BIG PPG PERINGKAT 2

Report
BIG PPG PERINGKAT 2
WAJ 3114
( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan)
Pro Forma SEM 3 (10 Jam )
1. Aktiviti Di IPG (3 jam)
•
•
•
Taklimat Umum BIG (1 jam)
Taklimat Ceramah (1jam)
Taklimat Kemasyarakatan (1 jam)
BIG PPG PERINGKAT 2
2. Bengkel (3 jam)
(kumpulan asaran – pelajar PPG)
Bengkel Etiket dan Sosial
- dilaksanakan di sekolah
Pilih SATU tajuk berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
Pengucapan awam
Kesantunan berbahasa
Tertib/adab di meja makan
Pengendalian Majlis
Etika berpakaian
BIG PPG PERINGKAT 2
3. Aktiviti Kemasyarakatan (3 jam)
( kumpulan sasaran – murid )
Khidmat kepada komuniti
- dilaksanakan di sekolah
Pilih SATU sahaja tajuk berikut:
i. Kelas tambahan
ii. Klinik subjek bimbingan /
pembelajaran
iii. Kempen kesedaran (AADK, ASNB
dan sebagainya)
BIG PPG PERINGKAT 2
4. Membuat refleksi dan pelaporan
aktiviti 2 dan 3 (1 jam)
- Laporan Reflektif (30%)
- Pelaporan :
- Penulisan kendiri (Portfolio)
(30%)
- Rakaman (30%)
- Penilaian pihak sekolah (10%)
BIG PPG PERINGKAT 2
RUMUSAN BIG SEM 3
JAM INTERAKSI 10 jam:
1.
2.
3.
4.
Taklimat Umum di IPG (pelajar PPG) 3 jam
Bengkel Etiket & Sosial (sasaran pelajar) 3 jam
Khidmat Komuniti (murid) 3 jam
Pelaporan (pelajar PPG) 1 jam
( 3 jam di IPG + 7 jam di sekolah)
BIG PPG PERINGKAT 2
TAMAT
SEKIAN
TERIMA KASIH

similar documents