StopTyve konceptet

Report
Et tilbud om øget tryghed i forhold til indbrud
Alarmkamera og nabonetværk vogter din bolig
-når du er på arbejde
- inviteret i byen
- på weekend eller ferie
Kom aldrig hjem til ”en overraskelse”
www.StopTyve.com
StopTyve konceptet er udviklet og vedligeholdes í samarbejde
med erfarne kriminalefterforskere.
Formålet med Stop Tyve er at skabe maksimal tryghed i forhold
til indbrud i din bolig. Dette opnås
-ved at forebygge indbrud i din bolig ved opsætning af
mærkater med advarsel om alarmkamera og StopTyve koncept.
- ved områdecertifisering, hvorved hele boligområdet bliver
uinteressant for indbrudstyve.
-ved hurtig og effektiv reaktion bl.a. af nabonetværk efter
StopTyve konceptet,
www.StopTyve.com
StopTyve har til formål at skabe tryghed i boligområder
Hovedingredienser:
1.
Trådløst IP-kamera med bevægelsesalarm
2. StopTyve foretager konfigurering og tilkobling til dit trådløse
netværk. Du skal blot sørge for strøm.
3. Et godt og aktivt samarbejde med de omboende
4. En gennemarbejdet reaktionsplan udarbejdet i samarbejde med
erfarne kriminalefterforskere.
5. Forebyggelse gennem StopTyve mærkater og Certificering
6. 100 % troværdighed ved anmeldelser til politiet
7. Ajourføring af medlemsdata via hjemmesiden på nabo.dk.
8. Maksimal og hidtil uset effektivitet i forhold til serieindbrud,
som typisk udføres af østkriminelle bander. Den ene dag i et
område, og den næste i et nyt område.
www.StopTyve.com
•
•
•
•
•
IP-kameraet arbejder trådløst.
Der er indbygget bevægelsesalarm.
Ved bevægelse optages 5 billeder, som mailes f.eks. til ejers
smartphone og arbejds-PC og måske et par naboer.
Kameraet kan kombineres med et tænd- og slukur, således
at det er tændt, når du er på arbejde - dagindbrud.
Der er mulighed for, at du ved alarm kan aktivere mikrofon,
videooptagelse og lydoptagelse.
www.StopTyve.com
Består af:
•
•
•
•
•
En ejer, som modtager alarmen (op til 4 ”ejere”). Det kan
bl.a. være din smartphone og arbejds-PC.
En alarmperson (oftest ejer), som ringer 112 og slår
indbrudsalarm til beboerne og aktørerne, som er med i
ordningen
En reaktionsgruppe, som begiver sig til aftalt
kontaktpunkt og iværksætter reaktionsplanen.
En obs.gruppe, som opstarter observation mod
medgerningsmænd og gerningskøretøjer.
Øvrige – som har ønsket orientering, men blot for at kunne
sikre sig i egen bopæl.
www.StopTyve.com
Sammen med ejer udfærdiger StopTyve en reaktionsplan
1.
2.
3.
4.
5.
Kort over området.
Beskrivelse af opgave for de forskellige roller.
Overvejelser vedr. egne forhold. Er vi mange – er vi få, er vi
store – er vi små.
Overvejelser vedr. modparten – specielt vurdering
omkring farlighed. (Vi tager ingen risici).
Regler for civil anholdelse.
www.StopTyve.com
Det er helt afgørende for indsatsen at e-mail-adresser og
telefonnumre hele tiden er up to date.
Lige så vigtigt er det selvfølgelig at dem som skal udfylde de
forskellige roller, stadig er med.
Medlemsdata vedligeholdes via hjemmesiden på nabo.dk.
Hver enkelt medlem skal ajourføre egne data. Stoptyve erindrer
om ajourføring hver 6. måned.
www.StopTyve.com
StopTyve arbejder med en StopTyve Certifikation.
Den kan opnås, når mindst 25 % af beboerne i et område har
installeret alarmkamera og der er udarbejdet en
reaktionsplan.
