Overskrift (MetaUM str. 30)

Report
Overskrift (MetaUM str. 30)
Underoverskrift (MetaUM str. 16)
Norge 2013
Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen – Danmarks Ambassade i Oslo
Hvorfor Norge?
•
Norge er et af verdens rigeste lande med en købedygtig og kvalitetsbevidst
befolkning på godt 5 mio.
•
Norge er nok et af de lettest tilgængelige eksportmarkeder for danske eksportører
•
Vi forstår hinanden uden større problemer
•
Der er adskillige flyafgange dagligt til og fra København, Aarhus, Aalborg og
Billund - og daglig færgefart til og fra København, Frederikshavn og Hirtshals
•
Norge er ikke medlem af EU, men deltager i EØS-samarbejdet i det indre marked
og er omfattet af EU-lovgivningen på dette område. Følger således i stort omfang
EUs regler og regulativer - dog ikke for landbrugsvarer
•
Danskere og danske produkter og tjenesteydelser er meget vellidte i Norge
økonomi og købekraft
•
Norge er mindre påvirket af den finansielle uro end andre lande i Europa, men
uroen begynder at give dønninger i Norge.
•
Den økonomiske vækst endte på 3 % i 2012 – og tilsvarende niveau
forventedes i 2013, men med en vækst på 0,6 % i 1. kvartal og kun 0,2 % i 2.
kvartal, er der rejst røde flag i Norge – og vækstforventningerne er nedjusteret
til 2,5 % for året som helhed. Den svage vækst skyldes bl.a. faldende
investeringer i industrien og faldende eksport.
•
Inflationen, der i 2012 endte på godt 1 %, forventes at forblive moderat på kort
sigt, men en svagere norsk kronekurs – 7-8 % lavere end for end for et års tid
siden - vil resultere i prisstigninger på importerede produkter og således
medføre en stigende inflation – og indikationer peger allerede på 2 % for 2013.
•
BNP pr. capita var USD 99.316 i 2012 ifølge Valutafonden - altså 79% højere
end Danmarks
økonomi og købekraft
•
Lønfremgangen blev i 2012 fastsat ved regeringsindgreb til 4,2 % i gennemsnit heraf 5 % i olie-og gassektoren. For 2013 forventes et noget lavere niveau
•
Statsbudgettet på NOK 1.037 mia. har bl.a. fokus på infrastrukturudvikling,
forskning, samfundssikkerhed og beredskab.
•
Statens Pensionsfond – populært kaldet Oliefonden - er på NOK 4.500 mia.
•
4% afkast fra fonden kan benyttes til at støtte statsbudgettet, men i 2014oplægget lægger statsministeren op til kun at anvende 3 %.
Politisk stabilitet
•
Statsminister Jens Stoltenberg fra Arbejderpartiet leder en koalitionsregering
også bestående af Socialistisk Venstreparti og Senterpartiet.
•
Der skal være Stortingsvalg til september i år – og i henhold til
meningsmålingerne vurderes der et skift i borgerlig retning – i så fald under
ledelse af Højre – formodentlig sammen med eller støttet af Fremskridtspartiet.
•
Der hersker dog meget stor stabilitet på den politiske scene - så uanset
hvilken fløj, der får magten, forventes der ikke at ske de store ændringer i den
førte politik i forhold til erhvervsklimaet.
Udfordringer og flaskehalse
•
Norges geografi betyder at forretningsbesøg og distribution er varer er både
tids- og omkostningskrævende.
•
Mange virksomheder koncentrerer sig derfor indledningsvis om de største
byer: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, hvilket er fornuftigt, men på sigt
skal man dog ikke overse markedspotentialet i andre dele af landet.
•
Lønindkomsterne er høje i Norge og med et noget lavere skattetræk i
indkomsten end i Danmark resulterer det i en høj realløn og købekraft, men
Norge er også et land med et højt omkostningsniveau.
•
Kun godt 3% arbejdsløshed – med forventning om en svag stigning i år - er
med til at presser lønningerne i vejret - og der er behov for adskillige ”ekstra
hænder” indenfor et bredt udsnit af sektorer. Olie- og gassektoren efterspørger
ingeniører og specialuddannet mandskab, men også sundheds- og ITsektoren mangler folk
Dansk Eksport til Norge
•
Norge er Danmarks 5. største
eksportmarked – overgået af
Tyskland, Sverige, UK og USA.
•
Den samlede danske eksport til
Norge udgjorde DKK 69,8 mia. i
2012
•
Knap DKK 14.000 pr. nordmand
•
Heraf udgjorde:
- vareeksporten 41,7 mia. – og
- eksporten af tjenesteydelser
DKK 28,1 mia.
Sektorer af speciel interesse for Danske
eksportører
•
Ambassaden ser især muligheder for dansk eksport til Norge indenfor:
•
•
•
•
•
•
•
Olie- og gassektoren
Maskin- og underleverandørsektoren
Bygge- og anlægssektoren
Sundhedssektoren
IT og Telekom
Miljøsektoren og
Detailsektoren
Olie- og gassektoren
Trends
Store fund i både 2011, 2012 og 2013 
betragtelig aktivitet mange år fremover –
samme niveau som nu.
