produktion2030 - Smartare Elektroniksystem

Report
PRODUKTION2030
Våra erfarenheter – så här långt 5 feburari 2014
Eva Wigren, Teknikföretagen
Strategiskt innovationsprogram för
hållbar produktion i Sverige
• Stärkt hållbar tillväxt.
• Hållbara lösningar på samhällsutmaningar.
• Hållbar samhällsutveckling.
• Stärkt konkurrenskraft.
• Sverige attraktivt land att investera i.
PRODUKTION2030
Industrin
Behov?
Akademin
2008
1997
Utbud?
PRODUKTION2030
Produktion =
Strategiskt
forskningsområde
Produktion =
Strategiskt
innovationsområde
Industrin
Produktion 2030
Akademin
2010
2013
2016
F&I
SME
Utbildning
2020
Mobilitet
Internationellt
PRODUKTION2030
Instrument och styrkeområden
Forsknings- och innovationsprojekt
SME
Utbildning
Mobilitet
Internationalisering
Programkontor: Ledning, styrning och kommunikation
PRODUKTION2030
Organisation
Huvudorganisation: Teknikföretagen
Teknikföretagens referensgrupp för Produktion
Lars-Henrik Jörnving, Scania, ordf.
Forsknings och innovationsråd:.
Johan Stahre, Chalmers, ordf
• Industrirepresentanter
• Akademi, Strategiska
forskningsområden
• Forskningsinstitut, Swerea IVF
• Vinnova
• Programkoordinator
Styrelse:
Jan-Eric Sundgren, AB Volvo, ordf.
• Industrirepresentanter
• Akademi, Strategiska forskningsområden
• Forskningsinstitut, Swerea IVF
• Vinnova
• Programchef
• Teknikföretagen
• IF Metall
Programkontor: Cecilia Warrol Ersson, programchef
Marie Gyllenberg, kommunikatör
Forsknings- och
Innovationsprojekt
Kunskaps- och
tekniköver-föring
SME
Mobilitet
Utbildning
Internationalisering
PRODUKTION2030
Expertgruppernas roll
Beslut, projektutlysningar, finansiering, utvärdering etc.
Problem, idéer, vision, ansökningar etc.
Expertgrupper:
•
•
•
•
•
•
•
•
Industri
Akademi
Institut
Samhälle
Industri
Akademi
Institut
Samhälle
Forsknings- och
innovationsråd:
• Industri
• Akademi
• Institut
• Samhälle
Styrelse:
•
•
•
•
Industri
Akademi
Institut
Samhälle
Vinnova
Forskare:
Programkontor
Utförare och behovsägare
Programledning och driftsorganisation
PRODUKTION2030
Expertgrupper och
styrkeområdena
• Öppen inbjudan till expertgrupperna:
industri, akademi och institut
• Går bra att medverka i flera grupper
• Framtidsscenarier för produktion i
Sverige 2030 – var står vi idag?
Miljömässigt
hållbar
produktion
Flexibla
tillverkningsprocesser
Virtuell
produktionsutveckling och
simulering
Människan i
produktionssystemet
Produkt- och
produktionstjänster
Välkommen till Göteborg 25 mars!
Integrerad
produkt- och
produktionsutveckling
PRODUKTION2030
Kontakt
• Besök vår webb för mer information:
www.produktion2030.se
• Kontakta programkontoret:
Programchef: Cecilia Warrol Ersson,
[email protected]
Kommunikatör: Marie Gyllenberg,
[email protected]
PRODUKTION2030

similar documents