utveksling

Report
1
2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Mytene om utveksling
www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet
Internasjonal seksjon
Tlf: 73595700
www.ntnu.no/intersek
Du finner Internasjonal seksjon på
Gløshaugen - vest for hovedbygget
Fellesveiledning 2013-14
3
De generelle mytene
 Det er vanskelig å komme til utlandet.
 Det vil forlenge studietiden dersom jeg
reiser til utlandet
 NTNU har få aktuelle avtaler
 Jeg kan bare reise til et universitet NTNU
har avtale med.
 Erasmus er et utvekslingsprogramme for
hele verden.
 Lite undervisning i Europa foregår på
Engelsk.
5
Mytene om Arbeidsmengden
og arbeidsfordelingen
 Prosessen er unødig innviklet
 Internasjonal seksjon (IS) hjelper meg finner ut hvor
jeg bør dra for å få størst faglig utbytte.
 IS bestemmer hvilken fag jeg får lov å ta.
7
De Finansielle Mytene
 Det blir langt dyrere å studere i utlandet.
Finansiering fra lånekassen er eksepsjonelt og det er en rekke
muligheten for stipend fra NTNU og andre kilder.
Lånekassen:
 Basis støtte: NOK 94 400/akademisk år (10måneder; utdanningsstipend og lån)
 Reisetillegg: for 2 reiser tur/retur (< 6 måneder = 1 t/r)
70 % stipend / 30 % lån:
Sør- Amerika NOK 21 200, Nord og Mellom-Amerika NOK 16 560, EU NOK 4 440,
Oseania NOK 24 160, Asia NOK 15 240, Afrika NOK 18 240
 Skolepengestøtte
- kr 118 420 pr. år (Lån:76 028; Stipend: 42 392 )
PLUSS evt
- Tilleggsstipend: kr. 64 030 til utvalgte læresteder
 Språkkursstipend NOK 17 380 til ikke-engelsk forberedende språkkurs.
Varighet: min. 4 uker (intensivt).
Se krav Gjelder ikke språkstudier.
8
De Finansielle Mytene
 Det blir langt dyrere å studere i utlandet.
Finansiering fra lånekassen er eksepsjonelt og det er en rekke
muligheten for stipend fra NTNU og andre kilder. Det er også en
del «friplasser» (= full/delvisfritak for skolepenger).
• Stipend fra NTNU
– ERASMUS
•
•
Alle som tas opp ved et lærested NTNU har en ERASMUS-avtale med får stipend
NOK 10000/20000 henholdsvis ett/to semester
– NORDPLUS
•
Stipendprogram for studier i Norden – ca. 200 euro pr. mnd pluss reise 330 euro (660 euro til Island)
– NTNU-stipend
•
NOK 7000 semester/10000 år
– Sponsorstipend
• Andre
– Link http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/finansiering
– www.legathandboken.no
• “Friplasser”
9
De Finansielle Mytene
 Jeg får ikke støtte fra lånekassen eller stipend fra NTNU hvis
jeg reiser utenom avtale.
NEI!! Du får støtte uansett om du studere ved et avtale
universitet eller ikke.
Krav fra lånekassen:
• ta nok fag, mao ekvivalent til 30SP (semester) /60SP (år)
• fagene skal inngå i graden ved NTNU
10
Forhåndsgodkjenning
 Din garanti om at emnene skal integreres i din grad fra
NTNU.
 Absolutt krav:
60 SP for et år/ 30 SP for et semester
 Ved endring av fag etter ankomst: varsle ditt fakultet
NB! Søk endelig godkjenning etter avsluttet utvekslingsopphold
11
Søknadsskjema om forhåndsgodkjenning
www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema
Skjema skrives ut og leveres/sendes til fakultetet
Vedlegg :
• Liste med fag kode/tittel + antall units/credits
• Fagbeskrivelser
NB!! Søknaden fungere også som søknad om:
• Stipend fra NTNU (NTNU stipend, Erasmus mm.)
• «Friplasser»/Plasser ved avtalelærestedene
12
Søknadsfrister
• Forhåndsgodkjenning
- sjekk med fakultetet ditt!