Når området har fået certifikation kan der opstilles skilte i
lighed med Nabohjælp-skilte,
som indikerer, at område er ”farligt område” for indbrudstyve.
www.StopTyve.com
En af grundpillerne i konceptet er, at alarmen går til en
ejer/gruppe, som kun slår alarmen til de øvrige, når det med
100 % sikkerhed er fastslået, at der er tale om ”indbrud i
øjeblikket”.
Det er altså ikke en tyverialarm, som måske er aktiveret på
grund af en teknisk fejl eller en personalefejl.
Der er ”indbrud i øjeblikket”.
Det vil medføre, at alle aktører som bliver alarmeret er 100 %
fokuseret på opgaven.
www.StopTyve.com
En af de helt store problemer politiet og borgerne står overfor er
Østkriminelle bander.
Deres modus er at indfinde sig som bande i et område en dag, og
lægge maksimalt indbrudstryk på kort tid.
Næste dag er de udrejst, eller arbejder i et nyt beboelsesområde i en
anden egn.
StopTyve konceptet, er det eneste koncept, som har et effektivt
modtræk mod dette. P.g.a. nabonetværket erkendes det tidligt, at vi
har at gøre med serieindbrud – ofte østkriminelle.
Ved det første indbrud udsendes varsel til alle i området (og evt.
nøglepersoner i naboområder). Ved næste indbrud ved vi, at det
drejer sig om serieindbrud, og politiets og netværkets indsats kan
indrette sig efter dette.
Jo flere vi er , jo større sikkerhed opnår vi.
www.StopTyve.com
I de efterfølgende slides vil vi beskrive, hvordan vi forventer en
hændelse med et dagindbrud vil forløbe.
www.StopTyve.com
Klokken er 0745 og Jens
forlader bopælen for at
køre på arbejde.
www.StopTyve.com
Jens har opsat sit kamera i
TV-stuen ved siden af en
55” fladskærm diagonalt
modsat indgangsdøren til
rummet.
Dermed sikrer han, at
kameraet ikke kan slukkes
inden det når at sende
billeder.
Et tænd- og slukur sørger
for at tænde kameraet kl.
0800 og at slukke det kl.
1600 lige inden han
kommer hjem fra arbejde.
www.StopTyve.com
Kl. 1014 sidder Jens på sin
arbejdsplads og arbejder
med dagens opgaver.
Her modtager han en mail
på sin arbejdsmail, og hans
smartphone tilkendegiver,
at der er en privatmail
tikket ind.
www.StopTyve.com
Jens åbner mailen og
konstaterer straks, at det er
en indbrudstyv, der er
trængt ind i huset.
Skulle Jens have overset
mailen både på PC og
smartphone, ved han, at
både hans kone og en nabo
også har fået mailen.
www.StopTyve.com
Jens alarmerer straks
nabonetværket via
stoptyves alarm app.
Op til 50 naboer modtager
alarmen.
Derefter ringer han 112 og
anmelder ”Indbrud i
øjeblikket” til politiet.
Jens ved, at det bliver
prioriteret meget højt, og at
der straks vil blive sendt en
patruljevogn.
www.StopTyve.com
Nu ved Jens, at
reaktionsgruppen samler
sig ved det aftalte
kontaktpunkt. Jens kører
også selv derned.
Obsgruppen begynder at
kigge sig omkring i
området efter
medgerningsmænd eller
”mærkelige” køretøjer.
Øvrige medlemmer, som er
hjemme sikrer hjemmet og
er ekstra på vagt.
www.StopTyve.com
Jens vælger nu at kalde
kameraet op via en app på hans
smartphone.
Her vælger han at starte
videooptagelse og lydoptagelse.
Han kan også aktivere
mikrofonen og tale til
indbrudstyven
www.StopTyve.com
Ole og Per fra obs.gruppen
har fået øje på en
mistænkelig hvid
kassevogn. Den plejer ikke
at holde på stedet.
De vurderer derfor, at den
kan være interessant i
forhold til indbruddet.
