Úvod do první pomoci

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
ÚVOD DO PRVNÍ POMOCI
Škola
Autor
SOŠ a SOU Milevsko
Mgr. Jaroslava Neumannová
Název
VY_32_INOVACE_07_B_01_ZDR
Téma
Úvod do první pomoci
Datum tvorby
21.12.2012
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Anotace a metodické pokyny:
Tato prezentace je určena pro výuku předmětu Zdravotní
nauka, který se vyučuje ve 2. ročníku. Předmět je součástí
odborného vzdělávání. Nejprve si formou brainstormingu
probereme, co je to první pomoc. Dále se seznámíme s
cíli první pomoci, dělením první pomoci, integrovaným
záchranným systémem. Ukážeme si, jak přivolat záchranku.
Nakonec probereme vybavení lékárničky.
Str. 4 – otázky se objeví na kliknutí. Str. 6 – informace se
objeví na kliknutí. Str. 16 – otázky se objeví na kliknutí.
Str. 17 – úkoly se objeví na kliknutí – můžeme použít funkci
pera v Office 2010.
Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti
výkladu učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.
Co je první pomoc
Pomoc poskytnutá postiženému před
příjezdem zdravotnické záchranné
služby. Soubor jednoduchých opatření,
která cílevědomě a účinně omezují
rozsah a důsledky poškození zdraví.
Cíle první pomoci:
- Zachránit člověka
- Zabránit zhoršení zdravotního stavu
postiženého
- Zajistit postiženému prostředí pro zlepšení
stavu
- Předejít rozvoji šoku a komplikacím
- Zajistit bezpečnost pro raněné i
zachránce
Neposkytnutí první pomoci je trestný čin s trestem
odnětí svobody až na dvě léta.
Dělení první pomoci:
- Laická první pomoc – laik, zdravotník
soubor základních opatření bez
specializovaného vybavení, součástí je
zavolání odborné zdravotnické pomoci
- Odborná přednemocniční neodkladná péče
- Nemocniční péče
Integrovaný záchranný systém (IZS):
Evropské mezinárodní číslo 112
Zdravotnická záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor 150
Policie České republiky 158
112
Výzvu přijímá hasičský záchranný sbor
Bezplatné volání
I bez signálu
Delší doba přepojení na záchranku
155
Bezplatné volání
Asistovaná telefonní první pomoc
Dovoláme se na krajské pracoviště
zdravotnické záchranné služby
Přivolání první pomoci:
- Představíme se
- Uvedeme číslo telefonu, ze kterého
voláme, pro možnost zpětného kontaktu
- Oznámíme název města, ulice, číslo domu,
patro, číslo dveří, v terénu popíšeme místo
(silnici, dálnici), kde došlo k nehodě
- Sdělíme počet poraněných osob
- Popíšeme poranění, příznaky chorob
- Uvedeme, zda někdo potřebuje vyprostit
- Při nepřístupnosti terénu upozorníme na
stav povětrnostních podmínek (počasí, mlha,
déšť, vítr, …)
158 voláme – k dopravní nehodě, při nálezu
mrtvého člověka, při nebezpečí a ohrožení osob,
k otevření bytu ohrožené osoby
Vybavení lékárničky:
Obvazový materiál – náplasti s polštářkem, bez
polštářku,
sterilní obinadla, hotový obvaz, elastické obinadlo,
trojcípý šátek, sterilní čtverce, vata, gumové obinadlo,
resuscitační rouška
Léčiva – Opthal, kapky do oka, peroxid vodíku
(septonex),
benzín, analgetikum, antipyretikum, střevní
dezinficiencia,
kalciová mast, ketazonová mast, panthenol
Zdravotnické pomůcky – gumové rukavice, kapátko,
teploměr, pinzeta, nůžky, špendlíky
Jak se rozděluje první
pomoc
Jaký je rozdíl mezi 155 a
112
Jaké údaje musíš sdělit
při zavolání záchranky?
Chystáš se na školní výlet. Napiš seznam lékárničky:
Použité zdroje:
KELNAROVÁ, Jarmila; TOUFAROVÁ, Jana; VÁŇOVÁ,
Jana;ČÍKOVÁ,Zuzana. První pomoc. Praha: Grada,
2012, ISBN 978-80-247-4199-4.
Obrázky z klipartu Microsoft Power Pointu 2010

similar documents