Frihed og ytringsfrihed hos religioner og i det sekulære samfund

Report
Frihed og ytringsfrihed hos
religioner og i det sekulære samfund
Oplæg til drøftelse i Dialogskolen v.
Mustafa Gezen;
1. Marts 2012
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
1
Tak for indbydelsen
Lisbet Christoffersen, ph.d.(jura)
Professor i Religion, Ret og Samfund, Institut for Samfund
og Globalisering, Roskilde Universitet
Redaktør af bl.a. Gudebilleder. Ytringsfrihed og religion i
en globaliseret Verden, Tiderne Skifter 2006
Medredaktør af bl.a. Law & Religion in the 21st Century –
Nordic Perspectives; Religion in the 21st Century –
Challenges and Transformations; Shari’a as Discourse
(alle 2010).
Skrevet bl.a. : Religion and State. Recognition of Islam and
related Legislation i Jørgen S. Nielsen: Islam in
Denmark – The Challenge of Diversity, 2011
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
2
oversigt
1. Religionsfrihed – en individuel og kollektiv
rettighed. Retten til exit. Ret til at blive?
2. Ytringsfrihed – en individuel rettighed
3. Den eksterne, kritiske ytring over for den enkelte
eller gruppen af religiøse. Over for religionen.
Overfor religionens kerne – over for Gud
4. Den kritiske muslim, den kritiske kristne, den
kritiske jøde. Loyalitetsforpligtelse?
Ytringsfrihed i trossamfundet? Religiøs frihed?
5. Udfordringen af det forestillede skarpe skel
mellem et sekulært og et religiøst samfund
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
3
Religionsfrihed
• have, antage og skifte (forum internum)
• Praktisere individuelt og kollektivt, offentligt
og privat
• Gudstjeneste, andagt, undervisning, religiøs
praksis
• Nødvendige indskrænkninger i et demokratisk
samfund aht sundhed, sikkerhed, offentlig
orden, andres friheder og rettigheder (men
ikke beskytte folk fra deres egen religion)
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
4
ytringsfrihed
• Forbud mod forudgående censur (formel
ytringsfrihed)
• Materiel ytringsfrihed:
a. Meningsfrihed (forum internum)
b. Ret til at modtage og meddele oplysninger eller
tanker uden indblanding fra offentlige
myndigheder
c. Indskrænkning v lov, nødvendig, demokratisk
samfund, som øvrige + beskytte andres gode
navn og rygte
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
5
Strl § 266 b
• Offentligt eller med forsæt til udbredelse for
en videre kreds
• Udtalelser der truer, håner eller nedværdiger
andre personer pgra deres
• Race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse,
tro, seksuel orientering
• Propagandavirksomhed er skærpende
• Dvs 266 b indskrænker ytringsfriheden aht
religiøse mennesker
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
6
Eksempler
• Hizb-ut-Tahir: løbeseddel med korancitat om at
dræbe jøder, hvor man end ser dem
• Åke Green (og Jenny Fomsgaard): fordømmelse af
homoseksuelle i en prædiken i en kirke –
efterfølgende udsendelse af pressemeddelelse
• En række udtalelser fra politikere om muslimer
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
7
Blasfemi, Strl. § 140
• Spot og forhånelse af noget trossamfunds
læresætninger eller guddomme
• Relation til religiøse billedforbud?
• Beskytter den religiøse lære.
• Formål: statens interesse i at undgå at der
opildnes til had mod en bestemt religiøs gruppe
Eksempler:
Jens Jørgen Thorsens Jesusfigur
Muhammedtegningerne?
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
8
Blasfemi? 266 b? ytringsfrihed?
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
9
Blasfemi? 266 b? ytringsfrihed?
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
10
Blasfemi? 266b? Ytringsfrihed? –
bogforside - skræmmende
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
11
Foredragsholderens overvejelser
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
12
De berømte 12 (og ikke nogen andre)
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
13
Hvorfor ikke rejst sigtelse?
• Efter 266 b? ikke tale om forhånelse af nogen
bestemt person(kreds)
• 142? Ikke groft nok. Billedforbudet ikke
absolut i islam. Samtidig understreget, at
ytringsfriheden ikke er absolut
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
14
Kritik i egne rækker • Kritiske ytringer fra den kritiske muslim, den
kritiske jøde, den kritiske katolik
• Inkvisition contra reformation – videnskab
contra tro
• Loyalitetsforpligtelse for præsteskab? For
ansatte? For medlemmer? Bagsiden af retten
til individuel religionsfrihed, incl retten til exit
• Behov for beskyttelse af ytringsfrihed inden
for trossamfund?
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
15
Det sekulære samfund • Sekulære individer – religiøse individer –
religiøst-sekulære europæere
• Er Danmark et sekulært samfund? Er Tyrkiet?
• Hvornår er man ’hos religioner’ og hvornår
’hos det sekulære samfund’ - ?
*intertwinement (Lisbet Christoffersen: Nordic
Journal of Religion and Society 2006)
* Interlacement (Nobel prize to Orhan Pamuk)
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
16
Konklusion:
• Gud beskytter sig selv
• Kirken har behov for at beskytte sin idé, men
også behov for at give rum til kritik
(ytringsfrihed) både internt og eksterne.
Loyalitetskrav må indskrænkes mest muligt
• Samfundet har behov for at beskytte den
enkelte og sårbare grupper af religiøse
mennesker – men også for at sikre
ytringsfrihed i forhold til religiøse ideer
01-03-2012
[email protected] (anvendes med reference)
17

similar documents