–
Søknadsskjema: http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema/
NB!! Tidlig frister for flere plasser i Canada/USA (se nettsidene til Canada/USA)
• NTNU stipend
(gjelder alle typer stipend – Erasmus, Nordplus, DNV,NTNU)
– 1. mars og 1. oktober
Søknadsskjema: Samme link som forhåndsgodkjenning!
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema/
• Søknad til lærestedene
–
–
–
Erasmus – beskjed fra Internasjonal seksjon.
Avtalelæresteder – beskjed fra Internasjonal seksjon
Avtalelæresteder Canada/USA: se nettsidene til USA/Canada
Til alle andre læresteder må studenten søke selv og sjekk
fristen – sjekk websidene til lærestedet
13
NORDEN
• NORDPLUS programmet
•
•
•
•
Åpent nettverk – NORDLYS (34 universiteter)
NORDTEK – teknologinettverk (23 univ/tekniske høgskoler)
Faglige nettverk (bl.a musikk, nordisk, psykologi, medisin)
ERASMUS programmet
14
EUROPA
* Erasmusprogrammet
–
–
–
–
–
–
–
–
•
Alle EU - land
3-12 mnd. opphold
Ingen skolepenger
Utstrakt bruk av ECTS (60 ECTS = 60 sp)
Enkle søknadsprosedyrer
Mulighet for boligformidling
Garantert Erasmusstipend på NOK 10000/20000
Erasmus-avtalene -http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/samarbeidsavtaler
UK: Skolepengereduksjonsavtaler:
Fag på undergraduatenivå: University of Glasgow – University of Strathclyde – University of
Newcastle - School of Oriental and African Studies(SOAS) – Goldsmith’s College, London
Metropolitan University - Roehampton University
•
Avtale for masterstudenter ved det humanistiske fakultet: King’s College
15
Nord-Amerika
Canada:
Univ. of Alberta (ingen friplasser)
Univ. of Laval (antall friplasser varierer fra år til år)
Univ. of Waterloo (antall friplasser varierer fra år til år)
Uten avtale: reist til Univ. of British Columbia,
Simon Frasier, Univ. of Calgary, McGill, Concordia mfl.
USA:
antall plasser variere fra år til år.
Friplasser 2014-15 (med forbehold): Michigan Tech,
Montana State, Iowa State, Univ. of Arkansas, Univ. of
Oklahoma, Univ. of Washington; Univ. of Maryland,Univ. of
Michigan- produkt design (mulig), Medisin – 2 plasser hver ved
Univ. of Louisville,Univ. of North Dakota og Univ. of Minnesota,
Mulig redusert skolepenger: Illinois Inst. of Tech., Univ. of
Minnesota, UC-Berkeley, Univ. of Minnesota, Univ. of Michigan (produkt
design),
For fullstendig oversikt – se presentasjon på:
www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt
16
Latin-Amerika
•
•
Gode studiemuligheter i bl.a.
Argentina:
–
–
–
–
•
Brasil:
–
–
–
–
–
–
•
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de la Rioja
Universidad Nacional de Cordoba
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro (marin)
Universidade Estadual Campinas (Unicamp – Campinas)
Universidade Féderal de Santa Catarina (Florianopolis)
Universidade de São Paulo
++
Chile:
–
–
Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago)
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso
•
•
Peru: Pontificia Universidad Católica de Peru (Lima)
Mexico: Universidad Nacional de Mexico (Mexico City)
•
Avtaler også Venezuela, Ecuador
•
•
All undervisning på spansk/portugisisk
Skoleåret starter i mars, også mulig å starte
i august
17
Asia
•Avtaler i Japan, Sør-Korea, Taiwan, Singapore
og Kina
•Full fritak for skolepenger på avtaleuniv. i
Japan og Korea (mye på engelsk i Korea)
•Singapore: Noen friplasser ved National University of Singapore
(NUS) og Nanyang Technological University (NTU)
•NB! Ikke mulig å ta business/economics ved NUS
•Avtaler i Kina: bl.a. Shanghai Jiao Tong University
Fudan University
University of Nottingham Ningbo
18
Australia / New Zealand
Opplev verden opp ned!
