ZWIERZ*TA TRANSGENICZNE

Report
ZWIERZĘTA TRANSGENICZNE
A.S.
Ogólnie o zwierzętach
transgenicznych.
• Modyfikacje genetyczne zwierząt są
skomplikowane i długotrwałe,
dlatego nie są tak wszechstronne.
• Zwierzę transgeniczne to takie, które
ma wbudowany obcy gen do jego
materiału genetycznego komórek
rozrodczych i może on być
przekazany następnym pokoleniom.
• Pierwszym zwierzęciem
transgenicznym była mysz, do której
wprowadzono gen hormony wzrostu
pochodzący od szczura.
Metody uzyskiwania zwierząt
transgenicznych.
• Zwierzęta transgeniczne
najczęściej uzyskuje się
przez mikroiniekcję lub
stosując wektory
wirusowe. Podczas
mikroiniekcji obcy gen
wprowadza się do zygoty
za pomocą mikroigły.
W jakim celu uzyskuje się zwierzęta
transgeniczne?
• Modyfikacje genetyczne
zwierząt mają na celu
zwiększenie odporności na
choroby (np. na ptasią
grypę), a także zmiany
jakościowe produktów
zwierzęcych.
Efekt zmiany jakości produktów
zwierzęcych osiąga się poprzez:
• - zwiększenie masy ciała
zwierząt hodowlanych
• - wzrost wydajności
mlecznej zwierząt oraz
poprawę jakości
produktów nabiałowych
• - zwiększenie zawartości
niezbędnych kwasów
tłuszczowych.
Zwierzęta transgeniczne w medycynie.
• Wykorzystanie zwierząt
transgenicznych do celów
medycznych polega na
uzyskiwaniu
biofarmaceutyków ( ludzkich
białek, przeciwciał,
hormonów oraz szczepionek
) z mleka zmodyfikowanych
krów, kóz i owiec, jaj
transgeniczny kur, a także z
krwi zwierząt –bioreaktorów.
Przykłady białek o znaczeniu medycznym
wytwarzanych w mleku zwierząt
transgenicznych.
Białko
Zwierzę
Zastosowanie
Laktoferyna
krowa
Wykorzystywane przy operacjach.
Erytropoetyna
Owca
Leczenie anemii.
Antytrypsyna
Mysz
Leczenie mukowiscydozy.
Czynnik VIII i IX
Królik
Leczenie hemofilii typu A i B
Antytrombina
Koza
Kontroluje powstawanie zakrzepów.
Ksenotransplantologia.
• Trwają również prace
nad uzyskaniem
narządów do
transplantacji od
zwierząt
transgenicznych.
Polegają one przede
wszystkim na zniesieniu
bariery immulogicznej
pomiędzy gatunkami.
Ochrona gatunków.
• Metody inżynierii
genetycznej pozwalają
również na
zapobieganie
wyginięciu niektórych
gatunków zwierząt. W
celu ochrony gatunków
zagrożonych i
wymierających stosuje
się głównie sztuczne
zapłodnienie, a także
klonowanie.
W celach naukowych.
• Genetycznie zmodyfikowane zwierzęta są
również wykorzystywane w celach
naukowych. Odgrywają olbrzymią rolę jako
modele ludzkich chorób i obiekty badań.
Dzięki temu możliwe jest zdobycie wiedzy
niezbędnej do zrozumienia badanych zjawisk,
znalezienie ich przyczyn oraz sposób
reagowania na ów choroby.

similar documents