Infra-X-net

Report
Infra-X-net
VERA Connectiviteitsdag
19/11/2014
Agenda
 Inleiding
 Aansluitingen en producten
 Prijsstrategie
 Voordelen
 Besluit
Inleiding - Historiek
 Kabel-/glasvezelnet eigendom van gemeenten en
steden
 LIPIS-deal (2008)
 Klanten voor Telenet
 Onderhoud en expertise kabelnet door Infrax
 Deel capaciteit/bandbreedte voor





Gemeenten
OCMW’s
Politie-/brandweerzones
Infrax
…
 Infra-X-net biedt dataverbindingen, telefonie en
internet op die gereserveerde bandbreedte
Inleiding - Werkingsgebied
Aansluitingen - Types
Hoofdsite(s)
FIBER
Redundant!
Nevensites
COAX
Aansluitingen - Snelheden
Klassieke LAN
1/4mbit/s
Coax INT
10/40mbit/s
Coax LAN
10/40mbit/s
Fiber INT
100mbit/s
Fiber LAN
1gbit/s
Aansluitingen - Resultaat
Nevensite A
Hoofdsite
Nevensite B
Nevensite D
Nevensite C
Productoverzicht
 Infra-LAN-net
 Datacommunicatie tussen sites
 Infra-INT-net
 Breedbandinternet
 Infra-TEL-net
 Vaste telefonie
Toetreden = LAN+INT+TEL
Extra mogelijkheden




Verbinding met derde partijen (RR, KSZ,…)
Zuivere internetverbindingen voor scholen, bibliotheken,…
Mobiele telefonie via groepsaankoop
…
Missie
=
Meer voor minder
=
Sneller en goedkoper
Prijsstrategie
 Vaste maandelijkse fee via Infrax
 Bevroren beeld
 Gebaseerd op capaciteit en aantal locaties
 Packs
 Belminuten via operator (nu Colt)
 3 jaarlijkse aanbestedingen
 Onderhandeling met grote volumes
 Wegval abonnementen
 Explore, internet,…
 Lijnen, nummerreeksen,…
Voordelen
 Eén groot virtueel AC
 Snelheden 10-100x hoger dan wat betaalbaar is
op de markt
 Mogelijkheden tot optimalisatie IT, telefonie,
prikklokken, infoborden,…
 Maatwerk
 SLA + monitoring + wachtdienst 24/7
 Aanspreekpunt = ingenieur
 Significante daling telecommunicatiekost
Eén telecomefficiënt virtueel AC
Private
digitale
snelweg
Efficiënt
Maatwerk
Daling
kosten

similar documents