Studieår fra slutten av februar til november – også mulig å starte i juli.
Mange studietilbud å velge i: 43 universiteter i Australia – 8 på New Zealand!
Australia:
Avtaler som innebærer fritak og/eller reduksjon av skolepenger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
University of Western Australia (UWA), Perth
RMIT University (technology and science), Melbourne
University of Wollongong, Wollongong (80 km sør for Sydney)
University of New South Wales, Sydney
University of Newcastle, Newcastle (150 km nord for Sydney)
Bond University (ikke ingeniørfag), Gold Coast
University of Queensland, Brisbane
Queensland University of Technology (QUT), Brisbane
James Cook University, Cairns/Townsville (avtale under utarbeidelse)
New Zealand
•
University of Auckland
19
Afrika
• Avtaler i bl.a. Tanzania (Dar es Salaam), Ghana (Legon), SørAfrika (Stellenbosch), Uganda (Makerere). Mange drar også til
Univ. of CapeTown i Sør-Afrika.
• Lave skolepenger
• Undervising på engelsk
20
FAKTA









Du har lovfestet rett å reise til utlandet
Det er lettere å komme til utlandet enn mange tror.
NTNU har avtaler over hele verden
Du kan reise hvor du vil, med eller uten avtale dersom
fakultetet forhåndsgodkjenner fagplanen.
Fakultetet bestemmer HVA du får lov til å ta i utlandet
IS bistår fakultetet om hvor mange fag du må ta for å få
30 SP/60SP.
Generøse/stipend støtte ordning fra Lånekassen
Flere stipend som er aktuelle for NTNU studenter
Du blir mer attraktiv som arbeidstaker dersom du tar en
del av studie i utlandet
21
Sjekklisten – før opptak
o Bestem hvor du vil
o Sett sammen en fagplan
o Søk om forhåndsgodkjenning/stipend fra
IS/avtalestudieplasser
o Sjekk/søk om andre stipend
o Søk til lærestedet i utlandet
o Søk lånekassen
o Ta språktest (TOEFL/IELTS) hvis du trenger det
(Noen universiteter aksepterer at du har 4 eller bedre i engelsk fra videregående)
22
Sjekklisten – etter opptak/før avreise
o Gi beskjed til Internasjonal seksjon om du tar imot
plassen i utlandet eller ikke
o Søk språkkurs i utlandet
o Søk visum dersom det kreves
o Sjekk forsikring – har du lån i lånekassen er du
dekket av det norske trygdesystemet.
Reise/innboforsikring anbefales.
o Bestill flybillett og DRA!
23
Nyttige lenker:
Delstudier i utlandet
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet
Veiledning: http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/veiledning
Avtaler
Landspesifikk informasjon
www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/samarbeidsavtaler
Steg for steg
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/prosedyrer
Søknadsskjema: brukes til
forhåndsgodkjenning/stipend/
avtaleplasser
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema
NB!! Sendes elektronisk, godkjenningsskjema skrives ut og leveres til fakultet med evt.
vedlegg
Rapporter
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/erfaringsutveksling
FACEBOOK
facebook.com/NtnUtveksling
Databaser og linker
AVTALE DATABASE http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/avtaler
GNAG: http://db.intersek.ntnu.no/gnag (antall units/credits i forhold til studiepoeng)
ENGELSK FAG BESKRIVELSER: www.ntnu.edu/studies/search_courses
Erasmus-avtalene -http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/samarbeidsavtaler
Australia og New Zealand:
www.ntnu.no/international/studentweb/australiaognewzealand.ppt
USA/Canada: www.ntnu.no/international/usa/dale.ppt
Lånekassen
Delstudier: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/
Tilleggsstipend: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Hvormye/Tilleggsstipend/#Læresteder
www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/land
24
Flere nyttige lenker:
TOEFL
(Test of English as a Foreign Language)
http://www.ntnu.edu/studies/international/toefl
FAQ
(Ofte Stilte Spørsmål)
Statement of purpose: www.ntnu.no/international/studentweb/statementofpurpose.pdf
Recommendations: www.ntnu.no/international/studentweb/recommendations.html

similar documents