسته انتخاب شده محدود کنيد‪ .‬با انتخاب ‪ Exclude‬دسته مورد ‌‬
‫خارج نماييد‪.‬‬
‫• ‪ : Save this search‬با انتخاب اين گزينه‪ ،‬مي توانيد فرمول‌ جستجوي‌ خود را ذخيره‬
‫کنيد‪.‬‬
‫• ‪ : Save as Search Alert‬با انتخاب اين گزينه امكان استفاده ‌از سيستم‬
‫‪Alert‬‬
‫براي‬
‫جستجو با پست الكترونيكي به‬
‫‌‬
‫جستجوي‌ اتوماتيك ‌و متناوب فراهم مي شود ‌و نتيجه‬
‫در محيط ‪، SD‬‬
‫ذکر است که براي استفاده ‌از اين گزينه‪ ،‬حتما‌ ‌‬
‫اطالع شما مي رسد‪ .‬قابل ‌‬
‫ثبت نام کنيد‪.‬‬
‫يوتر‬
‫• ‪ :RSS Feed‬با استفاده ‌از اين سيستم‪ ،‬مي توانيد ‌از سيستم آگاهي رساني ‌بر روي كامپ ‌‬
‫ي شما اجرا ‌و به سيستم شما ارسال‬
‫خود استفاده كنيد تا به طو ‌ر اتوماتيك ‌و متناوب جستجو ‌‬
‫ي كه آن را بخواند نصب كرده ‌و يا‬
‫كامپيوتر نرم افزار ‌‬
‫‌‬
‫شود‪ .‬براي استفاده از ‪ RSS‬مي توان روي‬
‫‌از طريق وب‪ ،‬از سايت هاي وب ‪ RSS‬كمك گرفت‪.‬‬
‫در سيستم ‪ RSS‬به محض‬
‫در سيستم ‪ Alert‬آگاهي رساني ‌از طريق ايميل انجام مي گيرد ولي ‌‬
‫• ‌‬
‫روش شدن كامپيوتر‪ ،‬اطالعات جديد ارسال مي گردد‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :E-mail Articles‬با انتخاب اين گزينه رکوردهاي دلخواه را انتخاب ‌و با پست‬
‫ذکر است که فقط اطالعات‬
‫الکترونيکي براي خود يا ديگران ارسال نماييد‪ .‬قابل ‌‬
‫کتابشناختي مقاله به پست الکترونيکي ارسال مي شود‪.‬‬
‫• ‪ : Export Citations‬با انتخاب اين گزينه مي توانيد اطالعات کتابشناختي مقاالت‬
‫در محيطي مثل ‪ Endnote ،Word‬و ‪ ...‬ذخيره نماييد‪.‬‬
‫نظر خود را مديريت ‌و آنها را ‌‬
‫مورد ‌‬
‫مرور در ليست )‪(Browse‬‬
‫• با انتخاب گزينة ‪ ،Browse‬مي‌توان ليست مجالت ‌و كتابهاي تحت پوشش ‪ Science Direct‬را‬
‫هر عنوان‬
‫کنار ‌‬
‫در ‌‬
‫به تفكيك الفبائي ‌و موضوعي مشاهده نمود‪ .‬توجه داشته باشيد که ‌‬
‫سبز رنگ باشد نشان دهنده آن است که‬
‫مجله عالمت وجود دارد‪ .‬چنانچه اين عالمت ‌‬
‫ي‬
‫در محدوده سالي خريدار ‌‬
‫نظر قابل دسترس مي باشد (البته ‌‬
‫متن کامل مجله يا کتاب مورد ‌‬
‫شده) ‌و چنانچه اين عالمت سفيد رنگ باشد نشان دهنده آن است که متن كامل مجله يا‬
‫نظر قابل دسترس ي نيست‬
‫كتاب مورد ‌‬
‫راهبردهاي جستجو در ‪SD‬‬
‫• ‪ : And‬استفاده از اين عملگر بين دو واژه‪ ،‬رکوردهايي را بازيابي مي کند که هر دو واژه را‬
‫داشته باشند‪.‬‬
‫• ‪ : OR‬رکوردهايي را بازيابي مي کند که يکي از واژه ها و يا هر دو را داشته باشد‪ .‬همچنين براي‬
‫ترکيب واژه هاي مترادف يا اختصارات بکار مي رود‪.‬‬
‫• ‪ : And not‬براي حذف کردن يک واژة خاص از جستجو به کار مي رود‪ .‬هر گاه بين دو واژه‬
‫قرار گيرد رکوردهايي را بازيابي مي کند که کليد واژه اول را داشته باشد ولي کليد ‌واژة دوم را‬
‫نداشته باشد‪ .‬مثال‪tumor and not malignant :‬‬
‫•‬
‫‪ :w/n‬براي تعيين فاصله ميان واژه ها بدون در نظر گرفتن تقدم كلمات به کار مي رود‪ .‬به جاي ‪n‬‬
