Gert Korvig

Report
Afdelingsbestyrelserne og det
boligsociale arbejde
Erfaringer fra felten – det lykkes når vi
samarbejder
Med udgangspunkt i nogle konkrete
projekter sættes der spot på vigtigheden af
konstruktiv dialog og samarbejde
Tåstrupgård








915 lejemål, 1 – 5 værelser
2500 beboere
Mere end 50 forskellige nationaliteter
U/tilknytning til arbejdsmarkedet
Indvandrere/efterkommere
Antal dømte
Grunduddannelse alene
Bruttoindkomst/gennemsnit
36,4%
66,9%
3,14%
66,4%
52,7%
Boligsocial helhedsplan 2012-16
Fire indsatsområder:
Børn, Unge & Familier
Beboernetværk, Inddragelse &
Demokrati
Udsatte grupper
Image & Kommunikation
5 samarbejdsprojekter
 Eventteam – Brobyggere til AB arrangementer
 Knallertværkstedet – mindre larm, mere
tryghed
 Motionsrummet – et gratis tilbud til alle
 Redaktionsgruppen – vender
nyhedsstrømmen
 Hjemmeside – plads til alle, plads til
forskellighed
Eventteam - Beboerguider
Knallertværkstedet
Motionsrummet
Redaktionsgruppen
Hjemmeside – den gamle
- og den nye
Det siger AB
 Det er vigtigt for AB at få indflydelse på så meget som
muligt af indholdet i helhedsplanen. Deltage i opstartsfasen
med definition af "hvad skal vi med helhedsplanen”.
 Samarbejde, samarbejde og samarbejde. Det er vigtigt at
være opmærksom på at selvom man har udformet en
detaljeret projektbeskrivelse vil der dukke nye projekter op
som der ikke er taget højde for i "planen”.
 Tillid mellem parterne sikres via løbende information,
deltagelse i styregruppe eller andre fora – fx kan
projektlederen deltage på AB-mødet
Et par gode råd
 Tidlig involvering
 Medvirker til beskrivelse af problemer og mulige
løsninger
 Klar rolle- og kompetenceafklaring
 Repræsentation i styregruppe/følgegruppe
 Deltagelse på AB-mødet
 Løbende feedback

similar documents