Store forventninger om olie- og gasforekomster,
også i Arktis og Barentshavet
Muligheder
Investeringer på langt over NOK 200 mia.
planlagt i 2013 – samme niveau fremover.
Statoil køber ind for over NOK 100 mia. årligt
fra 25.000 leverandører på verdensplan.
1500 norske underleverandører på forskellige niveauer.
Vigtigt at finde sit niveau som leverandør.
Deltag på eller besøg OTD i Stavanger i oktober 2013
Maskin- og underleverandørsektoren
Trends
Stigende efterspørgsel efter udstyr til olie- & gassektoren,
herunder også den maritime industri.
Danske leverandører er fortsat i høj kurs:
Tilpasningsdygtige, fleksible og kort leveringstid
Muligheder
Cluster i Kristiansand med fokus på
offshore-aktiviteter - Aker og National Oil Well
Cluster i Kongsberg – Kongsberg og FMC Technologies
og Clusteret Subsea Valley i Drammen
- begge med fokus på subsea-løsninger
Offsprings omkring de store virksomheder
Cluster i Ålesund, hvor der bl.a. bygges forsyningsskibe
Byggeri og anlæg
Trends
Fortsat meget høj aktivitet – især i storbyerne. Dog dæmpet
udvikling i forhold til tidligere år.
Tilflytning til byerne og befolkningstilvækst  øget byggeri:
Børnehaver, skoler, hospitaler og boliger
Muligheder
Generelt meget stort potentiale for
håndværksvirksomheder, entreprenører,
rådgivende ingeniører og arkitekter
Energirigtige løsninger efterspørges både i
offentlig og privat byggeri
Studietur til København i september for norske ejendomsudviklere
Konference i Aarhus i september om industrialiseret grønt byggeri
Bygg Reis Deg-udstillingen i oktober i Lillestrøm
Sundhedssektoren
Trends
Store investeringer i sundhedssektoren.
Samhandlingsreformen  øget ansvar til
kommunerne vedrørende patientpasning
og øget fokus på effektivisering
Muligheder
Der forventes investeringer i bl.a.:
• Omsorgsboliger
• Plejematerialer
• Patientovervågningsudstyr og
• Telemedicin
Flere nye sygehuse er planlagt
IT og Telecom
Trends
Offentlig digitaliseringsproces pågår 
effektiv kommunikation med borgerne
Sundhedssektoren efterspørger smarte
IT-løsninger > højere effektivitet
Der outsources udviklingsopgaver
Muligheder
Leverancer til eller partnerskaber med
store IT-huse
Levering af digitaliseringsløsninger
IT-løsninger til sundhedssektoren
Miljøsektoren
Trends
Fokus på CO2-reduktion > alternativ
energi, inkl. vand og vind – på sigt
Nye krav om energieffektivisering i
offentlige bygninger og kontorer
Støtteordninger til omlægning fra
oliefyr til fjernvarme og varmepumper
Muligheder
Forventede store investeringer i bl.a.:
•
•
•
•
Vand- og vindkraft
Energieffektivisering og smartgrid
Intelligente energisystemer, der sikrer et godt miljø
Fjernvarne er i vækst
Detailsektoren
Fødevarer & Mode, Design, Møbler + Interiør
Trends
Stor interesse for danske produkter
Økologi i fremmarch – i behersket tempo
Stigende kædedannelser indenfor mode- og
design, men fortsat mange uafhængige butikker
E-handel er meget udbredt og voksende
Muligheder
Fødevaresektoren domineres i detailleddet af 4
store spillere. Der leveres til centrallager
Der sælges direkte til mode- og møbelbutikker
eller via agent
Modemesserne i februar og august i Norsk
Moteforum i Oslo og Interiørmessen i Lillestrøm i
januar og juli er salgsmesser
Gode velmenende råd
•
Hold forretningsmøder i tidsrummet kl. 9-15 – dog ikke så sent fredag, hvor
nordmændene ofte tager på fjeldet
•
Træng dig ikke på – der er lavere tærskel end i Danmark for, hvornår man er
påtrængende
•
Hav tålmodighed – der skal opbygges relationer, og beslutningsprocessen er
derfor længere end i Danmark
•
Vær opmærksom på streng myndighedskultur – med positiv
imødekommenhed, men 0-tolerance
•
Kommuniker på dansk – og lær tallene og de få ord, der har anden betydning
Tak for opmærksomheden
Jeg håber, at min præsentation har været en appetitvækker for jer, og at vi kan
assistere jer med at gå i gang med – eller at udvikle jeres eksport - til Norge
Henrik Petersen
Leder af Handelsafdelingen – Handelsråd
Danmarks Ambassade i Oslo
For yderligere information se:
www.norge.um.dk

similar documents