De ringer derfor til Jens og
fortæller, om bilen og
oplyser bilens
registreringsnr.
www.StopTyve.com
Jens ringer til politiet og får
konstateret, at pladerne er
efterlyste.
Meget tyder nu på, at det er
køretøjet, som tyven
benytter.
Ole og Per overvejer at
spærre dens bevæglighed
med Deres egne køretøjer.
Men så vælger Ole i stedet
at anbringe sin tændte
mobiltelefon under sædet.
Så kan politiet spore den,
hvis det viser sig at tyven
stikker af i den.
www.StopTyve.com
Se det var den lange version !
Mere sandsynlig er nok den kortere version
www.StopTyve.com
Indbrudstyven har sneget
sig om gennem haven og
står parat til at skaffe sig
adgang til boligen ved at
bryde terrassedøren op.
www.StopTyve.com
Så opdager han StopTyve
mærkatet, og ved nu, at
boligen er overvåget med
alarmkamera.
www.StopTyve.com
Slukøret lusker han retur
gennem haven ud for at
finde et sted, som er
mindre bevogtet.
www.StopTyve.com
Men han burde allerede
have set det, da han listede
op ad stien mod Thyges
Banke.
Thyges Banke er StopTyve
certificeret.
www.StopTyve.com
Se det var den korte version !
Mere sandsynlig er nok den ultra korte version
www.StopTyve.com
Indbrudstyven kommer
kørende i sin bil på vej mod
Thyges Banke for at lave
indbrud.
(bilen er ikke kommet
rundt svinget endnu)
www.StopTyve.com
Men hvad er det !!!!
Han kører jo forbi !!!
(Bilen er nået op til
Nyrupvej)
www.StopTyve.com
Åh - han så skiltet
www.StopTyve.com
Til sidst et eksempel fra det
virkelige liv ved en
gerningstedsundersøgelse
for nylig. (Bragt med ejers
tilladelse naturligvis).
Ejer havde været et par
dage på besøg i
Sønderjylland.
Det var ikke så slemt i
stuen. Her var skuffer og
skabe gennemrodet.
www.StopTyve.com
I gangen og badeværelset
var skuffer og skabe
gennemrodet og indholdet
smidt på gulvet.
www.StopTyve.com
Også soveværelset havde
fået en ordentlig tur.
www.StopTyve.com
Alt var flået ud og rodet
igennem.
Vi formoder, at tyven ledte
efter smykker. Han ved, at
folk gemmer dem på de
mærkeligste steder. Han
ved også, at han nok skal
finde dem, hvis han har tid
nok og får rodet alt
igennem.
www.StopTyve.com
Platformen vi har valgt for www.stoptyve.dk er www.nabo.dk.
www.StopTyve.com
Det næste punkt er nyheder:
www.StopTyve.com
Så er der beskeder, hvor man kan sende besked til enkeldtpersoner,
eller til de grupper man har oprettet
www.StopTyve.com
Opslagstavlen, hvor man kan sælge sin gamle cykel
www.StopTyve.com
Opslagstavlen, hvor man kan sælge sin gamle cykel
www.StopTyve.com
Dokumentarkiv, hvor du kan gemme vedtægterne, mødereferater
m.m..
www.StopTyve.com
Kalender, hvor vi sætter diverse hændelser på.
www.StopTyve.com
Derudover er der Galleri, Tip en nabo, nabobooking, nabovarsling,
nabo SMS og indstillinger.
www.StopTyve.com
Det næste, der sker, er at nabo.dk udvikler en app., som kan bruges
til alarmere. Tryk på ikonet – klik på alarmer – er du sikker – ja !
www.StopTyve.com
StopTyve takker for invitationen og Jeres opmærksomhed.
Vi står til rådighed for
- opsætning af alarmkamera,
- hjælp til etablering af nabonetværket og reaktionsplan,
- hjælp med opbygning og vedligeholdelse af medlemsdatabase,
- teknisk og efterforskningsmæssig rådgivning.
Vi anbefaler et iværksættelsesmøde, når kameraerne er sat op.
Besøg evt. www.stoptyve.com
www.StopTyve.com

similar documents