‫مي توان از رقم ‪ 1‬تا ‪ 255‬را قرار داد‪ .‬مثال‪ pain w/15 morphine :‬نتايجي را بازيابي مي كند كه دو‬
‫كلمه ‪ pain‬و ‪ morphine‬با فاصله ‪ 15‬كلمه از يكديگر قرار گرفته باشند‪.‬‬
‫• هنگام جستجو چنانچه کلمه مفردي را وارد کنيد شکل جمع و همچنين حالت مالکي کلمه را نيز‬
‫بازيابي مي کند‪ .‬مثال کلمة‬
‫‪ city‬براي شما‪ city, cities ،‬و ‪city’s‬‬
‫را جستجو مي کند‪ .‬البته سيستم‬
‫نمي تواند صورت جمع کلمات مفردي که به ”‪ “us‬يا ”‪ “is‬ختم مي شوند را پيدا کند‪ .‬مثال‬
‫چنانچه کلمة ‪ bonus‬را جستجو کنيد ‪ bonuses‬را بازيابي نمي کند‪.‬‬
‫جستجو حذف شوند‪.‬‬
‫‌‬
‫جستجو نمي باشند ‌و بايد ‌از‬
‫‌‬
‫• ‪ stop words‬ها کلماتي هستند که قابل‬
‫مانند … ‪since, so, of, about, by,‬‬
‫سطر تايپ‬
‫در يک ‌‬
‫دار يا با ‌ال نويس دارند‪ ،‬همه را ‌‬
‫• براي وارد کردن کلماتي که حروف ز ‌ير نويس ‌‬
‫کنيد‪ .‬مث ‌ال براي جستجوي‌ ‪H2O‬تايپ کنيد ‪H2O :‬‬
‫ي ‪ β‬وارد‬
‫اکتر انگليس ي آن را وارد کنيد‪ .‬مث ‌ال براي جستجو ‌‬
‫ي الفباي يوناني‪ ،‬کار ‌‬
‫• براي جستجو ‌‬
‫کنيد‪beta :‬‬
‫كوتاه سازي‌‪ :‬منظور‌ اين است که ريشه يک کلمه را وارد كرده تا با استفاده ‌از يکي ‌از نمادهاي‬
‫در پايگاه ‪،SD‬‬
‫کوتاه سازي‪ ،‬تمام کلمات هم ريشه با آن جستج ‌و شود‪ .‬نمادهاي کوتاه سازي‌ ‌‬
‫عبارتست از * ‌و ؟ ‪ .‬به اين نماد ها اصطاحا‌‪ Wildcard Character‬يا به اختصار‬
‫اكتر مي شود ‌و نماد ؟ جايگزين يك‬
‫‪ Wildcard‬می گويند‪ .‬نماد * جايگزين صفر‪ ،‬يك يا چند كار ‌‬
‫اكتر مي شود‪ .‬به عنوان مثال ‪ analy?e‬كلمات ‪ analyze‬يا ‪ analyse‬را بازيابي مي كند‪.‬‬
‫كار ‌‬
‫*‪Behave‬‬
‫كلمات‬
‫‪behavioural,‬‬
‫‪ behaviourism‬را بازيابي مي كند‪.‬‬
‫‪behavior,‬‬
‫‪behavior,‬‬
‫‪behave,‬‬
‫در انواع جستجوي‌ كليدواژه اي براي جستجوي‌ يك عبارت‪ ،‬بايد آن عبارت را داخل " " يا }{ قر ‌ار‬
‫• ‌‬
‫قر ‌ار‬
‫كنار هم ‌‬
‫در ‌‬
‫دهيد‪ .‬با وارد كردن "‪ "heart attack‬نتايجي بازيابي مي شود كه الزاما‌ اين د ‌و كلمه ‌‬
‫تاثير است‪ .‬براي مثال در جستجوي‌ ‪“heart-‬‬
‫در چنين جستجويي‪ ،‬عالئم نقطه گذاري‌ بي ‌‬
‫گرفته اند‪‌ .‬‬
‫در جستجوي‌‬
‫ودر نتايج بازيابي شده تفاوتي مشاهده نمي شود‪‌ .‬‬
‫”‪‌ attack‬از عالمت ‪ -‬چشم پوش ي شده ‌‬
‫انتظار را انجام نداده چرا که جستج ‌و برای‬
‫‌‬
‫عبارتي توسط گيومه‪ wildcard ،‬ها عملکرد مورد‬
‫حضور‌ اين گونه عاليم انجام می شود‪.‬‬
‫كنار هم قر ‌ار گرفته‬
‫در ‌‬
‫• با وارد كردن }‪ {heart attack‬نتايجي بازيابي مي شود كه الزاما‌ اين د ‌و كلمه ‌‬
‫باشند ولي عالئم نقطه گذاري‌ اهميت پيدا مي كند‪ .‬همچنين در چنين جستجويي‪ wildcard ،‬ها‬
‫انتظار را انجام می دهند‪.‬‬
‫‌‬
‫عملکرد مورد‬
‫در وب سايت کتابخانه مراجعه‬
‫براي استفاده بيشتر‪ ،‬به بخش راهنماهاي پايگاههاي اطالعاتي ‌‬
‫نماييد‪.‬‬

similar documents